De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 26 Juni, 2019

zaterdag 06 oktober 2018

Nieuws:

Duiding in het kort: Gedoe over gratis parkeren Haren

Door: Redactie

Op 3 oktober laat de Provincie aan de Harense gemeenteraad weten dat de motie over ‘gratis 1,5 uur parkeren’ (2 juli 2018) mag worden uitgevoerd. Op 5 oktober volgt een tweede brief, waarin alsnog wordt gemeld dat de parkeermotie (voorlopig) niet mag worden uitgevoerd. Wat is er gebeurd tussen die twee brieven?

Formeel
De Provincie is in het kader van de fusiewet Arhi de enige partij die besluiten van een gemeente op weg naar fusie mag tegenhouden. Het is gebruikelijk, dat een Provincie zich daarbij laat adviseren door de andere fusiegemeente(n). In het geval van Haren: Als Haren een besluit neemt buiten de begroting om, moet de Provincie dat goedkeuren en daarvoor vraagt men ook advies aan de gemeente Groningen.

Wat is er gebeurd achter de schermen?
Het lijkt er nu op, dat de Provincie in de eerste brief (3 oktober) iets te transparant was. Men zegt in die brief namelijk hoe men als Provincie aankijkt tegen de parkeermotie in Haren: positief. Vermoedelijk heeft de Gemeente Groningen daarop direct gebeld naar het Provinciehuis om de briefschrijvers erop te wijzen dat zij de essentie van deze zaak niet correct hadden weergegeven. Ze zullen ongeveer hebben gezegd: ‘Jullie zeggen hoe jullie erover denken, maar vergeten dat wij ertegen waren. Jullie zouden deze kwestie toch doorschuiven tot na de fusie?‘ Prompt heeft de briefschrijver daarop een tweede brief opgesteld (5 oktober) waarin de parkeermotie als ‘niet goedgekeurd’ wordt genoemd, omdat er bestuurlijk geen ‘commitment’ zou zijn. Nu kunnen we aannemen dat het vooral gaat om een misverstand tussen de Provincie en de Gemeente Groningen.

Wat was de rol van Haren in deze rare kwestie?
Als we wethouder Michiel Verbeek goed begrijpen zegt hij dat het College van Haren de motie best wilde uitvoeren, maar dat men overstag ging toen Groningen met goede argumenten kwam om de zaak over de fusie heen te tillen. Die Groningse argumenten waren volgens de wethouder:
1.We willen het Harense parkeerbeleid afstemmen op het nieuwe parkeerregime in Groningen (2019)
2.We willen het Harense parkeerbeleid onderbrengen in de plannen Haderaplein en Centrumvisie

Samengevat
Door deze zaak wordt de naderende fusie voelbaar. Haren kan haar eigen zaken niet meer regelen aan het Raadhuisplein.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.