De krant die je leest van A tot Z
Maandag 18 december, 2017

maandag 15 december 2014

Nieuws:

College adviseert raad: “Kies voor fusie met Tynaarlo, dat is de beste optie”

Door: Redactie

Maandag 15 december maakte het college van B&W van de gemeente Haren bij monde van wethouder Michiel Verbeek bekend dat men de raad gaat adviseren op 12 januari  in te stemmen met een fusie met de gemeente Tynaarlo.

Haren bord

 

“Er zijn zes zeer sterke argumenten om deze optie te kiezen, per saldo is het voor Haren de beste keuze”, zei Verbeek. “Het is nu aan de raad om zich op 12 januari uit te spreken.” Voor het college komt vandaag een eind aan een periode waarin burgers van Haren werden voorgelicht in ruil voor opinies. Hoewel 45% van de burgers koos voor zelfstandigheid en slechts 36% voor een fusie met Tynaarlo denkt Verbeek dat dit verhaal toch goed is uit te leggen.

Met dit advies aan de gemeenteraad bekent het college kleur. 1) Geen fusie met Groningen vanwege een mix aan argumenten: grote onderlinge verschillen en weinig draagvlak onder de bevolking. 2) Ook geen zelfstandigheid, omdat Haren op termijn steeds meer moeite zal krijgen om het hoofd boven water te houden. 3) Wel fusie met Tynaarlo omdat de Harense waarden in dat huwelijk het best gewaarborgd kunnen worden. Het college heeft dus vooral inhoudelijke argumenten laten meewegen en heeft niet volstaan met het simpelweg tellen van stemmen.

De zes argumenten ( “de Zes van Verbeek”)  die prevaleerden boven voorkeurspercentages van burgers en daarmee de doorslag geven zijn in het kort:

1. Draagvlak onder de burgers (36%). Geen winnaar in numeriek opzicht, maar wel een goede tweede (45% zelfstandig, 36% Tynaarlo, 18% Groningen, bron BTH-wijzer uitslag, onderzoek onder 1130 burgers).

2. Groene waarden veiliger bij de landelijke gemeente dan bij een stadse. Men heeft ook een hoge pet op van het kleine dorpen-beleid van Tynaarlo, dat kennelijk kans ziet om burgers in veel dorpen tevreden te houden vanuit één gemeentehuis.

3. Strategisch ontstaat met de mogelijke fusie een groene long tussen Assen en Groningen, een soort buffer. Verbeek noemt het een ‘schakel tussen stad en platteland’. Wat daarvan het voordeel is vertelde hij er vandaag nog niet bij.

4. De gemeente gaat een bijdrage leveren aan de sociaal economische ontwikkeling die samenhangt met Regiovisie Assen-Groningen 2030 (Riek Bakker).

5. Haren kan haar taken ambtelijk moeilijker aan, doordat op vakgebieden soms maar één ambtenaar (éénpitter) werkzaam is. Dat maakt zo’n vakgebied kwetsbaar. Door te fuseren zijn éénpitters verleden tijd.

6. Haren en Tynaarlo staan voor vergelijkbare uitdagingen in het ‘sociaal domein’. In gewoon Nederlands: Haren en Tynaarlo staan voor een vergelijkbaar probleem om taken zorg en welzijn te gaan uitvoeren in het kader van de ‘kanteling’ (overhevelen van rijkstaken naar gemeenten voor minder geld).

En nu verder…

Wethouder Verbeek zegt de discussie aan te durven met mensen die vinden dat Haren de wens van de meeste burgers had moeten volgen: zelfstandig blijven. Hij zegt dat de gemeente niet alleen naar de percentages kijkt maar veel meer onderwerpen tegen het licht heeft gehouden. Anders gezegd: het is in deze keuze niet te doen om kwantiteit maar om kwaliteit (en argumenten). Toch zal hij waarschijnlijk weerstand gaan ondervinden van mensen die menen dat democratie vooral te maken heeft met de ‘meerderheid’. Het zal een interessante discussie opleveren waarbij argumenten het opnemen tegen getallen.

Wil Tynaarlo ook?

Michiel Verbeek moest het antwoord schuldig blijven toen hem de vraag werd gesteld of Tynaarlo ook wel wilde fuseren. “Er zijn contacten, maar die vraag hebben we nog niet kunnen stellen. Tynaarlo wilde wachten met een uitspraak daarover totdat Haren op 12 januari een keuze heeft bepaald. Dat begrijp ik wel.” Verbeek refereert eraan dat Tynaarlo zich al eerder eens had laten verleiden tot knietjevrijen met Haren, doch toen opeens door de raad alsnog op een zijspoor werd gezet. Zo’n blauwtje wil Tynaarlo niet nog eens oplopen. Feitelijk zal de raad dus niet weten of men gaat kiezen voor een welwillende of afwijzende gemeente. Toch ligt het niet voor de hand dat Tynaarlo de deur op het nachtslot heeft. Op de vraag of de provinciegrens tussen Tynaarlo en Haren een beletsel zou kunnen zijn zei Verbeek dat hij meende dat dit oplosbaar was met de medewerking van de twee provincies.

