De krant die je leest van A tot Z
Maandag 18 december, 2017

dinsdag 16 december 2014

Nieuws:

Coalitiepartijen hadden geen ‘voorkennis’

Door: Redactie

Gistermiddag om 15.03 uur werden alle fracties van de gemeenteraad in Haren schriftelijk en onder embargo (tot 15.30 uur) ingelicht over het standpunt van B&W inzake herindeling. Dit wordt duidelijk nadat deze krant wenkbrauwen fronste, omdat de VVD (coalitiepartij) reeds voor aanvang van de persconferentie (15.30 uur) een persverklaring had klaarliggen voor verzending aan de media. Rond 16.15 uur werd dit bericht uiteindelijk verzonden. Men reageerde inhoudelijk op de keuze voor Tynaarlo.

Onze redactie wierp de vraag op of de partij al langer wist wat het besluit van het college zou worden of dat men er zelfs invloed op had uitgeoefend. Zou dit het geval zijn, dan zouden er dus overlegstructuren zijn tussen wethouders en hun fracties. Dat is geen misdaad, integendeel, maar staat op gespannen voet met het dualistisch model waarin de gemeente haar politiek bedrijft. College en fracties houden daarbij afstand van elkaar, zodat de raadsleden niet worden verleid om hun ‘eigen vlees te keuren’. Het politieke spel zou er zuiverder door blijven.

Navraag bij de andere coalitiefracties leert dat het college gisteren om 15.03 uur per e-mail de raadsfracties heeft ingelicht met het verzoek daarvan niets naar buiten te brengen vóór aanvang van de persconferentie om 15.30 uur. Dat betekent derhalve dat de VVD haar persverklaring (hieronder te lezen) heeft geschreven tussen 15.03 uur en 15.30 uur, hetgeen in theorie natuurlijk denkbaar is. Daarmee is een ongewenste verstrengeling van wethouder en fractie dus geenszins te bewijzen.

De coalitiepartijen hebben desgevraagd laten weten dat zij zich ervan bewust zijn dat een wethouder niet op afstand bestuurd mag worden door de eigen fractie, zoals in het verleden wel gebeurde (voordat het duaal systeem in zwang kwam). Volgens hen (VVD, GVH en D66) is daarvan dan ook geen sprake. Het kort vooraf inlichten is gebruikelijk, menen zij.

 

Verklaring VVD:

Persbericht VVD fractie m.b.t. collegebesluit bestuurlijke toekomst gemeente Haren

Op basis van alle onderzoeken, gegevens en inbreng van de bevolking wil het college van B&W van de gemeente Haren een fusie met de gemeente Tynaarlo nader verkennen. De VVD fractie waardeert dit eensgezinde standpunt en ziet dit als een krachtig signaal richting alle betrokken partijen.

De VVD fractie steunt de keuze van het college. Als fractie hebben we lange tijd voorkeur gehad voor een zelfstandig voortbestaan van de gemeente Haren. Tegelijkertijd moeten ook wij constateren dat de huidige gemeentelijke organisatie kwetsbaar is en te kampen heeft met een zeer forse schulden-last. Dit is nog eens bevestigd door de SWOT analyse en het onderzoek van bureau Berenschot.

De gemeente staat voor de forse opgave om haar schulden af te bouwen en een gezonde financiële buffer te creëren voor onzekerheden op diverse beleidsvelden, waaronder de nieuwe gemeentelijke zorgtaken in het sociale domein. Onder deze omstandigheden is het lastig om te investeren in de ambtelijke organisatie, iets wat voor een professionele uitvoering van onze taken nu en op de langere termijn wel noodzakelijk is.

Tegelijkertijd blijft de VVD inzetten op een goede dienstverlening vanuit de gemeentelijke kerntaken, korte lijnen tussen burger en bestuur en een groene gemeente waar dorpskernen hun eigen identiteit gewaarborgd zien. Verkenning van een fusie met Tynaarlo biedt in dit verband goede perspectieven: een krachtige plattelandsgemeente tussen Assen en Groningen met een dusdanige omvang dat het een evenwichtige partij vormt in de regionale samenwerking. De vele overeenkomsten tussen Haren en Tynaarlo op het gebied van bevolkingsopbouw, landschap en cultuur geven vertrouwen in een gezamenlijke koers op basis van gedeelde waarden.

VVD fractie

Titian Oterdoom

Ietje Jacobs-Setz

1 reactie

Dorpsgenoot zegt:

Oei oei oei HdeKr, 27 minuten ….. Ook in het bedrijfsleven worden grote besluiten naar buiten toe “voorbereid” om draagvlak te creeren. Paul zei het ook al, in de politiek gebeurt dat eigenlijk standaard, zo ook in Haren. Natuurlijk kun je drie mailtjes klaar hebben liggen met je antwoord: eentje voor zelfstandig, eentje voor Tynaarlo en de laatste voor die stad … Met 1 druk op de knop zijn ze vervolgens overal leesbaar, dus zeg om 15.31 …..

16 december 2014 om 23:52

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.