De krant die je leest van A tot Z
Maandag 24 Juni, 2019

dinsdag 17 juli 2018

Nieuws:

Fietssnelweg tot Haren klaar, en nu?

Door: Redactie

Met de opmars van e-bikes en supersnelle pedelecs (een soort turbo e-bikes) is het tijd voor fietssnelwegen, waarin de langzame fietsers niet meer in conflict komen met de snelle (25 km/u en méér). Zo’n snelweg wordt nu aangelegd tussen Groningen en Assen (25 kilometer), vier meter breed. Het plan is in 2015 ontwikkeld. Een paar kilometer loopt door de gemeente Haren. Wat is de stand van zaken?

Het gehele project kost minstens 15 miljoen euro, maar de kosten kunnen oplopen als het tracé wordt voorzien van b.v. tunnels en bruggen om ‘de snelheid erin te houden’. De gemeenten Groningen, Tynaarlo en Assen en de provincies Groningen en Drenthe zijn hierbij betrokken. De gemeenten hoeven niets te betalen, maar nemen straks wel het onderhoud voor hun rekening. Het pad moet het toerisme bevorderen, maar ook het woon-werk-verkeer per fiets. Minder autoverkeer, minder uitstoot.

Najaar weer verder
De fietssnelweg volgt het Noordwillemskanaal vanaf de Ketwich Verschuurbrug in Groningen tot aan Assen. Het eerste gedeelte tot de Meerwegbrug in Haren is dit jaar gereedgekomen. Snelle fietsers die vanuit de stad komen kunnen dan nog wel verder, maar worden geconfronteerd met een slecht fietspad, dat langs De Witte Molen loopt. Arne Dijk, namens de gemeente Haren betrokken bij de aanleg, zegt dat in het najaar de draad weer wordt opgepakt en dat dan het gedeelte tot ongeveer De Witte Molen wordt aangelegd. Het pad wordt 4.00 meter breed en bestaat uit betonplaten waarop het soepel rijden is.

Obstakels
Volgens Arne Dijk was het Harense gedeelte niet moeilijk. Dijk: “Het wordt spannender als je verder naar het zuiden gaat. Dan kom je bij de Groningerstraat in De Punt en later bij een sluis bij Yde. Verderop bij Vries liggen nog zandwegen voor landbouwverkeer. Voor die knelpunten moeten nog oplossingen worden gevonden.” Volgens Dijk is overigens bij de Meerwegbrug nog even overwogen om een fietstunnel onder de Meerweg te bouwen, maar daar wordt van afgezien. Fietsers moeten dus ‘gewoon oversteken’.

7 reacties

Edmond Varwijk zegt:

Hi,

# Het gerealiseerde deel voldoet niet aan de verwachtingen : saai, onbeschut en dat is het ergste, enorm hobbelig door gebruik van betonplaten met tussenruimte. Ruim 1500 hobbels op de nu gerealiseerde 3 kilometer route. Geen fijne fietservaring, zie https://www.youtube.com/watch?v=DLFVJVqwe80

# Het nog te realiseren deel van het traject kent een groot aantal uitdagingen die zullen leiden tot ofwel veel en dure aanpassingen (tunnels, bruggen) of een fietssnelweg die dat stempel niet verdient. Voor een beeld van de uitdaging, scan de documenten op https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegen/fietssnelweg

Een groot deel van deze uitdaging komt doordat de strook waar de fietssnelweg is gepland (grofweg tussen en door de A28 en Noord Willemkanaal) al erg vol is en bijvoorbeeld door de komst van de P+R in de Punt, nog voller wordt. Daar een fietssnelweg inpassen lijkt schier onmogelijk.

Een onbeantwoorde vraag is ook, wat is de impact van de fietssnelweg op de budgetten voor onderhoud en schonen van de huidige fietspaden in de gemeenten die het onderhoud gaan verzorgen? Komt daar nieuw budget voor en bijvoorbeeld ook nieuwe strooiauto’s en extra strooizout of gaat onderhoud aan de fietssnelweg straks ten koste van kwaliteit en veiligheid van de fietspaden buiten de fietssnelweg? In dat geval zal de fietssnelweg eerder een negatieve bijdrage aan het totale fietsverkeer leveren dan een positieve.

Let wel, een fietssnelweg is dure voorziening voor een kleine groep fietsers. Waar een automobilist gerust eerst enkele kilometers de verkeerde kant oprijdt om op een snelweg te geraken, doet een fietser dat niet. Die wint de tijd en inspanning die zoiets vergt nooit terug. Zeker niet wanneer dan ook zoals nu, de fietssnelweg suboptimaal is (hobbels, geen voorrang, snelheidsdrempels https://www.youtube.com/watch?v=nAbFHTVCSy0 ) en op tal van plekken toch nog gedeeld wordt met gemotoriseerd verkeer of daar zelfs voorrang aan moet worden gegeven.

Het is onbekend of de beoogde aantallen fietsers er ooit gaan komen. Terwijl anderzijds het fietsverkeer ook zonder de fietssnelweg in onze regio nu al sneller groeit dan het autoverkeer https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/136932/Economische-groei-leidt-tot-toename-wegverkeer-Groningen-Assen.

De vraag “en nu?” moet wat mij betreft dan ook ingevuld worden door te beslissen of een fietssnelweg in het huidige volle gebied van A28/NW-kanaal en daarmee de grote impact, suboptimale realisatie en hoge kosten, de juiste keuze is.

