De krant die je leest van A tot Z
Maandag 18 december, 2017

vrijdag 12 december 2014

Nieuws:

Maandag bekent college Haren kleur over toekomst

Door: Redactie

Maandag 15 december a.s. zal het college van B&W van de gemeente Haren haar kaarten op tafel leggen in het dossier herindeling. Naar verwachting zal de gemeente op basis van het ‘meningen peilen’ van de afgelopen maanden komen tot een voorstel aan de raad.

Het gaat om de Bestuurlijke Toekomst Haren (BTH), met andere woorden: gaat Haren fuseren met Groningen of Tynaarlo? Of gaat men voor het behoud van haar zelfstandigheid? Het college gaat de raad een concreet voorstel doen, waarna deze op 12 januari gaat debatteren over dat voorstel. Als alles volgens het boekje gaat zal de raad  maandag 12 januari kiezen: fusie of zelfstandig verder.

Die uitkomst zal dan worden gestuurd naar de provincie, die er vervolgens haar eigen advies aan hecht in de richting van Den Haag. Die fase is cruciaal, want zal de provincie de Harense wens respecteren of overrulen? Wethouder Michiel Verbeek liet onlangs doorschemeren dat het denkbaar is dat de Harense wensen sneuvelen in het Martinikerkhof.

Maandagmiddag of -avond  zal op deze website te lezen zijn met welk voorstel het college naar de gemeenteraad zal gaan.

12 reacties

Harm Jan Verweij zegt:

De provincie heeft geen andere wens dan Haren te laten annexeren door de stad. Het mooiste voor de provincie zou zijn als Haren dezelfde keuze zou maken maar dit is uitgesloten gezien de uitslag van de burgerraadpleging. Dan is het voor de provincie ook goed genoeg als Haren zou kiezen voor gecontinueerde zelfstandigheid: elke kleine gemeente die geannexeerd dreigt te worden door een naburige stad reageert zo. Het nationale parlement weet dit, vindt het wellicht sneu voor de kleine gemeente maar het grote belang gaat dan als vanouds voor.

Mijns inziens is de enige kans die Haren maakt om zo ongeschonden mogelijk en zo zelfstandig mogelijk de toekomst in te gaan een keuze voor een fusie met buurgemeente Tynaarlo. Ik hoop dan ook dat het College dit voorstel aan de raad gaat doen en dat de raad in meerderheid hiermee akkoord zal gaan. Liever geen referendum of een nieuwe burgerraadpleging over de keuze: ik ben bang dat dan veel Harenaars gaan stemmen met hun hart en kiezen voor zelfstandigheid om dan heel snel in het nachtmerriescenario terecht te komen.

Vervolgens hoop ik dan dat het College niet alleen de provincie Groningen van de keuze voor een fusie met Tynaarlo op de hoogte zal stellen maar dat men dan ook heel snel vervolginitiatieven neemt: ten eerste, proberen om snel een positieve reactie te krijgen van de gemeente Tynaarlo om vervolgens gezamenlijk contact zoeken met de provincie Drenthe voor steun aldaar. Dan kunnen de beide gemeenten, liefst met steun van de provincie Drenthe, een Haagse lobby gaan voeren om de leden van het parlement te overtuigen een fusie van beide gemeenten te steunen. Een goed geschreven wetenschappelijk onderzoeksrapport kan hierbij helpen als hier enerzijds duidelijk beschreven staat hoe goed de beide fusiegemeenten bij elkaar passen en waar anderzijds de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden beschreven staan die de stad Groningen heeft zonder annexatie van de gemeente Haren. En dan wordt het verder een zaak van veel oriëntatiebezoeken van parlementariërs aan de regio en is het aan de bestuurders van Haren, Tynaarlo en de provincie Drenthe om de overtuigingskracht te vinden om uiteindelijk het gewenste resultaat te behalen.

12 december 2014 om 22:35
Leo Nederpel zegt:

1130 ingevulde BTH wijzers!

Niet echt veel, bovendien verre van betrouwbaar zoals ik u allen schertsend schetste.
Wat dan rest is de mening van elke Harenaar waarvan het de vraag is of en in hoeverre deze in de raad serieus en adequaat, kortom wel echt vertegenwoordigd is?

