De krant die je leest van A tot Z
Maandag 18 december, 2017

maandag 06 juni 2016

Nieuws:

Analyse: Haren volhardt in drang naar autonomie, raad aan het woord op 15 juni – lees meer

Door: Redactie

Gedeputeerde Patrick Brouns van Haren komt in een lastig parket. In de linkerhand heeft hij nu het rapport van Hayo Apotheker dat de fusiegemeente Haren-Groningen-Ten Boer als paradijs voor bestuurders voorspiegelt. In de rechterhand een rapport van de gemeente Haren dat wil aantonen dat deze gemeente geen reden heeft om te fuseren.

Waarschuwing
Brouns zegt dat Harenaars grote financiële offers moeten brengen als men zelfstandig wil blijven. Met andere woorden: ga fuseren. Wethouder Michiel Verbeek zegt dat het ‘flauwekul is’ om te stellen dat Haren langs de financiële afgrond gaat. “We moeten scherp aan de wind zeilen, maar de risico’s zijn absoluut aanvaardbaar”, zegt hij. Met andere woorden: Haren kan zelfstandig blijven.

Men heeft Haren numeriek nodig
De gemeenteraad van Haren gaat op 15 juni vergaderen over de kwestie. Men kan putten uit het rapport Hayo Apotheker, dat vooral stelt dat na de fusie de 5e gemeente van het land ontstaat met bijna 230.000 inwoners. Die gemeente gaat meetellen in Den Haag en Brussel en daar spint die gemeente (en dus ook Haren) garen bij. Het beeld ontstaat dat Haren numeriek van belang wordt om die begeerlijke positie als 5e gemeente te bereiken. “Maar is dat in het belang van Harenaars?”, vraagt wethouder Michiel Verbeek zich af. “Ik geef direct toe dat het erg interessant is om een gemeente te zijn met invloed in Den Haag. Er openen zich zeker perspectieven. Maar de hamvraag blijft of dat belang voor Harenaars groot genoeg is om haar eigen autonomie op te geven.”

Is zelfstandig blijven haalbaar?
In haar afweging kan de gemeenteraad ook putten uit het rapport ‘Beter Haren’. Dat is opgesteld door de gemeente zelf, met hulp van werkgroepen (burgers) en experts. Men probeert aan te tonen dat men op het gebied van o.a. bestuurskracht, burgerparticipatie, toekomstvisie en de eigen organisatie een ruime voldoende kan scoren. Op het gebied van financiën vindt men het een haalbare missie om nog een miljoen per jaar te bezuinigen. Dat kan door heffingen, maar het kan ook door extra inkomsten of bezuinigen, volgens wethouder Verbeek. Haren kan haar schuldenpositie van 81 miljoen fors terugdringen, zegt hij.”Mensen die steeds zeggen dat Haren langs de financiële afgrond gaat, die verkopen flauwekul.”

Het college van het zelfstandige Haren v.l.n.r. Paula Lambeck, Michiel Verbeek en Mariska Sloot


Raadsvergadering:prognose

De raadsvergadering van 15 juni is een tussenstation en geen eindstation. Na het raadsbesluit zal de provincie haar licht erover laten schijnen. De kans is groot dat de raad op 15 juni vasthoudt aan het eerdere besluit om zelfstandig te blijven. In december was de stemverhouding:

Zelfstandig: VVD, CDA, D66, GVH = 12 zetels
Fuseren met Groningen: GL, CU, PvdA = 5 zetels

Het ligt voor de hand dat deze stemverhouding niet zal wijzigen. Onzekere factor is wellicht de VVD. Die fractie zegt nog steeds voor zelfstandigheid te gaan, maar ook dat men is geschrokken van de financiële analyse van het bureau Deloitte. Men beraadt zich nog.

Hoe reageert Brouns als Haren vasthoudt aan haar autonomie?
Als de raad van Haren op 15 juni vasthoudt aan zelfstandigheid, geraakt gedeputeerde Patrick Brouns dus in dat lastige parket. Hij heeft namelijk tot nu toe gezegd dat hij de Harense wensen zal respecteren, als ze goed zijn onderbouwd. Dit betekent dat hij Harense wensen slechts naast zich neer kan leggen met het argument ‘dat hij niet overtuigd is geraakt van de haalbaarheid’. Dus: hij zal het Harense rapport moeten weerleggen of anderszins in twijfel trekken. In dat geval zal het ‘zijn woord tegen het Harense woord’ worden. Hoe die confrontatie uitpakt is nog onzeker. Uiteindelijk moet Patrick Brouns met een advies naar de minister en naar de Tweede Kamer. Het lijkt erop dat Brouns zelf een fervent voorstander is van fusie Haren-Groningen-Ten Boer. Zijn strategie wordt door die overtuiging gedreven.

