De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 20 Maart, 2019

dinsdag 06 november 2018

Nieuws:

Bewoners Harenerholt zien twee scholen aan Rummerinkhof niet zitten.

Door: Redactie

Bewoners van de nieuwe wijk Harenerholt die hun kinderen op CBS de Borg hebben, zien de schoolplannen aan de Rummerinkhof niet zitten. Ze organiseren een rondwandeling door hun wijk om het probleem van de fietsverbinding naar Oosterhaar beter te kunnen bespreken. Hieronder een brief, die in de wijk is verspreid.

Consequenties van 2 grote scholen op een onhandige plek in Haren
Fietspad Harener Holt richting station verdwijnt en autoverkeer in onze wijk neemt enorm
toe!

Beste buurtgenoten,
Afgelopen week heeft de gemeente Haren huis aan huis een brief verzonden over de
ontwikkelingen omtrent de herhuisvesting van de Brinkschool naar het oude Zernike college
aan de Rummerinkhof. In deze brief stond een link naar de uitwerking van deze plannen.
Aangezien niet iedereen op de hoogte lijkt te zijn van de consequenties van deze plannen
voor ons, als inwoners van Harener Holt, sturen we jullie deze brief.

Situatie
De gemeente Haren wil namelijk de Brinkschool aan de Rummerinkhof vestigen, in
combinatie met de uitbreiding van de Peter Petersenschool. Belangrijke aspecten voor ons
hierbij zijn de verkeersveiligheid van onze kinderen, maar ook de verkeersafwikkeling op
locatie en op het kruispunt Rummerinkhof- Oosterweg – Kromme Elleboog. Het huidig plan
van het college dat er nu ligt, voldoet ons inziens niet aan de minimale voorwaarden van
verkeersveiligheid en heeft grote consequenties voor onze kinderen. Twee basisscholen op
deze plek gaat gewoon niet samen. Desondanks wordt de druk vanuit het college opgevoerd
om toch een slecht besluit te gaan nemen.

Gemeenteraad
We zijn blij dat een meerderheid van de gemeenteraad een motie heeft aangenomen waarin
wordt gesteld dat het beoogde gebouw voor OBS Brinkschool en het gebied Rummerinkhof,
wat de raad betreft, absoluut niet voldoen aan de eisen om een grote basisschool te
huisvesten. De verkeersdruk is zonder een extra basisschool al enorm tijdens de piekuren.
Levensgevaarlijk voor onze kinderen. Daarnaast vindt de gemeenteraad het te
rechtvaardigen dat er een heel nieuw, duurzaam voorstel komt voor een nieuwe school en
dat in de jaren tot aan de realisatie daarvan de kinderen van OBS Brinkschool worden
verdeeld over de Brinkschool en De Linde.

De Brinkschool en Peter Petersenschool
Daarnaast hebben op 23 oktober de OBS Brinkschool en de Peter Petersenschool een
gezamenlijk plan geschetst met gezamenlijke voorwaarden en uitgangspunten. Beide
scholen kiezen voor een verkeersvrij plein tussen beide scholen afgesloten voor zowel fiets
en autoverkeer. Daarnaast wordt voorgesteld een mogelijke toegangsweg te creëren voor
het bereiken van de parkeerplaatsen die niet ten koste mag gaan van de effectief.

2. Het doorgaande fietspad vanaf de Essenlande naar de Rummerinkhof komt te
vervallen. Het voorstel wat nu bij de gemeente ligt voorziet niet in een alternatief
voor dit fietspad wat betekend dat wij als bewoners alleen via de drukke Oosterweg
de wijk in en uit kunnen, zowel op de fiets als met de auto. Zeer onveilig en zeer
onwenselijk.
3. De ontsluitingsroute naar de parkeerplaatsen bij de herhuisvesting van de
Brinkschool en Peter Petersenschool zal via onze wijk gaan lopen, wat een enorme
verkeersdruk op de Essenlande gaat geven. Op de Peter Petersenschool zitten veel
kinderen die van ver komen en met de auto worden gehaald en gebracht, dit zal dus
allemaal via de Essenlande gaan lopen.

4. De Essenlande en Hoften zullen worden gebruikt als doorgaande autoweg naar de
beide scholen. Van een autoluwe woonwijk zal dan geen sprake meer zijn.

