De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 23 februari, 2019

dinsdag 10 juli 2018

Nieuws:

10 juli 2018 om 22.59 uur: Het doek valt voor gemeente Haren, Eerste Kamer kiest voor fusie (inclusief stemmingsuitslag en reactie Patrick Brouns)

Door: Redactie

10 juli, 23.00 uur – Maandag en dinsdag heeft de Eerste Kamer uitgebreid gedebatteerd over een hele reeks herindelingen in Nederland. Minister K. Ollongren van BiZa heeft tientallen vragen beantwoord. Het debat volgde in grote lijnen de twistpunten zoals die de afgelopen jaren een hoofdrol speelden. Wantrouwen in het proces. Verkeerde verwachtingen. Van onderop of van bovenaf? Vraagtekens bij noodzaak van fusie.  Eerlijk of oneerlijk spel. Ook volgden de partijen in de Eerste Kamer hun collega’s van de Tweede Kamer. Democratie en beton horen bij elkaar, want het valt te betwijfelen of in het debat leden van de Senaat op andere gedachten zijn gebracht. Ook de minister herhaalde haar eerdere standpunten en visies. Onderaan dit bericht de eerste reacties van wethouder en gedeputeerde.

De minister was koersvast en bleef van mening dat het proces naar dit besluit democratisch en volgens de regels is verlopen. Opvallende pleidooien waren er van Frank Köhler (SP), die met hart en ziel en een goede kennis van de Harense situatie probeerde Haren uit de herindeling te halen, simpelweg omdat de burgers het in meerderheid niet wensen en er geen noodzaak is voor de fusie. Hij memoreerde maandagavond dat de gemeente Groningen relatief minder goed presteerde dan de gemeente Haren en vroeg zich af of dit misschien de werkelijke reden was dat de fusie er zo nodig moet komen. Het debat leverde geen nieuwe gezichtspunten en invalshoeken op.

In beton gegoten
De minister wist niet van wijken en ook de standpunten van de andere voor- en tegenstanders waren weer in beton gegoten. Ook een motie van de Onafhankelijke Senaats Fractie (Henk ten Hoeve) die wantrouwende Harenaars steunde, haalde niets uit. Hij vindt dat de procedure onzorgvuldig is verlopen, omdat de Provincie eerst heeft gesuggereerd dat Haren geen fusie zou worden opgelegd en dit vervolgens niet waarmaakte.

Stemming
Dinsdag 10 juli om 22.59 uur kwam een eind aan een lange democratische strijd, die in het voorjaar van 2013 begon. Objectief kun je stellen: De meerderheid van de Harense gemeenteraad is tegen. Een fors deel (zo niet een meerderheid) van de burgers is tegen. Het College is tegen. De cijfers en prestaties van de gemeente Haren zijn aantoonbaar beter dan die van de meeste andere gemeenten (schuldenpositie, WMO-taken, solvabiliteit). De vermeende zwaktes van Haren, die aanleiding zouden zijn voor de fusie, worden door veel Harenaars en door het College van B & W niet erkend en zeker niet gevoeld. Haren heeft 2,4 miljoen omgebogen in 2017. Desalniettemin weegt de wens van regering en provincie om Haren te laten opgaan in de gemeente Groningen, zwaarder.
In de Eerste Kamer stemden 49 leden voor het wetsvoorstel en 25 leden tegen het wetsvoorstel. De fusie is daarmee een feit.

Na ruim 200 jaar valt het doek
De Eerste Kamer bracht het fusievoorstel uiteindelijk in stemming ( 22.59 uur) en daarmee valt na ruim 200 jaar het doek voor de zelfstandige gemeente Haren. Maar niet voor Haren zélf en haar dorpen Onnen, Glimmen en Noordlaren. Vermoedelijk begint nu een periode waarin wonden moeten genezen en de verliezers van het pleit moeten wennen aan de nieuwe situatie. Op 21 november zijn er gemeenteraadsverkiezingen voor Haren, Groningen en Ten Boer. Op 1 januari 2019 levert burgemeester Pieter van Veen de sleutels van Haren in aan de Grote Markt en begint een nieuw tijdperk. Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren behoren dan tot de Gemeente Groningen.

