De krant die je leest van A tot Z
Maandag 18 december, 2017

woensdag 11 mei 2016

Nieuws:

Beslismoment raad over herindeling uitgesteld tot 15 juni

Door: Redactie

Het herindelingsproces in Groningen is sinds 2013 een tombola van harde en zachte deadlines. Gisteren is er weer een deadline gesneuveld. Met man en macht was door de gemeente Haren gewerkt aan de bewijsvoering dat men als zelfstandige gemeente kan blijven bestaan. Dit moest op last van de provincie Groningen uiterlijk op 1 juni klaar zijn. Nu lijkt het er op dat het de provincie zelf is die deze deadline niet gaat halen. 

Parallel aan de Harense inspanningen om haar verbeterpunten op 30 mei in de raad te kunnen bespreken loopt er een tweede spoor. Onder leiding van Hayo Apotheker (D66) doet Haren mee aan ‘open overleg’ (dat evenwel achter gesloten deuren plaatsvindt) over een herindeling met Groningen en Ten Boer. Met name dat spoor loopt enige vertraging op.

In plaats van op 30 mei zal de raad van Haren nu op 15 juni een keuze maken uit de twee opties: zelfstandig blijven of onderdeel van Groningen worden. De Harense bewijskracht voor eigen zelfstandigheid moet bestaan uit verbeterpunten na een kritisch rapport van het bureau B&A. Zo zou Haren alleen zelfstandig kunnen blijven als men de financiën op orde krijgt (volgens het college is dat al zo), als de ambtelijke organisatie sterker wordt, als er een toekomstvisie komt en als burgerparticipatie beter uit de verf komt dan nu het geval zou zijn. Aan die verbeterpunten wordt nu gewerkt door gemeente, college en raad. Zij hebben nu dus iets meer tijd, want het onderzoek naar de fusie onder leiding van Hayo Apotheker vraagt klaarblijkelijk meer tijd dan verwacht.

Persverklaring van de gemeente Haren, zojuist uitgegeven (15.15 uur)

Zelfstandig blijven of herindelen met Groningen en Ten Boer?

Gemeenteraad Haren bespreekt beide opties op 15 juni a.s.

 

De Provincie Groningen heeft twee weken meer tijd gevraagd voor het door hen geïnitieerde open overleg tussen de gemeenten Haren, Groningen en Ten Boer. De uitkomst van dit overleg en het visiedocument van de gemeente Haren over het al of niet zelfstandig kunnen blijven, worden nu besproken in een extra raadsvergadering op 15 juni a.s. Beide onderwerpen stonden geagendeerd voor de raadscommissie van 23 mei en de raadsvergadering van 30 mei a.s. De raadscommissie van 23 mei komt door het uitstel te vervallen en de onderwerpen worden niet besproken tijdens de raadsvergadering van 30 mei. Echter, de raadsvergadering gaat wel door.

Eind maart kreeg de gemeente Haren de ruimte van het college van Gedeputeerde Staten (GS) om twee ‘sporen’ te onderzoeken. Spoor 1 betreft het voldoende onderbouwen van het voortzetten van zelfstandigheid onder de noemer ‘Beterr Haren’. Spoor 2 betreft het open overleg met de gemeenten Groningen en Ten Boer naar aanleiding van de door de Provincie Groningen opgestarte Arhi-procedure. Door de resultaten van beide sporen te vergelijken, kan de gemeenteraad een besluit nemen ten aanzien van de bestuurlijke toekomst van Haren. Met dit besluit gaat het college van GS vervolgens aan de slag. Het standpunt van de Provincie Groningen wordt voor 1 juli a.s. bekend gemaakt.

 

 

 

3 reacties

Dorpelingetje zegt:

Een open overleg dat achter gesloten deuren plaatsvindt… Dat noem ik een (bez)open overleg.

Of twee weken uitstel voldoende is, moet nog blijken. Er staat een veel langer termijn voor een dergelijke verkenning, maar op last van provincie en stad Groningen moet het heel snel. Heeft alles te maken met de stappen die Stad en Ten Boer al genomen hebben om Ten Boer aan Groningen toe te voegen.

De uitkomst van het bezopen overleg staat vast, want de stad zal van alles en nog wat beloven aan Haren. De geldigheid is heel kort: tot de volgende verkiezingen en dan heeft stadswijk Haren niets meer in te brengen. Dat zullen de bestuurders wel goed dichttimmeren schat ik zo in.

Ik ben benieuwd welk Harens raadslid het lef heeft om op grond van de stadse beloften de gemeente Haren te verkwanselen. De Harense bevolking heeft jullie gekozen, niet de inwoners van de stad. Vergeet niet wie je vertegenwoordigt en zet je schouders onder spoor 1, dat is wel het minste wat we van jullie mogen verwachten

11 mei 2016 om 15:46
Geen willekeurige bo zegt:

Het kappen van bomen wordt makkelijker in de gemeente Haren. Voortaan mogen meer bomen zonder vergunning worden omgezaagd.

De raad neemt 27 juni een besluit over de regels. Daarna worden ze pas van kracht.

http://www.petitie24.nl/petitie/595/geen-willekeurige-bomen-kappen-in-haren

12 mei 2016 om 16:18
peter zegt:

@dorpeling:

“Vergeet niet wie je vertegenwoordigt en zet je schouders onder spoor 1”, deze zin is naar mijn idee dubbel.

De Raad is er om de belangen van ons (het volk) te verdedigen, maar ook dat te doen wat juist is voor ons. In plaats van strikt te kiezen voor spoor 1 of spoor 2, moet de vraag toch zijn op welke wijze kunnen wij (de Harense politiek) er voor zorgen dat de producten geleverd kunnen worden die onze inwoners wensen?

Dan blijkt daar wel uit of het spoor 1 of spoor 2 zal worden.

Strikt vast houden aan een bepaalde spoor zorgt voor tunnelvisie

17 mei 2016 om 13:04

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.