5. Er worden parkeerplaatsen gerealiseerd aan de achterkant van de scholen, dus in
onze wijk aan het einde van de Groene Kamers.

6. De bedrijven gevestigd aan de Rummerinkhof zullen personeel en klanten enkel
kunnen ontvangen via onze wijk.

7. Beide scholen willen geen autoverkeer aan de voorkant, dit betekent dat al
het autoverkeer, maar ook veel fietsverkeer via de Essenlande van en naar de
parkeerplaatsen moet, dus via onze wijk. Fietsverkeer wordt gestimuleerd, maar veel
kinderen komen van ver en zullen die echt allemaal gaan fietsen met slecht weer?
Onze huidige school ervaring is van niet!

Kortom
Alle plannen zijn zeer nadelig voor de verkeersveiligheid, geeft een enorme toename van de
verkeersdruk in de wijk en staat de veiligheid van onze kinderen die vrij op straat moeten
kunnen spelen in de weg. Daarnaast vinden we het vreemd dat we als omwonenden niet zijn
betrokken bij de planvorming.

Ontmoeting
Op maandag 12 november gaat de gemeenteraad een besluit nemen over de
huisvestingsplannen. We willen voordat de gemeenteraad een besluit hierover neemt, een
ontmoeting organiseren om u nader te infomeren en met een alternatief voorstel te komen.
We moeten ons verenigen en willen u daarom uitnodigen voor deze ontmoeting. Daarnaast
hebben we een petitie opgesteld. Met het verzoek deze te ondertekenen.

Kortom, doe en teken mee!
De wijkpetitie kunt u online lezen via onderstaande QR code. Daarna kunt u natuurlijk de
petitie ondertekenen. Iedereen met een smartphone of een tablet kan een programma
downloaden waarmee je een QR code kunnen scannen. Deze programma’s worden QR
readers genoemd.

De link is:
https://petities.nl/petitions/brinkschool-en-pps-op-rummerinkhof-verkeersveiligheidharener-holt-op-het-spel-9a539394-c8d8-4a0c-9268-a57b69f4e0d2?locale=nl
Wij willen graag dat onze kinderen in de wijk veilig kunnen blijven spelen op straat. Ook
willen we onze kinderen veilig naar school kunnen brengen. U wilt dat toch ook?
Graag horen we of u aanwezig kunt zijn en of u uw handtekening wilt zetten op onze
wijkpetitie.

Wijk ontmoeting “Veilig verkeer voor onze kinderen in de wijk”
Zaterdagmiddag 10 november 2018
Tijd: 14.00 uur.
Locatie: Essenlande 20, Haren.

3 reacties

Langen Zacharias Jan zegt:

Wat jammer dat deze bewoners uitgaan van een vooronderstelling die geheel niet klopt en ook nergens is verschenen. De genoemde punten 3 tot en met 7 kloppen geheel niet. De toegang voor auto’s voor de scholen en de bedrijven blijft vanuit de Rummerinkhof. Ken uw feiten voordat u een petitie start.

6 november 2018 om 14:05
Michiel Verbeek zegt:

Het is fantatstisch dat burgers zich actief bemoeien met alles wat er in hun buurt gebeurd, maar het is wel fijn als er juiste en eerlijke informatie wordt verschaft. Een aantal onderdelen kloppen niet in het verhaal van de verontruste burgers in het Harener Holt. Misschien is het verstandig om de gemeente uit te nodigen op de informatiebijeenkomst in de buurt. Dan krijgen de buurtbewoners alle infomatie en dan kunnen ze daarna op basis van de werkelijke feiten hun mening bepalen. Ik ben beschikbaar. Michiel Verbeek, wethouder in de gemeente Haren.

7 november 2018 om 09:01
Angelique Wedda zegt:

Het was in onze wijk ook een stuk rustiger voordat die enorme woonwijk er kwam ! Voordat er een school kwam met 1600 leerlingen ! Maar wat ik nog het meest hypocriet vind is dat jullie het steeds hebben als wijk over verkeersveiligheid. Ik loop er bijna elke ochtend en zie regelmatig dat jullie zelf na het verlaten van jullie veilige rustige woonwijk de verkeersveiligheid opeens niet meer zo belangrijk vinden? #nimby

12 november 2018 om 22:57

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.