De krant die je leest van A tot Z
Maandag 18 december, 2017

maandag 02 mei 2011

Nieuws:

Mag TNT garageboxen gebruiken als depot?

Door: Redactie

TNT Post reorganiseert en stoot eigen locaties af. Daarvoor in de plaats worden garageboxen, vaak van particulieren, gebruikt als afhaalpunt van post. Zeg maar, wat vroeger op het postkantoor Haren werd afgehaald, wordt nu door postbestellers afgehaald in garages.

TNT

Raadslid Eric Schenkel van Groen Links plaatst hier vraagtekens bij. Hij vraagt zich af of het gebruik van boxen voor dergelijke doeleinden niet strijdig is met de bestemmingsplannen in de gemeente Haren. Schenkel heeft hierover opheldering gevraagd van het college.

GroenLinks heeft uit betrouwbare bron vernomen dat TNT Post in hoog tempo depots opent in Harense garageboxen. Zo zijn er onder meer al afhaalpunten in garageboxen aan de Kerklaan, Blekenweg, Pinksterbloemweg en Vondellaan. Het voornemen zou zijn om het aantal garageboxen nog verder uit te breiden.

Het oneigenlijk gebruik van garageboxen leidde volgens Groen Links eerder in andere gemeenten tot klachten van buurtbewoners. In Enschede besloot de gemeente daarom handhavend op te treden en het gebruik van garages door TNT niet langer toe te staan. Deze gemeente roept bewoners op om misbruik van garageboxen door TNT te melden. Groen Links wil wellicht deze toestanden in Haren voorkomen, hoewel je je kunt afvragen wat hiervan feitelijk het bezwaar kan zijn voor omwonenden. In Haren geldt overigens een regeling dat bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan, mits niet meer dan een bepaald gedeelte (20%) aan de woning wordt onttrokken.

Eric Snkel van Groen Links Haren

Eric Schenkel van Groen Links Haren

Concreet stelt men de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college op de hoogte van het oneigenlijk gebruik van garageboxen door TNT voor het uitleveren van postpakketten aan postbezorgers? Zijn deze activiteiten in overeenstemming met de geldende bestemmingsplannen?
  2. Hanteert de gemeente als uitgangspunt dat garageboxen niet gebruikt mogen worden voor bedrijfsactiviteiten? Zo nee, welke criteria worden gebruikt bij het toetsen of een garagebox wel of niet gebruikt mag worden voor bedrijfsmatige activiteiten?
  3. Is het college bereid om handhavend op te treden tegen het bestaande oneigenlijk gebruik van garageboxen? En wat gaat het college doen om te voorkomen dat TNT het aantal garageboxen verder uitbreidt?

16 reacties

Wil Legemaat zegt:

Vanuit mijn tijdelijke woning aan de Vondellaan kijk ik uit op een van deze sorteercentra. Overlast hebben wij er niet van en vragen over eventuele strijdigheid met het bestemmingsplan zijn voor mij ondergeschikt aan de vraag die dagelijks bij me opkomt als ik de activiteiten zie: hoe is het zover gekomen dat wij onze postbestellers in zulke omstandigheden hun werk laten doen? In een onverwarmde garage, zonder faciliteiten, geen sanitair bijvoorbeeld, zonder fatsoenlijk meubilair, enkel postcontainers en postzakken… Uit een gesprek met enkele postbestellers werd mij duidelijk dat het nog erger kan dan een garagebox: een houten keet, een losse container, in Haren mag men kennelijk nog niet mopperen.
Het gaat hier niet om een centje bijverdienen, het gaat om onze reguliere bestellers van wat ooit ons onvolprezen nationale postbedrijf was.
Het besef dat wij medeverantwoordelijk zijn voor deze achteruitgang van onze beschaving, bezorgt mij het schaamrood. Zullen we dit in de politiek niet eerst eens aankaarten? Doen jullie mee, GroenLinks?

