De krant die je leest van A tot Z
Zondag 20 januari, 2019

dinsdag 10 april 2018

Nieuws:

Bouwen in Onnerpolder?

Door: Redactie

Verontruste natuurliefhebbers meldden dat er driftig wordt gebouwd tussen broedende vogels in de Onnerpolder. Een bouwplaats met machines, materieel en natuurlijk de radio’s. Hoe kan dat? Wat is er gaande?

Voor de veiligheid van Groningen Airport Eelde wordt er in het hart van de Onnerpolder een radar-baken gebouwd. Dit gebeurt niet alleen in een kwetsbaar gebied, maar ook in een kwetsbare periode (broedseizoen). Om die reden heeft het Groninger Landschap (dat veel hectaren in dit gebied beheert) bezwaar gemaakt tegen het verlenen van de vergunning voor de bouw. Hoewel, woordvoerder Marco Glastra nuanceert dit wel: “We snappen dat de veiligheid voorop staat en hebben dus geen bezwaar tegen dat baken. We kunnen er zelfs mee leven dat het gebeurt in het broedseizoen, maar we willen er wel iets voor terug. We hebben dus samen met het Collectief Groningen West (weidevogelboeren, red.) als voorwaarde gesteld, dat er ongeveer vijf extra hectares geschikt worden gemaakt voor het beschermen van weidevogels. De boeren willen dat wel, de provincie moet dit evenwel mogelijk maken. Er liggen hectares genoeg.” Volgens Glastra wordt dus gezocht naar het duurzaam uitbreiden van de ruimte voor weidevogels. Dat is nodig, omdat door het baken inbreuk wordt gemaakt op dit stuk natuur en de vogels ruimte moeten inleveren.

Hoewel de procedure nog loopt, kon met de bouw legaal worden begonnen. Pas als de provincie medewerking zou weigeren ontstaat een rare situatie. Overigens heeft Groninger Landschap aan de provincie wel laten weten, dat de radio’s wat zachter mogen.

1 reactie

Lg zegt:

Ja de Project ontwilkelaars kunnen het niks schelen dat het mooie groen weg gaat .Ze denken alleen maar aan geld .
Maar ze moeten goedkopere startes huurwoningen bouwen en geen koop en hele dure huurhuizen .

12 april 2018 om 10:12

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.