Gustaaf Biezeveld

Het Burgercomité Haren, vandaag in de raadszaal vertegenwoordigd door haar roerganger Gustaaf Biezeveld, prees het college. “U heeft een worsteling doorgemaakt en komt nu uiteindelijk met een goed voorstel. Complimenten.”  Daarop klonk een voorzichtig maar welgemeend applaus vanaf de publieke tribune. Ook Biezeveld legde hiermee zijn kaarten voor het eerst openlijk op tafel: Tynaarlo is de beste optie volgens hem.

De raad is aan de bal

Op 12 januari wordt het echte besluit genomen. Dan zal de raad ja of nee zeggen tegen het voorstel om met Tynaarlo te gaan fuseren. Preluderend op die dag zal er nog wel wat lobbywerk gebeuren, maar er is een goede kans dat de raad in meerderheid achter dit voorstel zal gaan staan. Immers, de coalitiepartijen vormen een meerderheid. Slechts als zou blijken dat Haren haar onderzoek slecht heeft gedaan of dat de argumenten niet deugen, kan er een andere uitkomst komen.

Dan de provincie

Als de raad heeft gesproken gaat de Harense keuze naar de provincie, die er dan al dan niet gehoor aan zal geven. Wethouder Verbeek heeft eerder al gezegd dat het niet zeker is dat de provincie het Harense besluit ongewijzigd zal doorsturen naar Den Haag. In theorie is het nemelijk denkbaar dat de gedeputeerde de Harense brief verscheurt en een andere brief in de enveloppe naar het Binnenhof (Tweede Kamer) stopt met de tekst: “Fusie met Groningen heeft de voorkeur wegens provinciale belangen, daarom de lokale keuze van Haren liever negeren”.  In dat geval is de inspanning van wethouder Verbeek en de burgers vergeefs geweest, hoewel Verbeek zelf vindt dat ook dan het democratische proces goed is doorlopen.

 

 Officiële persverklaring gemeente Haren

Gemeenteraad bespreekt voorstel op 12 januari 2015
College Haren kiest voor samenvoeging met Tynaarlo

Het college van Haren stelt de gemeenteraad voor om voor de bestuurlijke toekomst van Haren te kiezen voor een samenvoeging met de gemeente Tynaarlo. De gemeenteraad behandelt het voorstel op 12 januari 2015.

Wethouder Michiel Verbeek over het besluit: “de gemeenten Tynaarlo en Haren hebben samen een optimale omvang voor het vormen van een nieuwe, moderne, duurzame en innovatieve gemeente. Samen hebben zij de optimale schaalgrootte voor behoud en ontwikkeling van het groene karakter, kunnen korte lijnen tussen inwoners, bestuurders en ambtenaren gegarandeerd worden en kunnen zij een grote toegevoegde waarde leveren in de Regio Groningen-Assen. Bovendien ervaar ik in onze gemeente groot draagvlak voor samenvoeging met Tynaarlo, omdat het vergelijkbare gemeenten zijn.”

Andere argumenten van het college om te kiezen voor Tynaarlo zijn:
De nieuw te vormen gemeente is onderdeel van de groene long van de Regiovisie Groningen-Assen: de schakelfunctie tussen stad en platteland.
Samen met Tynaarlo kan Haren de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie oplossen.
Een gemeente van rond de 50.000 inwoners is robuust genoeg om te profiteren van schaalvoordelen en klein genoeg om op een menselijke maat te blijven organiseren en te werken.
Tynaarlo en Haren hebben dezelfde uitdagingen in het sociaal domein. De onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen kunnen gezamenlijk prima gedragen worden.

Meer informatie
Het besluit van het college volgt na een intensief proces van dialoog en communicatie met de inwoners van Haren. Het overzicht van alle activiteiten, rapporten en onderzoeken om te komen tot dit voorstel vindt u vanaf 19 december a.s. op www.raadsnetharen.nl.

 

14 reacties

Jan Wittenbergj zegt:

Kunnen provincie Drenthe en Groningen in de zelfde adem worden samengevoegd. Bespaart ook veel geld. Zoveel hebben de provincies toch niet (meer) te doen. Ook leuk om nog eens in beeld te brengen waarom de grens tussen beide provincies ligt waar die ligt.

15 december 2014 om 19:55
Frits Stavast zegt:

College, gefeliciteerd: (Het) gezond verstand heeft gewonnen!