Wil Legemaat

2 mei 2011 om 17:05
HenkW zegt:

De reactie van Wil Legemaat is wat mij betreft een voltreffer !
Het is inderdaad een onwaardige situatie. Ik spreek de wens uit dat ons gemeentebestuur dit raadsbreed oppakt !

2 mei 2011 om 19:37
Eric Schenkel zegt:

Wij vinden de arbeidsomstandigheden ook verre van ideaal en dat is een belangrijke reden waarom we deze vragen stellen. Dat is namelijk wat wij als raadsfractie kunnen doen. We hebben niet de illusie dat lokale politiek de afbrokkeling van het postbedrijf tegen kan gaan. Hoe jammer dat ook is. Maar als iemand goede ideeën heeft, horen we ze graag!

2 mei 2011 om 21:36
Dorpsgenoot zegt:

@Wil Legemaat, ik ben het echt heeeelemaal met je eens, 1 correctie, het is al gesorteerd, het wordt alleen verdeeld. Net zoals met de Gezinsbode of het DvHN .. Het is inderdaad mensonterend, je kunt er zelfs niet een glaasje water uit de kraan drinken, echt triest !! Groen Links ziet dat niet, erger nog, WEET dat niet, zij gaan vooral uit van het Regime (de overheid), so soll es sein !! De overheid bepaalt, niet die kleine particulieren. Bestemmingsplannen,overheid,bouwen in Haren,geld uitgeven …. geen probleem. Gewoon wat zonnecollectoren op die garages zetten, subsidie van de overheid .. er is vast wel een GL’er die dat kostenneutraal kan regelen ….Even concreet: D66 heeft het over de mensen,GL heeft het over de bestemmingsplannen/overheid … het moet centraal geregeld worden .. denk aan gemeentehuis,sportverplaatsingen,Scharlakenhof …De mensen-benadering bevalt mij beter als de regeltjes-benadering !!

3 mei 2011 om 00:02
Dorpsgenoot zegt:

@Schenkel: zie nu pas je reactie op Legemaat. Kun je me 1 van de 3 vragen noemen die te maken hebben met de arbeidsomstandigheden? Je ziet er gezond uit, dus welke van die 3 vragen heeft te maken met de arbeidsomstandigheden? Want dat was een belangrijke reden om die 3 vragen te stellen, zeg je ! En graag geen reactie in JN stijl maar een eerlijke reactie ! Ben reuze benieuwd !!

3 mei 2011 om 00:24
Peter Post zegt:

1. Het verdeelstation is geen werkplek, dus arbeidsomstandigheden doen er niet toe. De postbestellers doen hun werk niet in het verdeelstation/garage etc. maar heerlijk buiten.
2. De grote regelneef die de overheid heet, maakt de kosten voor een officieel verdeelstation zo hoog dat het niet meer uitkan. Of alle Nederlanders moeten bereid zijn om ietsje meer voor de postzegeltjes te betalen.
3. Vroeger ooit een krantenwijk gehad?
4. Een raad voor de raadsleden: Het dunkt me dat er wat grotere probleempjes zijn in onze prachtige Gemeente Haren om energie in te steken.
5. Is er al eens met een postbesteller gesproken? Dat zou pas mensgericht zijn

3 mei 2011 om 10:35
meike zegt:

@ Schenkel; Die reden ben ik ook wel benieuwd naar, je geeft in mijn ogen ineens een andere draai aan je vraagstelling en antwoord……….

