De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 23 november, 2017

dinsdag 07 november 2017

Nieuws:

Harense-Tynaarlose uitdaging leverde ‘twee ton’ handel op

Door: Redactie

De eerste maatschappelijke beursvloer van de Haren-Tynaarlose Uitdaging op 2 november jl. bij Royal FloraHolland in Eelde was een groot succes. De ruim 100 aanwezige ondernemers, professionals en maatschappelijke organisaties wisten afspraken met elkaar te maken voor 55 projecten en activiteiten die de samenleving versterken. Zonder dat daarvoor geld betaald moet worden. Als dat wel het geval zou zijn, dan zou dat volgens notaris Henk Broekema van BroekemaNielsen een investering van ruim €200.000,- vergen. Dit bedrag aan maatschappelijke waarde werd door hem bij de afsluiting onder luid applaus bekend gemaakt.

Twee skydancers en de tienkoppige @Lentisband bracht al bij aanvang de stemming er goed in. In de veilingzaal riep gastspreker Gerard Kremer (voorzitter MBK-Noord) de deelnemers op om lef te tonen: ‘Durf te vragen en durf te geven”. Vervolgens hield Liezeth Ouendag (manager Royal FloraHolland Eelde) een gloedvol betoog om werkervaringsplaatsen te creëren en statushouders een waardige plek in onze samenleving te gunnen. Daarna trok het gezelschap naar de grote hal. Die was omgebouwd tot beursplein. Na een half uur speeddaten, waarbij iedereen een goed beeld kreeg van ieders wensen en mogelijkheden. Na hoorngeschal ging de beurshandel los. Geslaagde verbindingen werden ludiek op de foto gezet en in de rekenkamer werden geconcentreerd de verhandelde waarde opgeteld.

Een greep uit de gemaakte matches: het huisjesinventaris van Waterpark De Bloemert in Midlaren krijgt een tweede leven bij de nog op te richten Niet School voor kinderen met Autisme en De Hub in Haren, een woonvoorziening voor statushouders, jongeren en studenten. Faber Transport uit Eelde verzorgt daarvoor het vervoer en Royal FloraHolland Eelde de tijdelijke opslag. De bloemenveiling slaat ook inventaris op voor statushouders in Tynaarlo. Gemeente Tynaarlo gaat samenwerken met Mentor4You en met 4 professionals jongeren begeleiden binnen het project . Klanten van de Voedselbank kunnen binnenkort bij een bingo kans maken op 50 boeken van Uitgeverij Water en kadootjes van de Wereldwinkel in Vries. Pranapuur uit Donderen verzorgt een training Innerlijke Kracht voor de Steunpunten Vrijwilligerswerk in de beide gemeenten. Vakantievreugd krijgt van Lentis een training Omgaan met lastig gedrag. Het bedrijf Walli uit Zuidlaren gaat visitekaartjes ontwerpen voor omnisportvereniging HSV in Haren. Creative Consultancy uit Noordlaren verzorgt een innovatie bijeenkomst voor De Hortus. Makelaar Feenstra zet zich in voor huisvesting van een kringloopwinkel en het realiseren van een sportveld voor Stichting Sport en Spel in Haren. Corvex gaat de website van de Buurtbox in Haren verbeteren. Woonvoorziening Saaksumborg gaat met een jobsearcher van JP Loopbaandiensten in gesprek, en restaurant Van Tarel in Taarlo biedt twee werkervaringsplaatsen aan de stichting Werken zonder Grenzen.

De beursvloer leverde een flinke impuls aan maatschappelijke activiteiten. De deelnemers werden zich ervan bewust dat hun bijdragen en hun organisaties er heel concreet toe doen in de maatschappij. Stralende gezichten waren het resultaat. Gerni Luttikhuis, manager van de Haren-Tynaarlose Uitdaging, verwoorde het zo: “De beursvloer blijkt een lokroep tot durven vragen en willen helpen. De ludieke sfeer maakt dat veel meer mogelijk wordt dan mensen tevoren durven dromen. Met een paar uur beursvloer hebben we 4 keer zoveel waarde opgebracht dan in de 1,5 jaar van ons bestaan. De beursvloer is onbetaalbaar!”

Op de foto één van de Harense deelnemers, Arnold Bergsma (WebFactor) en raadslid voor de VVD in Haren.

Kijk voor meer informatie en het insturen van wensen als maatschappelijke organisatie (vereniging, stichting, buurtgroep etc.) en aanbod als ondernemer, professional of instelling, op www.harentynaarloseuitdaging.nl. Een korte impressie van de beursvloer staat ook hier: http://bit.ly/beursvloerHTU .

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.