De krant die je leest van A tot Z
Zondag 20 januari, 2019

vrijdag 04 mei 2018

Nieuws:

College wil niet talmen met bestemmingsplan Raadhuisplein. “Anders volgen er schadeclaims”

Door: Redactie

Het College van B en W heeft een brief gestuurd aan de gemeenteraad, nadat er enige onrust was ontstaan onder omwonenden van het Raadhuisplein. In de brief zegt het College niet te willen talmen met het vaststellen van het bestemmingsplan met het oog op de bouw van winkels, woningen en een supermarkt (met parkeergarage).

Wat is de situatie?
1.In 2011 is het oude gemeentehuis op het Raadhuisplein gesloopt en het nieuwe gemeentehuis opgeleverd. In de calculatie van de nieuwbouw werd rekening gehouden met opbrengsten uit de ontwikkeling op de leeggekomen plek. Het ging toen om naar schatting 6 miljoen euro.
2.De ontwikkeling op het plein kwam stil te liggen door de crisis. Er werden wel plannen gemaakt en besproken met de omwonenden, maar heel concreet werden ze niet afgerond, omdat er geen projectontwikkelaar was die wilde investeren. Bovendien daalde de waarde van de grond in de ‘magere jaren’.
3.In 2017 pakte de gemeente de draad weer op. Men scherpte de plannen aan in samenspraak met omwonenden. Bovendien kreeg men de economische wind mee en was Aldi bereid om naar het plein te verhuizen en te investeren in nieuwbouw. Ontwikkelaar Explorius uit Rijssen dingde mee naar het project en kwam in 2017 als winnaar uit de bus bij de Europese aanbesteding.
4.De ontwikkelaar presenteerde 15 februari haar plannen aan de burgers van Haren. Er komen gebouwen met appartementen, winkels en supermarkt Aldi zal naar het plein verhuizen. Er komt een parkeerkelder voor klanten van Aldi. Omwonenden reageerden overwegend positief, maar hielden gemengde gevoelens bij b.v. de omvang van de bebouwing.
5.De gemeente werkt aan een nieuw bestemmingsplan van het gebied. Tijdens de voorbereidingen hiervan beginnen omwonenden, vooral van de Molenweg, zich te roeren. Ze beoordelen daarbij de inhoud van het project nauwkeurig. Op 24 april was er, als gevolg van een motie in de raad, een gespreksavond voor omwonenden en beleidsmakers van de gemeente. Tijdens die avond uitten de buren hun zorgen over b.v. de omvang van het project, maar ze stelden ook kritische vragen over de gevolgen van de verkeersstromen. Zij meenden dat er nog veel ‘haken en ogen’ zitten aan de plannen en hebben daarom verzocht de besluitvorming uit te stellen.
6.Op 14 mei zou tijdens een commissievergadering het ontwerp bestemmingsplan worden besproken in de raad, teneinde spoedig een besluit te kunnen nemen. Omwonenden hebben in een brandbrief verzocht dit agendapunt te schrappen. De oppositie is het daarmee eens en wenst het agendapunt op 14 mei te laten vervallen.
7. Het College van B en W heeft de raad nu een brief gezonden en doet een appèl om het proces niet te verstoren. In de brief wordt gezegd dat vertraging niet wenselijk is en dat bovendien het plan nu nog maar weinig ruimte biedt om te worden aangepast. Met andere woorden: in het zicht van de haven moet niet meer worden getornd aan de kern van het bouwplan.

In de genoemde brief stelt het College dat er schadeclaims zijn te verwachten van de ontwikkelaar als het plan nu weer wordt vertraagd of als het ingrijpend wordt veranderd. Dat zou samenhangen met de spelregels van een Europese aanbesteding. Het is zelfs te verwachten dat er claims komen van partijen die de aanbesteding hebben ‘verloren’. Ook vindt het College het opmerkelijk dat de oppositie nog vraagtekens plaatst bij de financiële onderbouwing van het project. Men zegt dat de informatie over de grondexploitatie (die overigens geheim is) aan de raad is gezonden en helemaal helder is.

1 reactie

Pim zegt:

Valt u ook iets op?

https://harenerweekblad.nl/2012/05/22/gemeenteraad-neemt-aanbevelingen-raadsenqute-op

https://harenerweekblad.nl/2012/04/11/tegenvaller-van-28-miljoen-verzwegen-oordeel-raadscommissie-donderdag-26-april/

Dit is het laatste college vh zelfstandig Haren en ze willen maar wat graag met een big-bang de deur sluiten!

5 mei 2018 om 20:53

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.