Reactie wethouder Michiel Verbeek D66:


“Minister Kajsa Ollongren denkt beter te weten wat goed voor Harenaars is dan de Harenaars zelf. De SP’er Kohler typeerde de opvatting van de minister over Haren wel aardig: U voelt het niet, maar u bent chronisch ziek en wij helpen u wel uit uw lijden. De minister vond dat Haren goede verbeteringen had doorgevoerd op het gebied van de financiën en bestuurskracht, maar de kwetsbaarheid blijft en er was een momentum om een duurzame oplossing door te voeren, omdat Groningen en Ten Boer al bezig waren met een herindeling. Diezelfde Kohler vroeg de minister nog even door op bestuurskracht. Wat verstaat de minister daar onder? Ollongren: realiseren van de gewenste dienstverlening, gemeentelijke taken uitvoeren en strategische ambities waarmaken. Laat Haren dat nu prima doen. Tjsa, politiek is soms onnavolgbaar! De machtspolitiek heeft het gewonnen van feiten en argumenten. Ik vrees dat het vertrouwen in de politiek door de behandeling van dit dossier een flinke knauw heeft gekregen. Wat staat ons nu te doen? We zullen het besluit van het Parlement moeten accepteren en alles op alles zetten om een keurige overdracht naar Groningen te realiseren.”

Reactie gedeputeerde Patrick Brouns

Patrick Brouns reageert: “De Eerste Kamer heeft met tweederde meerderheid voorgestemd. De Kamer heeft daarbij geconcludeerd dat het proces zorgvuldig is doorlopen. Nu er een besluit ligt, hoopt het College van GS dat er eendrachtig samen wordt ingezet op de vormgeving van de nieuwe gemeente, waarin het voor alle inwoners goed wonen, leren en recreëren is.”

 

23 reacties

Peter Hidding zegt:

@Patrick Brouns: Hopen? Ik heb een tip: gewoon net als anders afdwingen. Van bovenaf.

10 juli 2018 om 23:45
Henk zegt:

Baantjes zieke mensen die meer met hun zelf bezig zijn dan voor een gezonde toekomst van Haren …het spel is over.
Miljoenen heeft jullie hobby gekost wees er maar trots op, we kunnen eindelijk verder. De vlag kan in de top

11 juli 2018 om 00:06
Marc zegt:

Hopelijk kan er dan nu snel eens wat aan die beroerde fietspaden in Haren gedaan worden.

11 juli 2018 om 03:12
Janny zegt:

Wat Verbeek en Brouns niet zeggen is dat het spel wie komt op welke bestuurszetel, nu echt gaat beginnen!
Waar komen zij straks? Verbeek wordt vast wethouder van de nieuwe fusiegemeente!

11 juli 2018 om 03:53
E.Jansen zegt:

Hier kunnen we kort over zijn, de Farizeers en Tollenaars hebben gesproken.

11 juli 2018 om 07:45
Leo Nederpel zegt:

En nu gaat het OM inzake de gedane aangifte van vals spel natuurlijk met het opportuniteitsbeginsel zwaaien. Dáártegen kan een procedure ingesteld en kan de rechterlijke die van de wetgevende en uitvoerende machten met hun machtspelletje nog keren?

11 juli 2018 om 08:06
Carla zegt:

Misschien tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Gemeentelijke belastingen met de hele bevolking niet betalen. En het tegoed wat nu op de rekening staat van de gemeente Haren terug laten vloeien naar de burgers van Haren die dit ook betaald hebben. Anders weet groningen er vast wel raad mee met projecten als het forum wat waarschijnlijk veel geld per jaar zal opslokken. Ik ben en blijf tegen samen voegen. Opgelegd door de overheid. Wat zegt het woord democratie nog.

11 juli 2018 om 08:38
Rene valkema zegt:

He he, eindelijk. Nu stoppen met hakke takken , schouders eronder en takken hakken.

11 juli 2018 om 09:49
bootleg zegt:

@ Peter Hidding: wat u zegt en om het even op zijn Wim Sonnevelds te verwoorden: een gluiperd van het het zuiverste water.

11 juli 2018 om 09:59
Tineke Helder zegt:

Jammer het levert alleen maar verliezers op.

11 juli 2018 om 10:22
Jaap Jan Vels zegt:

Eens met Peter Hidding: van bovenaf opleggen/afdwingen is noodzakelijk, anders wordt de heer Brouns helemaal ongeloofwaardig (of was hij dat al?) en verliezen nog meer burgers het geloof in de politiek. En dat moeten we zeker niet willen, toch?! We willen nu toch “samen” de wonden likken en “samen bouwen” (dit laatste conform VVD-Haren-tweetje van Ietje….)

