De krant die je leest van A tot Z
Maandag 18 december, 2017

donderdag 09 juni 2016

Nieuws:

Astoria bomvol ‘burgerparticipatie’ tijdens informatieavond herdindeling – lees meer

Door: Redactie

Rond 120 belangstellenden kwamen gisteravond naar de informatieavond in Astoria over herindeling gemeente Haren. Het Burgercomité Haren had deze avond georganiseerd om betrokken inwoners bij te praten over de stand van zaken aan de vooravond van het raadsbesluit op 15 juni. Dinsdag was er een soortgelijke bijeenkomst in Noordlaren (40 bezoekers) en vanavond is Onnen aan de beurt.

De avond beoogde om de context te schetsen van de beroemde ‘twee sporen’. Spoor 1 is de route waarin de gemeente Haren in een rapport (Beter Haren) bewijst zelfstandig te kunnen blijven. Spoor 2 was het rapport van Hayo Apotheker in opdracht van de provincie, die schetste welke voordelen er zitten aan een gefuseerde gemeente Groningen, Haren en Ten Boer.

Verloop…

In Astoria gaven twee leden van werkgroepen die hadden meegewerkt aan het Harense rapport een presentatie. René Valkema sprak over de toekomstvisie die Haren nu op papier heeft gezet en stipte de inhoud daarvan aan. Een groene gemeente met duurzame intenties en met burgers die meedenken over beleid. John van Meurs ging in op burgerparticipatie, die volgens een onderzoek van B&A in Haren ondermaats was. Van Meurs zei dat de volle zaal al een indicatie kon zijn van betrokkenheid van burgers. Zijn werkgroep onderscheidde twee soorten burgerparticipatie. (a) burgers die maatschappelijk actief zijn en (b) burgers die meedenken over beleid. Met name dat laatste is in Haren nog iets onder de maat, maar kan gemakkelijk worden verbeterd als bestuur en burgers beter op elkaar gaan inspelen.

Wethouder Michiel Verbeek trad op als duider van de ontwikkelingen en hoewel hij uitgesproken voorstander is van zelfstandigheid deed hij werkelijk zijn best om ook de voordelen van fusie te belichten. Dat kwam  hem soms op gegniffel uit de zaal te staan en zelfs een luide stem die riep: “Bent u nou wethouder van Groningen of Haren?”. Die kreet was door emotie gedreven, want de meeste mensen waardeerden toch dat Verbeek ook echt beide verhalen voor het voetlicht wilde brengen. In de kern wil Haren volgens hem autonoom blijven als dat verantwoord is, maar na fusie lonkt er wel een grote gemeente (de 5e in ons land) met meer invloed in Den Haag, zo vertelde hij.

Vragen, geld…

De vragenronde leverde vooral vragen op die raakten aan financiën. Het rapport van Hayo Apotheker schetst Haren als financieel zorgenkind en daarbij worden rapporten en een stresstest van Deloitte aangehaald. Een accountant die in de zaal zat kon deze suggesties nuanceren en concludeerde dat Haren financieel geen zorgenkind hoeft te zijn. Schulden zijn niet gevaarlijk zolang je de rente kunt betalen. En de rente is laag. Wethouder Verbeek erkent dat Haren financieel scherp aan de wind moet zeilen, maar dat andere gemeenten dat ook moeten. Hij denkt dat de extra miljoen bezuiniging die nodig is om de schuldenpositie in betere balans met het eigen vermogen te brengen een haalbare opgave is. Een handige dame in de zaal memoreerde dat Haren bij herindeling te maken krijgt met twee miljoen extra uitgaven (hogere lasten Groningen). “Als je daarmee kunt leven kun je ook die twee miljoen van burgers vragen en gebruiken om financieel orde op zaken te stellen, maar dan gewoon als zelfstandige gemeente”, zo luidde de strekking van haar verhaal. Het was duidelijk dat de zaal niet zit te wachten op beleid vanaf de Grote markt.

En nu?

Bij aanvang liet de zaal duidelijk blijken voorstander van zelfstandigheid te zijn. Aan het slot was daarin niet veel veranderd. De gespreksleider voorspelde dat op 15 juni de raad zal vasthouden aan zelfstandigheid, en dat vanaf 16 juni het spel pas echt spannend wordt. Dan zal gedeputeerde Patrick Brouns de wens van Haren ontvangen en, als hij doet wat hij beloofde, moeten respecteren. De kans is echter aanwezig dat hij zal gaan peuteren aan de Harense plannen en zal trachten vooral de passages over financiën te weerleggen.