15 december 2014 om 20:50
Majid Hashemy zegt:

Eindelijk een prima keuze van het college B&W. Haren hoort meer bij Drenthe.

15 december 2014 om 21:39
zuchtje zegt:

tsja…”Michiel Verbeek moest het antwoord schuldig blijven toen hem de vraag werd gesteld of Tynaarlo ook wel wilde fuseren”…

behoudens dat, is Haren Gronings en Tynaarlo Drents. Gestel dat het eveneens vergrijzende Tynaarlo welwillend zou staan tegenover een fusie met Haren, hetgeen ik betwijfel gezien de door Tynaarlo beoogde toekomstige herindeling (STAAN) waardoor er een -door Plassterk gewenste gemeente ontstaat van 100.000 inwoners- , is altijd nog de provincie Groningen die hierbij de uiteindelijke keuze bepaald.

Heel benieuwd naar het eindresultaat!

15 december 2014 om 23:37
Antizucht zegt:

Kijk aan! Welkom terug zuchtje!
Op wie ga je je pijlen deze keer richten? Ik zie het al: op wethouder Verbeek.
Ach ja, het is je immers niet gelukt dmv smaad en laster andere politici hier in Haren weg te pesten tijdens je vorige periode op dit forum…
Je bent lang weggeweest, dat blijkt alleen al uit de beperkte kennis die je in de tussentijd hebt opgedaan!
staaN? 100.000 inwoners? Provincie bepaalt? Allang niet meer actueel joh!
Daar hebben we natuurlijk weinig aan voor een beetje intelligente discussie.
Misschien tijdens je volgende afwezigheid iets meer inlezen? Wie weet gaan de mensen je reacties dan ook nog eens waarderen.
Maar ik ben bang dat we tegen die tijd al in Drenthe wonen.

16 december 2014 om 07:37
joopy zegt:

slechte keuze. Ik ben geen Drent.

16 december 2014 om 09:13
zuchtje zegt:

@Antizucht
Grappig dat je zelf aangeeft bang te zijn om in Drenthe te wonen :). Maar wees gerust, dat zal niet gebeuren.

Het geen je aangeeft is wensdenken; 100.000 inwoners is inderdaad de omvang van STAA en is zéér actueel. Ik begrijp daarom jouw opmerking niet dat dit niet meer actueel zou zijn.

Even de terug naar het artikel hierboven, waar het uiteindelijk om gaat, en waar ook ik een mening over wil ventileren (of dat nu wel of niet gewaardeerd wordt)

Even ingaan op De zes argumenten ( “de Zes van Verbeek”) die volgens Verbeek prevaleerden boven voorkeurspercentages van de Harense burgers en daarmee de doorslag geven:

1. Draagvlak onder de burgers (36%).
* Da’s een minderheid lijkt mij.

2. Groene waarden veiliger bij de landelijke gemeente dan bij een stadse.
* Da’s dus echt niet zo. Zie het voorbeeld Eelderwolde/Ter Borg.

3. Strategisch ontstaat met de mogelijke fusie een groene long tussen Assen en Groningen, een soort buffer. Verbeek noemt het een ‘schakel tussen stad en platteland’. Wat daarvan het voordeel is vertelde hij er vandaag nog niet bij.
* De “groene long” ontstaat niet uit de (on)mogelijke fusie met Tynaarlo, maar bestaat al. Het stroomdal-landschap van de Drentse-Aa heeft niets te maken met wélke fusie dan ook en is gewoon een gegeven.

4. De gemeente gaat een bijdrage leveren aan de sociaal economische ontwikkeling die samenhangt met Regiovisie Assen-Groningen 2030 (Riek Bakker).
* Eveneens bestaat de Regiovisie Groningen-Assen 2030 al een jaar of 20. De in deze Regiovisie samenwerkende gemeenten werken al die tijd al samen. Een fusie doet hieraan weinig af en voegt hieraan ook niet veel toe.

5. Haren kan haar taken ambtelijk moeilijker aan, doordat op vakgebieden soms maar één ambtenaar (éénpitter) werkzaam is. Dat maakt zo’n vakgebied kwetsbaar. Door te fuseren zijn éénpitters verleden tijd.
* Overstappen op twéépitters is dan de juiste optie, dan kan er ook eens een keertje iemand op vakantie? Mij lijkt werkelijke schaalvergroting de juiste weg. Professionalisering dus. Overigens begrijp ik hieruit dat een fusie niet zal leiden tot efficiënter werken? (Immers als dát wel het geval is, zal er uiteindelijk terug gevallen worden op de ….éénpitters)

6. Haren en Tynaarlo staan voor vergelijkbare uitdagingen in het ‘sociaal domein’. In gewoon Nederlands: Haren en Tynaarlo staan voor een vergelijkbaar probleem om taken zorg en welzijn te gaan uitvoeren in het kader van de ‘kanteling’ (overhevelen van rijkstaken naar gemeenten voor minder geld)
* Die uitdaging geldt voor élke (willekeurige) gemeente in Nederland, dus is feitelijk geen argument. Eerder nog een tegen-argument, want laten we eerlijk zijn, je kunt beter een fusie aangaan met een jongere gemeente, dan het vergrijzings-probleem opzoeken door samen te gaan met een al even grijze gemeente.