3 mei 2011 om 11:17
Jan smit zegt:

Ik wil wel reageren
De TNT is zich zelf aan het ontbinden en maakt gebruik van volgens mij ongeoorloofde praktijken. Er worden mensen ontslagen en anderen proberen ze wijs te maken dat het leuk is om bekent te worden en dat er mensen op je zitten te wachten.
Vrijwilligers werk is nog veel leuker weet ik uit eigen ervaring. Je krijgt er geen geld voor maar heel veel plezier liefde en genegenheid.
Wat me stoort is dat ze nu mensen aannnemen die ze vroeger niet wilden hebben en nu zijn zij het opeens die de beste zijn.
Ze houden de hele wereld voor de gek de PTT is op zijn einde en de domme bezorger moet het einde zolang mogelijk uitstellen. Als je voor TNT gaat werken wordt je misbruikt.
En garage boxen moet je verbieden, de bezorgers staan er in de kou en de regen. Bij benzinestation aan de kerklaan hebben ze een oud hok ter beschikking en daar moeten ze ook hun broodje op eten.
Ik vind TNT een rommeltje en ze liegen tegen hun personeel.

Jan smit

3 mei 2011 om 19:22
flip zegt:

Het einde van de markteconomie is nu toch echt wel dichtbij, lijkt me. Het gaat hier helemaal niet meer over mensen, maar alleen over centen. TNT maakt nog steeds winst, maar het is nooit genoeg voor de aandeelhouders. En de gek die dan meteen tegen “de overheid” begint te schelden, daar word ik toch een beetje moe van – sommige zaken, zoals openbaar vervoer en de postbezorging, waren inderdaad in betere handen bij de overheid dan bij een commercieel bedrijf. Solidariteit, weet u nog?

3 mei 2011 om 20:02
Wil Legemaat zegt:

@Dorpsgenoot: dank voor uw correctie; de garagebox is natuurlijk geen sorteercentrum.
@Peter Post, punt 4: natuurlijk zijn raadsleden er in de eerste plaats om de plaatselijke problemen aan te pakken. Maar raadsleden zijn lid van een politieke partij en daardoor verbonden met provincie, landelijke overheid en Europa. De Harense fractie van D66 communiceert ook met de Tweede Kamerfractie en het is goed dat vanuit de gemeenten signalen worden afgegeven aan de landelijke overheid, zodat men daar ook weet hoe er aan de basis gedacht wordt.
Concreet kunnen we in Haren niet zomaar iets doen voor de postbestellers, maar we kunnen wel proberen invloed uit te oefenen op het beleid dat tot zulke gevolgen leidt.
Persoonlijk ben ik van mening dat dit de ongewilde gevolgen zijn van privatisering en marktwerking. Maar TNT is de organisatie die verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden van de werknemers, dat moeten we ook helder houden. Dáár zullen we onze verontwaardiging moeten uiten.
Dat neemt niet weg dat we er ondertussen iets van moeten leren, voor zover we dat nog niet wisten: dat marktwerking met moordende concurrentie ten koste gaat van de mensen die het werk uitvoeren. Dat zien we hier, dat zien we in de zorg… en daar moeten we ons op bezinnen. Dat wil ik graag oppakken, al kan dat niet altijd via de gemeentepolitiek.
Ik heb een paar keer gepraat met de postbestellers en wat mij opviel is dat de meesten ook nog bang zijn om hun mening te geven over de belabberde arbeidsomstandigheden, want iedereen is onzeker over het voortbestaan van zijn/haar baan. Treurig!

Wil Legemaat

4 mei 2011 om 09:41
Eric Schenkel zegt:

Voor meer achtergrond en informatie kijk ook eens op http://www.reddepostbode.nl/.

@ Wil: ik kan me helemaal vinden in je verhaal.
@ iedereen: loopt hier niet een discussie over middel en doel langs elkaar? Wij willen graag deze ongewenste situatie aan de kaak stellen en hebben als gemeentefractie gekozen voor bovenstaande mogelijkheid. Landelijk aankaarten is natuurlijk een optie en dat gebeurt door verschillende politieke partijen ook al. Daarnaast is Enschede (waar hetzelfde verhaal speelde) een voorbeeld van hoe deze actie kan werken.
@dorpsgenoot: ik kan me niet vinden in de conclusie die u trekt dat wij vanuit regels redeneren. Wij benaderen dit probleem juist vanuit de mens. De reden dat we hier mee aan de slag gaan, zijn natuurlijk de postbodes.

