De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 23 november, 2017

dinsdag 16 mei 2017

Nieuws:

Haren is klaar voor aanpak Ringweg Zuid stad

Door: Redactie

De gemeente Haren is nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen voor de vernieuwing van de Ringweg Zuid bij Groningen. Deze aorta wordt tussen september 2017 en 2021 aangepakt en dat zal leiden tot hinder voor het verkeer.

Het valt te voorspellen dat verkeer dat de drukte wil vermijden een sluiproute door Haren kiest. Juist daarom heeft Haren al in een vroeg stadium haar stem laten horen om lokale belangen te behartigen, vertelt verkeerskundige Arne Dijk. “Onze angst was natuurlijk dat Haren te maken zou krijgen met sluipverkeer en dat de doorgaande wegen hier zouden vastlopen. Dat hebben wij dan ook verwoord in een zienswijze richting het projectbureau”. Het gevolg is dat Haren niet is opgenomen in de reguliere omleidingsroutes van dit megaproject. Volgens Dijk heeft de aannemer een slimme oplossing bedacht om overlast te beperken. Zo bouwt hij een tweede Julianaplein alvorens het bestaande op de schop te nemen. Dat geldt ook voor een extra wegdeel van het tracé dat tussen het Julianaplein en het Europaplein wordt gerealiseerd. Volgens Dijk zal dit de verkeersdruk verlichten en voorkomt dit extra sluipverkeer langs Haren. Om de ontwikkelingen scherp te kunnen volgen heeft de gemeente Haren onlangs op vijf plaatsen verkeerstellers geplaatst (foto). Daardoor kan direct worden gezien of de druk teveel toeneemt. “Wij hebben het rechtstreekse nummer van de projectleiders in Groningen. Als er iets verkeerd loopt hebben we direct contact met de mensen die aan de knoppen draaien”, zegt Arne Dijk. Overigens heeft het projectbureau Aanpak Ring Zuid berekend dat Haren slechts te maken zou krijgen met 1% toename van verkeer tijdens het project.

De komende zomer gaat Rijkswaterstaat de A28 verbeteren tussen Haren en de Stad, vooruitlopend op de aanpak van de ringweg. Begin september gaat de aannemer daadwerkelijk starten op de ringweg zelf.

foto: Wethouder Stiekema en Arne Dijk bij een verkeersteller…

3 reacties

Ben zegt:

In Amsterdam met de A10-West hebben ze destijd zeld het tegenovergestlede bereikt geen files en sneller verkeersdoorstroming. Na gereedwordong was de verkeersdruk op de A10-West weer terug.

Een raadsel voor iedereen doe zoch expert noemt hoe het kan dat de verkeers aders eruit ligt en dit geen problemen heeft verzorgt in de aanloggende sluitroutes en omleidingen.

Geeft de burger moet.

16 mei 2017 om 17:03
Harenaar zegt:

Haha. 1% waarvan? Waarschijnlijk van al het verkeer dat nu over de A28 rijdt.

17 mei 2017 om 09:31
jopie zegt:

projectbureau Aanpak Ring Zuid berekend dat Haren slechts te maken zou krijgen met 1% toename van verkeer tijdens het project.

LOL wij van WC-eend….

niet te vertrouwen…

18 mei 2017 om 10:43

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.