De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 23 februari, 2019

woensdag 11 juli 2018

Nieuws:

Burgemeester Peter den Oudsten: “We worden na de fusie een wezenlijk andere gemeente”

Door: Redactie

Vandaag legde de burgemeester van Groningen een verklaring af over de toekomst, die op 1 januari 2018 begint. Dan verandert er veel. De dorpen Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren vallen dan onder de gemeente Groningen. Hij wordt dan waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Groningen en zal later laten weten of hij solliciteert naar de vaste baan daarna. De nieuwe raad, die voortvloeit uit de verkiezingen van 21 november, zal betrokken worden bij de keuze van de nieuwe burgemeester. Maar wat belangrijker is: Den Oudsten filosofeerde ook over het nieuwe DNA van de gemeente Groningen.

Op de vraag van deze krant hoe lang Groningen zich moreel verplicht zal voelen om zich te houden aan toezeggingen over groen en dorpssfeer, zei Den Oudsten interessante dingen. “We moeten ons er in Groningen heel bewust van worden, dat we na 1 januari een andere gemeente zullen worden. Nu zijn we een echte stadse gemeente, waar stadse zaken de agenda domineren. Straks zijn we een gemeente met zowel stad als dorpen en platteland. We zullen als bestuurders ons op die mix moeten richten.” Den Oudsten zegt daarmee, dat de fusie niet enkel het ‘groter maken’ van Groningen is, maar dat het ook gevolgen heeft voor de denkwijze van ambtenaren en politici. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat dit gaat lukken.

Ook memoreerde hij de aloude angst van Harenaars, dat er gebouwd gaat worden in het groen. “Het is echt niet onze bedoeling om de groene ruimte te gaan bebouwen.” Voor de nabije toekomst zei hij dat er gewerkt moet worden aan ‘het herstellen van de verhoudingen’. Volgens Den Oudsten zal vooral achter de schermen hard gewerkt moeten worden om de drie gemeenten onder één noemer te brengen. Dan gaat het o.a. over voorzieningen, belastingen en dergelijke. Het gemeentehuis van Haren zal op 1 januari niet direct leeg komen te staan, want veel van de diensten zullen geleidelijk worden overgeheveld. Ook moeten de financiën worden samengevoegd in een begroting. Daarin zullen de financiële lusten en lasten van de drie gemeenten worden samengevoegd. Burgemeester Pieter van Veen, die bij de persbijeenkomst aanwezig was, voegde met een wrange lach toe, dat Groningen het ingewikkelde dossier Haderaplein erbij krijgt.

2 reacties

Leo Nederpel zegt:

Wil de nieuwe gemeente Groningen na de opgelegde fusie ooit een wezenlijk andere gemeente worden dan zal Peter den Oudsten moeten beginnen met het opschonen van zijn ambtelijke organisatie v.w.b. een van zijn naaste senior beleidsmedewerkers. Één daavan flikte het ooit als hoofdbeleidsmedewerkster Openbare Orde en Veiligheid tot dusverre ongestraft valse aangifte tegen mij te doen en zette de toen min of meer onder haar gezag staande politie tegen mij op. Vorige week nog werd het Groninger stadsbestuur hierover andermaal door mij benaderd en werd mij een reactie toegezegd. Ik ben benieuwd of er óf weer een aangifte volgt óf er eindelijk eens voldaan gaat worden aan het aan de politie gedane verzoek van Pieter van Veen aan de politie om eer- en schadeherstel, ook dié laat op zich wachten!

11 juli 2018 om 20:16
Ben zegt:

@Leo Nederpelt,
De fedane uitspraak geeft aan dat men voor de fuise Gemeente andere in de persoonsgebonden competenties en vaardigheden nodig heeft voor de personen die werkzaam zullen zijn in de fusie Gemeente.

Wat betekend dat de stad georenteerde organisatie een landelijke organisatie moet worden. Daar hebben de huidige medewerkers van de Gemeente Haren betere aansluitende competenties dan die van Groningen.

Het verleden garandeert niet de toelomostige verwachtingen in zaken als het gaat om de Gemeente Haren en de perikelen rond de fusie.
Politiek is onvolgbaar en logica schijnt ook ver te zoeken met als gevolg dat het niet onwaarschijnlijk is dat het geheel als een luchtkasteel zal oplossen op het moment dat de frisse wind zou moeten gaan waaien om de fusie Gemeente de beste start te geven.

14 juli 2018 om 05:15

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.