De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 23 februari, 2019

donderdag 09 augustus 2018

Nieuws:

Accountantsverklaring Scharlakenhof voldoet niet aan de eisen

Door: Redactie

Ten langen leste heeft de stichting SEZS (Zwembad Scharlakenhof) enkele weken geleden een verklaring van de accountant kunnen zenden aan de gemeente Haren, maar naar verluidt voldoet deze niet aan de eisen. Wethouder Michiel Verbeek zegt desgevraagd dat de verklaring niet voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld aan de jaarlijkse subsidie van 138.000.

SEZS zou een ‘samenstellingsverklaring’ hebben laten opstellen door de accountant (Noord Negentig). Dat is een verklaring waarbij de aangedragen gegevens van de stichting de basis vormen, zonder dat deze door de accountant zijn gecontroleerd. Wat de gemeente verwacht is een ‘controleverklaring’. Zo’n verklaring zou kunnen aantonen dat de opgaven van de stichting ook daadwerkelijk kloppen.

Piter Bakker (voorzitter SEZS) is teleurgesteld. Hij zegt: “In het contract voor de subsidie staat dat wij een controle door de accountant moeten laten doen. Er staat niet dat we een controleverklaring moeten overleggen. Wij menen dat we aan de voorwaarde hebben voldaan, maar de gemeente wil méér. Nou ja, dan gaan we dat ook maar regelen.” Bakker vindt dat er niet erg respectvol met zijn stichting (die het zwembad van de ondergang redde) wordt omgegaan.

De gemeente heeft de betaling van de subsidietermijnen nog niet hervat en zal dat vóór 10 oktober zeker niet doen. Men geeft Bakker dus nog twee maanden tijd om de controleverklaring alsnog te leveren. Er ontstaan volgens hem nog geen liquiditeitsproblemen: “We hebben een positieve cashflow, het gaat goed met het zwembad. We kunnen dus aan onze verplichtingen voldoen. Maar als de gemeente een deurwaarder naar ons stuurt voor de achterstallige termijnen van de geldlening wordt het een ander verhaal. Die kunnen we nu dus niet betalen.”

De gemeente verstrekte in 2014 een geldlening van 700.000 euro aan de stichting en verbond er een jaarlijkse subsidie van 138.000 euro aan. Sinds december 2017 is de termijnbetaling van de subsidie aan SEZS stopgezet, omdat de accountantsverklaring ontbrak. Daardoor heeft de stichting ook haar terugbetalingen van de geldlening moeten stopzetten (die werden met de subsidie verrekend).

2 reacties

kees-jan zegt:

Het zegt mij genoeg dat dit allemaal zo lang duurt! Waar gaan alle gelden / inkomsten naar toe? Zelfs prive-feestjes worden er in het zwembad georganiseerd zonder dat daar voor betaald wordt! Er klopt gewoon niks van!

9 augustus 2018 om 13:37
jopie zegt:

“Maar als de gemeente een deurwaarder naar ons stuurt voor de achterstallige termijnen van de geldlening wordt het een ander verhaal. Die kunnen we nu dus niet betalen.”

Dus het gaat niet goed.. Ik ben van mening dat ons geld hier verbrast wordt.
Als ik een tijd mijn leningen niet betaal wordt ik ook aangepakt. Waarom het zwembad niet??

13 augustus 2018 om 12:35

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.