Patrick Brouns

Gedeputeerde Patrick Brouns

6 reacties

G.D.Kuiper zegt:

In 2014 stemden wij voor de gemeenteraad van Haren. Een opmerkelijke uitslag kwam tevoorschijn. D66, groot tegenstander van een mogelijke fusie van Haren met de stad, vierde een geweldig succes.
D66 koos voor een komende fusie toekomst met Tynaarlo, en dat werd door ons kiezers overtuigend beloond.
Daarnaast koos de gemeenteraad nog voor een D66 referendum, dat die wens nog eens hevig onderstreepte.
75% Van de kiezers zei toen dat Haren nooit met de Stad mocht fuseren.
Zoals al eerder opgemerkt, jammer dat D66 de fusie met Tynaarlo, bij de verkiezingen, en ook later, na het geweldige succes van de verkiezingen, kennelijk geen overleg heeft gevoerd met Tynaarlo. Tynaarlo bleek 2 jaar later die fusie niet te willen.
Wat nu rest, is de onhandige handeling om nu maar, plotseling, na meerdere onderzoeken die het afwijzen, toch maar zelfstandig te willen blijven.
Net als de redactie, ben ik ook bang, dat, wat de VVD ook zou willen, de zelfstandigheid van Haren de keuze van Haren op de 15e, zal blijken te zijn.
In 1994 had Haren nog 10 miljoen gulden op het spaarbankboekje staan, dat is nu een gat van 84 miljoen euro geworden. Het kan verkeren.
G.D.Kuipers

6 juni 2016 om 13:20
De zegt:

Haren moet mooi zelfstandig blijven .Is beter voor de mensen aan de onderkant van onze samenleving .
Voor de oudjes en ook de zieken

6 juni 2016 om 14:16
Harm Jan Verweij zegt:

Ik heb inmiddels alle stukken gelezen die de gemeenteraad van Haren moeten inspireren om 15 juni hetzij een keuze te maken voor gecontinueerde zelfstandigheid, hetzij een keuze voor annexatie door de stad. Ik had daarbij gehoopt op zo volledig mogelijke informatie over wat elk van beide opties voor de inwoners van Haren zou betekenen maar die vergelijking heb ik niet aangetroffen in de stukken. De gemeente Haren concentreert zich op het bewijzen van de mogelijkheid zelfstandig te kunnen blijven volgens de richtlijnen van het B&A rapport terwijl de provincie een wervend verhaal houdt over de aantrekkelijkheid van een eventuele fusiegemeente Groningen-Ten Boer-Haren waarbij in de loop van het verhaal blijkt dat het geen echte fusie zou worden: het is de bedoeling dat de gemeenten Haren en Ten Boer zich gewoon opheffen om op die manier onderdeel van de stad te worden, een lichte samenvoeging heet dat in de wet arhi.

Ik dacht dat er een redelijke mate van consensus bestaat als het gaat om de redenen waarom driekwart van de Harenaars tijdens de burgerraadpleging zich uitsprak tegen annexatie door de stad: men hecht aan het dorpse karakter, men hecht aan de groene buffer tussen Haren en de Stad en men hecht aan de eigen identiteit, bijvoorbeeld, en ik had verwacht dat het beleidsstuk van de provincie minstens de verwachting zou wekken hieraan verregaand tegemoet te komen maar het tegendeel is het geval. Het gaat vooral over hoe groot en belangrijk de nieuwe gemeente Groningen zou worden, zowel in de provincie, in de regio Groningen-Assen, in Nederland als in internationaal verband en dit alles bij wijze van veronderstelling en nergens wordt duidelijk gemaakt welk verschil het al dan niet annexeren van Haren in die toekomstvisie zou maken.