11 juli 2018 om 10:44
Dorpeling zegt:

Grappig te zien dat D66 en CDA in tweede en eerste kamer volmondig vóór de herindeling stemden. Lokaal proberen stemmen te winnen door tegen herindeling te prediken en landelijk gewoon voor diezelfde herindeling stemmen. Tja, vertrouwen in de politiek…

11 juli 2018 om 12:22
Ed Lensink zegt:

De leugen regeert. Grote klap voor de lokale democratie. En nu maar bouwen …

Ed Lensink
Voormalig raadslid CDA Haren.

11 juli 2018 om 19:49
Ed Lensink zegt:

Het robuuste financiële beleid van wethouder Stiekema (CDA) heeft aangetoond dat de leugen regeert. Een klap voor de lokale politiek en de geloofwaardigheid van de provinciale en landelijke politiek. En nu maar bouwen!

Ed Lensink, oud CDA-raadslid.

11 juli 2018 om 20:18
Tineke zegt:

Mijn geloof in de politiek – zo die er nog was – is met deze fusie geheel verdwenen. Stemmen ga ik nooit meer, want alles staat van te voren vast. LUISTEREN is er niet meer bij!

11 juli 2018 om 20:39
Henk zegt:

Graag de ozb verhoging terug geven aan de burgers.De forse verhoging was alleen maar om te laten zien,dat haren er financieel goed voor staat.pffffff.Wees eerlijk politiek haren.

11 juli 2018 om 21:51
Ed Lensink zegt:

Van een dialoog is nooit sprake geweest. Vragen vanuit Haren bleven inhoudelijk onbeantwoord. Statanfracties waren onbenaderbaar. De conclusie is onvermijdelijk: er is sprake van een geheime deal! En dat in onze open democratie (toch?). Zeer benieuwd wat die deal was/is. Dat moet wel boven tafel komen!

11 juli 2018 om 22:53
Ben zegt:

Het verschil tussen gemeente nummer 3 en 300 is de mentaleit.
En dat maakt dat 300 knus en gezellig blijft en heeft zoals het is.
En 3 wordt opgeofferd voor 110.

Daar zal het nuet bijblijven. Het zal uiteindelijke resulteren voor de nieuwe gemeente Groningen dat het een nieuwe bestuurslaag van bestuurders tussen de locale vertegenwoodigers en de provincie.
Het woord local bestuurd zal men vermijden om het falen door de grote te maskeren.

12 juli 2018 om 03:44
jopie zegt:

gelukkig doet de door mij gekozen democratische overheid nog steeds de juiste keuze, zonder populistisch gebral. En kiest zij voor een stevig gefundeerde toekomst. Zonder emotionele drijfveren. Want jammer blijft het.
Samen gaan met Groningen is de enige juiste optie. Waren we zelfstandig gebleven hadden we geen toekomst, en met Tynaarlo waren we op den duur samengegaan met Assen, dus ook geen optie.

12 juli 2018 om 09:22
Markus zegt:

Gewoon op ondemocratische gronden een wil er doordrukken. Dit kan in de toekomst voor ons woonomgeving nooit goed gaan. De geloofwaardigheid in de politiek is verdwenen.

12 juli 2018 om 09:56
RemmerT zegt:

Ik heb vroeger ooit eens iets gelezen over zilverlingen (daar was iemand voor vern..kt wat zal Patrick Brouns er voor hebben gekregen?

12 juli 2018 om 11:21
Emmy Klein Wassink zegt:

Ik reageer niet vaak op berichtjes maar wil dit nu toch doen…Laten we er met elkaar nu wat van maken en niet altijd zeuren over hoe moeilijk Harenaars het hebben met deze beslissing. Er gaan dingen veranderen maar , je eigen geluk waar je woont maak je zelf waar je ook woont. Dus geniet vooral van je mooie dorp, en ga verder met je leven…

12 juli 2018 om 11:54
GevanN zegt:

Haren
lieve Harenaren,
laat nu uw hoop maar varen:
de fusie is een feit.

in middeleeuwse tijd,
toen we stad en land als ‘het Gorecht’ kenden,
ontworstelde Haren zich aan het juk
van de Groninger stadsregenten

In ‘Groot Groningen’
lieve Harenaren,
worden plaatsnamen stadsdelen

Maar noem de nieuwe gemeente liever ‘Nieuw Gorecht’,
dat doet aan de historie recht,
zal de pijn van het ‘naasten’ helen

12 juli 2018 om 12:09

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.