13 december 2014 om 07:20
max zegt:

uitslag is allang bekend. GRONINGEN

13 december 2014 om 23:53
Marcel Eissens zegt:

Niet of wel fuseren?
Harenaars die tegen zijn, willen wel profiteren van de Grote stad. Ze gaan uit in de stad, ze gaan naar school in de stad, ze gaan winkelen in de stad, ze werken in de stad. Maar de stad is geen fusie partner? Ik weet het even niet meer. Wat de beslissing/uitkomst ook zal zijn, SUCCES

14 december 2014 om 09:28
Gaaike Euwema zegt:

In november kreeg stad-Groninger HJ Verwey van Gezond Verstand Haren een podium om zijn mening te verkondigen. Noch zijn woonplaats, noch zijn mening lijken sindsdien veranderd. http://www.gezondverstandharen.nl/post-van-de-heer-verweij/

14 december 2014 om 09:36
henk zegt:

@Marcel
wat dacht je van schouwburg, papiermolen, fc groningen,oosterpoort, martinihal en allerlei andere culturele en sportieve manifestaties. Je struikelt er bijna over de Harenaars en dan met name de fusietegenstanders van D66 en GVH

14 december 2014 om 11:19
René Valkema zegt:

@Harm Jan
Een goed verhaal.
@Henk, @Marcel,
De voorzieningen in de grote stad daar profiteren niet alleen mensen uit haren van, maar veel mensen uit de provincie en ook noord Drenthe. De stad vervult een regiofunctie met name op het gebied van cultuur. Daarvoor krijgt zij extra geld uit het gemeentefonds.
Om te bepalen of je gaat herindelen, doet dit absoluut niet ter zake.
Dus mooi gezegd, maar weinig nut.
@Leo
De 1130 ingevulde enquêtes nu is een bevestiging van eerdere steekproeven. Maar het grootste gewicht moet worden gegeven aan de burgerraadpleging waarbij 75% van de uitgebrachte stemmen tegen een samengaan met de stad zijn . Dat is wat veel belangrijker is.

14 december 2014 om 17:53
Simon zegt:

@henk, het is logisch dat een grote stad allerhande voorzieningen heeft die een dorp niet heeft en die tevens een functie hebben voor de inwoners van omliggende gemeenten. Maar daarom hoef je nog geen onderdeel van de gemeente willen worden? Mogen we dan niet meer naar de Stadsschouwburg of Oosterpoort omdat we niet bij de Stad willen horen? Er komen toch ook genoeg Drenten naar de stad Groningen voor de diverse faciliteiten, maar daarom hoeven zij toch ook geen Stadjers tegen wil en dank te worden?

14 december 2014 om 20:15
Harm Jan Verweij zegt:

@ Gaaike Eeuwema

Het is inderdaad juist dat ik het betreffende stuk heb geschreven en ik vond het destijds nogal overdreven dat ik geïntroduceerd werd als stad-Groninger al kan ik het natuurlijk niet ontkennen: het gaf een beetje het idee dat ik als onafhankelijke toeschouwer mijn commentaar leverde en dat laatste ben ik niet.

Ik woon vanaf het begin dat de wijk bestond in het Hoornse Meer, sinds 1990 om precies te zijn. De wijk is klein en destijds zijn er doelbewust nauwelijks voorzieningen gerealiseerd. Het was de bedoeling dat de nieuwe wijk een impuls zou worden voor de zieltogende winkelcentra in Corpus den Hoorn en de Wijert. Ik ben daar snel uitgekeken geraakt en heb me sindsdien georiënteerd op de buurdorpen direct ten zuiden van mijn wijk: Haren en Eelde-Paterswolde en heb met beide dorpen een sterke band ontwikkeld, nu al bijna 25 jaar lang.