4 mei 2011 om 13:28
Peter Post zegt:

aha, het gaat nu opeens over de arbeidsomstandigheden van TNT medewerkers. Laat dit onderwerp nu gekaapt zijn door de overheid: Waakhond OPTA moet opeens toezicht houden op de arbeidsvoorwaarden van postverspreiders. Tijden veranderen: De toetreding van Sandd en Selectmail heeft de markt enigszins beinvloed. Bovendien vertoont de postverspreiding al jaren een dalende lijn. Ik zou zeggen: reddemijnwerker, reddescharenslieper, reddekoetsier, reddekolenboer. Allemaal mensen. Terug naar het onderwerp dus, het gebruik van garages als afhaalpost. Hoe doen Sandd en Selectmail en andere postverspreiders dat?

En de link naar landelijk: zijn D66 en GL voorstander van het uitbreiden van allerlei regeltjes om dergelijke maatschappelijke misstanden te voorkomen? goed om te weten hoor, dan heeft de kiezer ergens voor te kiezen

4 mei 2011 om 15:46
flip zegt:

Lijkt me op zich nog vrij simpel ook – we hebben daar namelijk een wet voor, de ARBOwet, de arbeidsomstandighedenwet. Gewoon controleren en beboeten. Klaar.

4 mei 2011 om 19:31
Dorpsgenoot zegt:

@Schenkel, ik reageerde op het inleidende stuk: Schenkel gaat het aan de kaak stellen ivm bestaande bestemmingsplannen … U rept met geen woord over de bezorgers/verspreiders, u stelt slechts 3 formele vragen, die voor mij ABSOLUUT geen betrokkenheidheid tonen bij de mensen die dag- en weekbladen verspreiden of post komen ophalen. Natuurlijk bent u het eens met Wil, dat moet u wel, maar uw 3 vragen zijn echt anders, gericht op een andere doelgroep. Mevr Legemaat praat over de mens, u praat over procedures en bestemmingsplannen van garageboxen, hier zit echt niet een domme burger heer Schenkel, u draait de zaken om !! Ik vroeg om een eerlijk antwoord op een niet JN-stijl, dus niet om een regentesk(waar heb ik dat eerder gehoord) of pluche- antwoord. Wees groen, ben blij met ons dorp en geef gewoon menselijke en eerlijke antwoorden, draaien of oorzaak en gevolg omdraaien heeft geen zin en nut in het Harense. Blijf bij je leest !! Een pissige dorpsgenoot in reactie op niet-begrijpende groen-linksers

5 mei 2011 om 00:20
A.Koster zegt:

wat een gezeur hier zeg, die mensen hebben een contract ondertekend, en er zelf voor gekozen om tnt’er te worden.
Beetje op deze site in discussie gaan,heeft geen zin, want wordt je nog wel serieus genomen?
ik zou gewoon gaan mailen, kan iedereen op zijn eigen pc zeiken als het niet goed gaat!

6 mei 2011 om 11:27
chris zegt:

Tnt is zijn logistieke systeem aan het aanpassen met daarbij het afstoten van veel locaties. Dit is op zich ook wel logisch omdat de postmarkt afneemt qua grootte en de pakketmarkt interresanter is dan het volume van de briefpost.
alleen er is niet in het stadium van inplannen geen keuze’s gemaakt waar dat die depots moeten komen en andere verdeelcentra. Nu er verbouwd moet worden (en de implementatie moet zijn (2012), zijn ze nog op zoek naar locaties. Dat had al lang bekend moeten zijn. Het nieuwe logistieke ontworpen systeem is niet vertaald in de nieuwe benodigde huisvesting/vastgoed. En nu worden er ad hoc beslissingen genomen waar hier geen rekening is mee gehouden.

12 mei 2011 om 11:56

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.