Wethouder Verbeek legde uit dat de provincie een advies zal sturen aan de minister. Wellicht zal dat advies zijn dat Haren tóch met Groningen moet fuseren. De Eerste en Tweede Kamer moeten dan besluiten nemen. “Meestal volgt de minister het advies van de provincie”, zei Verbeek. Daarmee erkennend dat de rol van Patrick Brouns cruciaal zal zijn. “En ik moet toegeven dat ik niet helemaal zeker weet of de provincie niet allang heeft besloten dat Haren moet fuseren”, zei Verbeek. Met andere woorden: hij weet niet zeker of hij meespeelt in een theaterstuk of dat hij politiek bedrijft. En impliciet blijkt uit deze uitspraak dat hij de intenties van de provincie niet helemaal doorgrondt.

Gustaaf Biezeveld (foto) van het organiserende Burgercomité Haren straalde na afloop. Hij vond het een mooie informatieve avond en de opkomst bewijst volgens hem hoe het onderwerp leeft. Hij riep iedereen op om 15 juni om 19.30 uur paraat te zijn in de raadszaal. Daar begint dan de raadsvergadering.

Gustaaf Biezeveld

Gustaaf Biezeveld

3 reacties

Henk zegt:

Ik ben woensdagavond bij de presentatie van Beterr Haren geweest. Dat er veel bezoekers waren is op zich natuurlijk heel positief, maar daar moet wel bij gezegd worden dat de gemiddelde leeftijd van de bezoekers duidelijk boven de pensioengerechtigde leeftijd was.
Jongeren waren er niet en twintigers en dertigers lieten het ook afweten. Wellicht bevond deze (doel)groep zich op de Vismarkt om een TROS-uitzending bij te wonen, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat men zich niet druk maakt of Haren zelfstandig blijft of fuseert met Groningen en Ten Boer

Opvallend is dat de projectleider van Beterr Haren dhr Lunsing uit Groningen komt. Is er nou niemand in Haren die een toekomstvisie kan schrijven??

Voor veel bezoekers was het een positieve avond, maar ik ben bang dat het project ‘Zelfstandig Haren’ op drijfzand en niet op een stevig fundament gebouwd is.
Ik moet nog zien of het onderdeel ‘burgerparticipatie’ echt van de grond komt. Burgers kijken in eerste instantie naar hun eigen belang en daarna pas na het algemeen belang. Een vraag uit de zaal hierover werd door presentator van Meurs ontwijkend beantwoord.

Ook het jaarlijks versterken van de algemene reserve met een miljoen euro is heel makkelijk gezegd, maar heel moeilijk gedaan. De gemeente Haren bezuinigt al op allerlei fronten. Wethouder Verbeek fietst daar wel heel simpel overheen door te stellen dat het slechts om 2% van de begroting gaat. Veel bedragen in een begroting staan al vast, het vrij te besteden budget is veel geringer. Dat zou die ex-accountant in de zaal toch ook moeten weten
Verkopen van vastgoed, ontwikkeling van projecten (Haderaplein, Nesciopark) moeten het benodigde geld opleveren. Wat er gebeurt als dat niet lukt werd niet vermeld. Het overgrote deel van de bezoekers ging positief naar huis, de enkeling die vraagtekens stelde werd weggehoond.

Mocht Haren van de provincie toestemming krijgen om zelfstandig door te gaan dan lijkt mij dat een toekomst met heel veel risico’s en dat gaat de Harense burgerij mogelijk veel geld kosten.

9 juni 2016 om 13:41
JePe zegt:

Ben blij dat er zoveel mensen hun stinkende best doen om Haren zelfstandig te laten voortgaan. Zelf ook een grote voorstander, maar ik vrees met grote vreze dat het ‘ons’ niet gaat lukken. Dhr. Brouns wil heel graag dat Groningen de 5de grote gemeente van ons land worden. Deze aktie staat wellicht mooi op het CV.

9 juni 2016 om 14:29
40 ger zegt:

Ik kies ervoor om met Groningen samen te gaat.
Zie: werken, scholing, cultuur, uitgaan, sport en dergelijke.
Laat alstublieft niet de toekomst bepalen door een stel angstige grijze duiven.

9 juni 2016 om 19:16

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.