Voor elke nieuwe bewoner van het Hoornse Meer is het een bewustwordingsproces welke deel van de wijk echt bij de wijk hoort en waar het al Haren is en één van de voornaamste kwaliteiten van de wijk is de groene en blauwe ruimte tussen de wijk en de beide buurdorpen ten zuiden ervan: die ruimte is mij heilig en in die zin ben ik absoluut geen onafhankelijk toeschouwer als het gaat om de eventuele annexatie van de gemeente Haren door de stad: ook ik ben direct belanghebbende. De ruimtelijke consequenties van een dergelijke annexatie laten zich eenvoudig voorspellen: het is niet voor niets dat de wijk waar ik woon tot op de laatste centimeter aan de grens met Haren is gebouwd en hetzelfde geldt voor bijna het gehele grensgebied van de stad met Haren. Het bevreemdt me dan ook zeer dat de dreigende annexatie van de gemeente Haren alleen in de gemeente Haren zelf veel los lijkt te maken en dat de bewoners aan de andere kant van de groene long tussen de stad en Haren, de bewoners van het Hoornse Meer, De Wijert-zuid, Coendersborg, Helpman en Klein Martijn zo stil blijven. Die stilte geldt in ieder geval niet voor mij, natuurlijk ook door de persoonlijke band die ik met het dorp Haren heb en de vele mensen die ik er ken, ook in politieke kringen.

Tijdens bijeenkomsten in Haren wordt me regelmatig duidelijk gemaakt dat mijn inzet om Haren zo goed mogelijk te behouden gewaardeerd wordt en dat mijn bijdragen aan het forum van Haren de Krant gewicht in de schaal leggen. Ik ben daarom voornemens om met gebruikmaking van al mijn netwerken, kennis en ervaring mij te blijven inspannen om Haren voor annexatie te behoeden.

14 december 2014 om 20:57
Leo Nederpel zegt:

Heer Valkema,
Die 1130 enqueteformuliertjes zijn een pure dure farce zoals ik elders op deze site in een pril stadium en in deze draad aangaf.
Laten wij beiden en al diegenen aan wie u in uw reactie refereert hopen dat in elk geval de raad haar kiezers wel respecteert opdat dat wederkerig zijn zal.

15 december 2014 om 00:44
Gaaike Euwema zegt:

@Harm Jan Verwey En ga daar vooral mee door. Maar het is wel chique om steeds duidelijk te vermelden vanuit welke rol & positie je dat doet. Deze discussie wordt al meer dan genoeg ‘geframed’ door onduidelijke & mistige belanghouders.
Overigens is het niet waarschijnlijk dat het gebied tussen Haren en Groningen bebouwd gaat worden na een een fusie. De Stad heeft met Meerstad en het Suikerunie-gebied voorlopig meer dan voldoende ‘uitdaging’ op dat terrein. Sterker nog, het is Haren dat die richting opschuift.

15 december 2014 om 08:38
Harm Jan Verweij zegt:

@ Gaaike Euwema

De annexatie van Haren door Groningen is voor op dit moment even van de baan maar vergis je niet: de druk op het grondgebied van Haren en Eelderwolde om daar voor de de bevolking van de stad te bouwen zal blijven. De stad heeft te maken met verschillende doelgroepen in de woningmarkt en een deel van de markt vraagt om nieuwe woningbouwlocaties direct ten zuiden van de stad. Momenteel wordt voor die groep gebouwd in Haren-noord en in Eelderwolde in het kader van afspraken die gemaakt zijn van de Regiovisie Groningen-Assen 2030 waarbij alle deelnemende gemeenten zich verplicht hebben hun steentje bij te dragen als het gaat om bouwen voor de woningbouwbehoefte van de regio als geheel. Het uitgangspunt van de compacte stad heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld: bouwen direct grenzend aan het bestaande stedelijke gebied. In Engeland beoefenen ze planologie al 80 jaar vanuit een geheel andere filosofie: daar is het veel gebruikelijker om een ruime groene zone rondom een stad principieel onaangetast te laten. Nadeel is dan wel dat stedelingen zich buiten die groene zone gaan vestigen en dat daar de druk op de woningmarkt ontstaat maar door de grote afstand tot de stad ontstaat wel een veel grotere verspreiding van de forensen over de wijde omgeving. De extra vervoersstromen lost men op door uitstekende snelle treinverbindingen naar de stad vanuit de ver afgelegen forensengemeenten. Ik vraag me af of het Engelse model niet te kopiëren valt voor de delen van Nederland waar nog veel groene ruimte beschikbaar is.

Zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Green_belt_(United_Kingdom)

15 december 2014 om 22:23

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.