Ik mis in het verslag van de provincie een analyse van de stad Groningen op dit moment, vooral financieel en organisatorisch, maar er wordt blind vanuit gegaan dat dit in orde is: de stad wordt financieel robuust genoemd, en dit is een gemeente van de omvang van Groningen altijd, maar hoe verhoudt zich dat tot de schulden van de toekomstige fusiegemeente, vooral als die gemeente het structureel met € 800.000,= per jaar minder uit het gemeentefonds moet stellen? Het ambtelijke apparaat van de gemeente Groningen is bij mijn weten nooit door een extern onderzoeksbureau onder de loep genomen. Gesprekken met (ex-)ambtenaren van de gemeente hebben me reeds lang geleden de indruk gegeven dat er sprake moet zijn van veel verborgen werkloosheid.

Het verslag van de provincie geeft geen enkel inzicht in de ruimtelijke aspiraties van de stad Groningen in Haren: essentiële informatie voor Haren in het kader van een verkenning van een eventuele fusie. Daarnaast doet het verslag enkele merkwaardige uitspraken. Zo zou de democratische legitimatie van de vergrote stad bevorderd worden, het gebied rond het Paterswoldse Meer zou de laatste jaren aantrekkelijker zijn geworden om te recreëren, de nieuwe gemeente zou alles in huis hebben om een nieuwe identiteit te creëren en delegaties van de gemeenteraden zouden betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de rapportage.

Het rapport van de provincie is bovenal een verkoopverhaal en daarom weinig vertrouwenwekkend: het mist nuance, het mist evenwichtigheid, het mist argumentatie en het schuift op essentiële punten de onderhandelingen door naar de volgende fase in het eventuele fusieproces: de fase dat de fusie als vaststaat en dat terwijl de gemeenteraadsleden van Haren nu reeds behoefte hebben aan duidelijkheid om een onomkeerbare keuze voor het fusieproces op te kunnen baseren. Het rapport ademt de sfeer die we al hebben leren kennen van het rapport “Grenzeloos Gunnen” en doet in teveel opzichten denken aan de informatiekwaliteit van de herindelingskrant die zoveel verontwaardiging wekte aan de vooravond van de burgerraadpleging. Het lijkt me dat dit rapport voor Haren geen basis kan zijn voor een voortzetting van het fusieproces. Ik ben nu vooral benieuwd hoe de raad de stukken zal beoordelen die gecontinueerde zelfstandigheid mogelijk zouden moeten maken.

6 juni 2016 om 22:16
Marjan Bachman zegt:

@ G.D.Kuiper: ik wil graag even wat rechtzetten uit uw betoog. Het was Groen Links en niet D66, die het initiatief nam voor de burgerraadpleging in 2014. De fractie van GL gaf destijds aan dat ze het oordeel van de inwoners graag mee wilde laten wegen bij hun besluit over de bestuurlijke toekomst van Haren….
Marjan Bachman, D66 Haren

7 juni 2016 om 12:19
Klaas zegt:

Ach mens…doe niet zo kinderachtig en laat de boel nou is gewoon besturen

7 juni 2016 om 16:20
Rob Verment zegt:

@Klaas:
1e: wie bedoelt u met “mens”?
2e: wees eens specifiek: wie en wat is “kinderachtig”?
3e: hebt u ook nog argumenten behalve dit soort loze opmerkingen?

Ikzelf ben het eens met het stuk van Harm Jan Verweij voor zover dat het zogenaamde “open” overleg (achter gesloten deuren, met geheimhouding….) van Haren met Provincie en Stad Groningen betreft. Een vergelijking van de opties (ofwel Haren zelfstandig, ofwel inlijving bij stad Groningen (want dat is het feitelijk)) is natuurlijk lastig, nl. afhankelijk van allerlei verdere ontwikkelingen na inlijving of zelfstandig blijven. Een idee van de verschillen is te vinden in eerdere stukken betreffende de BTH. Persoonlijk zijn voor mij de belangrijkste argumenten om zelfstandig te blijven:
a) Na inlijving hebben we vrijwel niets meer in te brengen bij de beleidsvorming en uitvoering; de wijk Haren samen met de buitendorpen bevat dan nog geen 10e deel van de totale bevolking van Groot-Groningen, dus straks misschien slechts 1 of 2 gemeenteraadsleden; eventuele beloften vanuit Stad kunnen naderhand zo van tafel worden geveegd.
b) De afstand burger-bestuurders wordt bij inlijving veel en veel groter dan bij een zelfstandig Haren.

9 juni 2016 om 11:56

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.