De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 22 Mei, 2019

woensdag 20 februari 2019

Column:

Column Huub van ’t Hek (februari 2019)

Door: Redactie

Die Tote Stadt

Huub van ’t Hek

De opera “Die Tote Stadt” (1920 Hamburg en Keulen) van Erich Wolfgang Korngold (1897-1957) stelt de vraag naar de manier waarop wij omgaan met ons verleden. Na de dood van zijn vrouw Marie verliest Paul zich in het idealiseren van hun eeuwige verbondenheid. Dat wordt nog versterkt door de gelijkenis van het danseresje Marietta met het silhouet van Marie. Paul aanbidt dat silhouet zoals hij Marie heeft aanbeden en liefgehad. Hij wordt geslachtofferd door het vermengen van de beelden uit het verleden met de beelden van de actualiteit. Gek genoeg kan zijn omgeving hem niet op andere gedachten brengen. Uiteindelijk brengt hij Marietta denkbeeldig om en blijft hij achter met de herinneringen aan zijn verbondenheid met Marie.

Het Groninger Forum stelt de vraag naar de manier waarop wij omgaan met het verleden van de stad Groningen. De Grote Markt is het natuurlijke hart van de stad. De Martinitoren en het Stadhuis zijn organisch en dus voor eeuwig met de Grote Markt verbonden. Dat beeld wordt doorbroken door het Groninger Forum, dat uit de lucht is komen vallen met het silhouet van een meteoriet. Het stadshart wordt geslachtofferd, omdat het Groninger Forum niet organisch verbonden is met de Grote Markt. Ook de omgeving kan het stadshart niet op andere gedachten brengen.

In een klein Drents dorp is een vriend van ons begonnen aan zijn laatste dagen. In het licht van het einde wordt hij gedwongen om om te gaan met het door hemzelf verborgen verleden van zijn jeugd. Dat is dwalen door de stegen en de krochten van een tijdperk, dat hij in het aardse al tot Tote Stadt had verklaard. Daar valt niets te idealiseren. Daar verschijnen silhouetten die zijn leven voor eeuwig hebben geslachtofferd. Zelfs het silhouet van zijn vrouw kan hem niet op andere gedachten brengen. Zo zal hij wel sterven, maar in de herinnering aan onze verbondenheid gaat hij niet dood.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.