Ik ben benieuwd of Tynaarlo Haren wel ziet zitten, da’s niet onbelangrijk lijkt mij. Ben ook heel benieuwd naar de reactie van de provincie Groningen. In tegenstelling tot “antizucht” ben ik de mening toegedaan dat de provincie wel eens zou kunnen gaan ingrijpen. Dan zal het inderdaad een annextie worden van Haren door Groningen-Stad en heeft de Harense politiek hier mijns inziens zelf om gevraagd.

Tenslotte: Een annexatie van Haren én Tynaarlo door Groningen-Stad zou misschien uiteindelijk ook wel een goede optie zijn voor de toekomst. T is tenslotte allemaal “050” 🙂 ….

16 december 2014 om 10:10
Gerrit zegt:

Ik heb de uitzending op TV noord gezien en wat er in de Raadszaal zat.
Nou kort uitgelegd een stelletje Oude en Grijze koppen die over een jaar of tien Bijna allemaal in het Hiernamaals zijn .
En die de echte GRONINGER inwoners van Haren verkwanselen aan drenthe het is toch verschrikkelijk,en het zijn over het algemeen ook nog import harenaars.
wie wil er nou drenthe in zijn paspoort staan hebben ik niet eens een GRONINGER altijd een GRONINGER en nooit geen drent.
Joopy groot gelijk we zullen nooit een drent zijn .

16 december 2014 om 13:50
Kees zegt:

Haren zou de armste gemeente van Nederland zijn zonder het in Stad verdiende geld. Verder zijn de inwoners voor wat betreft sport, medische voorzieningen, cultuur, uitgaan en winkelen volledig op de grote broer aangewezen. Dus volkomen logisch om dan op te gaan in een Drentse plattelandsgemeente.

16 december 2014 om 19:46
Johan zegt:

Haren gaat met de pet in de hand naar Tynaarlo. Failliet dankzij het glazen paleis denken de ambtenaren hun spelletje door te spelen in een doorstart.

16 december 2014 om 20:34
zuchtje zegt:

klopt inderdaad Johan, … maar de vraag is en blijft natuurlijk of Tynaarlo daar intrapt. Guess NOT.
Haren hoort gewoon bij GRUNN 🙂

17 december 2014 om 01:31
Leo Nederpel zegt:

De vraag of er reeds bestuurlijk en of ambtelijk contact over de kwestie met die van Tynaarlo was, en zo ja eventuele uitkomsten danwel resultaten daarvan dient eerlijk door dhr. Verbeek te worden beantwoord, eerlijk wel te verstaan!
Dat kan gewoon op deze site.

17 december 2014 om 08:51
zuchtje zegt:

Even een aanvulling:
Volgens de Atlas voor gemeenten, die onderzoek heeft gedaan naar een nieuwe gemeentelijke herindeling voor heel Nederland zou het bestuurlijk het beste zijn dat Noord-Drenthe wordt samengevoegd met één grote gemeente Groningen! 🙂

http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=142851#

Dus Harenaars blijven daarbij gewoon Grunnegers 🙂 en Tynaarlo, maar ook plaatsen als Peize komen volgens deze onderzoekers gewoon bij GRONINGEN-STAD 🙂

Da’s wat je noemt nog eens iets anders.

18 december 2014 om 23:53
Leo zegt:

Wat een hypocriet voorlopig besluit van het bestuur van de gemeente Haren om voor een fusie naar Tynaarloo te kijken.
Wel profiteren van de geneugten van de stad (cultuur, scholen enz.) en niet een fusie aangaan met Groningen waarvan de deskundigen de inwoners van de gemeente Haren naar behoren kunnen bijstaan en verwijzen.
Bovendien is Groningen met openbaar vervoer goed bereikbaar is. Hoe komen ouderen met openbaar vervoer in Tynaarloo?
In Tynaarloo is bestuurlijk tot nog toe alleen heibel en onrust, daar zitten we toch niet op te wachten?
Bij een fusie met Groningen worden alle bomen in Haren niet gekapt, dus we blijven groen.
Gelukkig laat de PvdA een ander geluid horen nu de andere partijen nog.
Als de provincie of de minister van BZ de fusie met Tynaarloo afwijst (andere provincie) moet Haren met de pet in de hand richting Groningen en hebben we alleen maar alles te accepteren. Met het oog op de toekomst: kies verstandig.

19 december 2014 om 17:23

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.