Recent onderzoek toont aan dat ook fietssnelwegfietsers belang hecht aan beschutting en veiligheid en schoonheid boven alleen snelheid https://www.linkedin.com/pulse/elektrisch-fietsen-nederland-zes-stellingen-paul-plazier/ Het lijkt mij de verkenning waard of voor ongeveer dezelfde kosten als die de huidige fietssnelweg kost, er niet twee fietssnelwegen kunnen worden gerealiseerd, een flink ter linkerzijde van het huidige tracé die grofweg loopt via Assen/Vries/Donderen/Eelde/Eelderwolde en een flink ter rechterzijde die Gieten/Eext/Anloo/Annen/Zuidlaren/Glimmen/Onnen/Haren verbindt. Door hierbij zoveel mogelijk bestaande routes te upgraden kunnen kosten voor al te grote aanpassingen worden vermeden en profiteert ook het huidige fietsverkeer.

Mocht dit te duur zijn zou ik als overweging geven geheel af te zien van de fietssnelweg en heel het budget te steken in verbetering van de huidige fietsinfrastructuur en de grootste knelpunten daarin. Bijvoorbeeld alle rotondes in de grotere fietsroutes, beter in te richten met meer ruimte tussen fietspad en auto’s en vaker (in elk geval binnen de bebouwde kom) voorrang voor fietsers, misschien her en der eens een openbare fietspomp en watertap (bij elk elektrisch oplaadpunt waar gemeenten zich zo druk om maken). Deze en andere aanpassingen leveren misschien uiteindelijk wel een grotere groei van het fietsverkeer dan de mogelijk te dure, te complexe fietssnelweg voor een te kleine groep fietsers.

19 juli 2018 om 22:01
ceye zegt:

klaar tot aan de tunnel en niet tot de meerweg brug waarvan akte.

4 augustus 2018 om 11:58
lanting zegt:

vanaf de tunnel tot de brug zeer slecht wegdek!!

6 augustus 2018 om 23:14
Edzard zegt:

Edmond heeft helemaal gelijk. Ik fiets een paar keer per week tussen Groningen en Assen heen en weer. Over een prima fietspad achter Sassenhein langs, via De Punt en Vries naar Assen. Het bestaande fietspad tussen Vries en Assen is veel beter dan het nieuwe stuk fietssnelweg tussen Groningen en Haren. Inmiddels begreep ik van de provincie Groningen dat dat nieuwe stuk moet worden verbeterd door de aannemer. We weten natuurlijk nu al dat het niet de kwaliteit van ter plaatse gestorte betonfietspaden gaat halen. Het oplossen van wat knelpunten op de bestaande route zou veel beter zijn. En goedkoper. Hou op met deze verspilling van gemeenschapsgeld.

26 augustus 2018 om 22:30
Jos Br zegt:

Ik geef graag mijn mening over het fietssnelpad dat er nu is, en de mogelijke uitbreiding. Lang verhaal kort: ik zie het echt anders dan bovenstaande schrijvers. Ik ben overigens geen weg- en waterbouwkundige…..

Eerst een paar zaken:
a) volgens mij is iedereen het eens dat fietsen goed is voor je gezondheid. Werknemer, werkgever, nederland bv.. noem maar op.
b) door de komst van e-bike’s en ook speedpedelec is de radius vwb woon-werk flink aan het toenemen
c) die toename komt vooral door de hoge(re) snelheid van de fiets
d) Ik heb zelf een speedpedelec. 45km/u dus. Eigenlijk is die te vergelijken met een stille brommer.

Het stuk Haren Groningen ligt er voor mijn fiets heel goed in….vanaf dag 1. Ik herken zeker niet het probleem van oncomfortabel. Ik vind klinker(s)(wegen) echt n veel groter probleem! Dat het middenstuk onbeschut is, en niet heel aantrekkelijk herken ik wel. Wat beplanting zo idd helpen. Maar laten we eerlijk zijn.. zoals is het volgens mij altijd al geweest. Het laatste stukje bij de brug in haren is overigens wel heel lang heel slecht geweest. Er ligt nu asfalt in… maar dan nog vind IK het beton DUIDELIJK prettiger. En wat vooral heel goed is de BREEDTE van het fietspad. Later meer daarover.

Die drempels tussen Groningen zuid en Overwinningsplan ken ik helemaal niet. Ik vind dat stuk uberhaupt VEELS te gevaarlijk om op hoge snelheid langs te fietsen. Katten, honden, bewoners… ik heb het twee keer geprobeerd, en ben toen aan de andere kant gaan fietsen waar helemaal geen aangemeerde schepen liggen. Kortom: die drempels zijn terecht naar mijn mening.

Wat er naar mijn mening mis is met fietspaden in het algemeen (en de oude tussen haren/groninge dus ook) is dat ze te krap/smal zijn om VEILIG te zijn voor de mix van wandelaars (met of zonder hond), “gewone” fietsers, ebikes en speedpedelecs. Ook hier.. zie verderop.

De eerste uitbreiding waar met aan gaat werken (als ik goed geinformeerd ben) is het stuk tussen Haren, Witte molen en yde-de punt. Dat stuk doe ik nu twee keer per week. Maar dan niet aan de kanaalkant (dat is n afschuwelijk slecht fietspad) maar direct aan de oostzijde van de A28. Zeker dicht bij Haren is datg fietspad uitkijken geblazen. Door het relatief smalle pad, hondentuitlaters en langzame fietsers (die heerlijk naast elkaar fietsen) is het goed opletten. Wat ze helemaal niet verwachten is dat er een fietser met hoge snelheid achter op komt. Nogmaals: ik heb wel de snelheid van een brommer, maar niet het lawaai. Uiteraard ping ik ruim van te voren. Maar dan nog moet ik bijna altijd flink afremmen vanwege de korte tijd waarop ik er na de pingen ben. Geen probleem natuurlijk, maar het mixen van dit soort weggebruikers op zn smal pad leidt vroeg of laat tot ongelukken. FIKSE ongelukken (reken maar uit: 45km snelheidsverschil, ik moet niet voor niks een helm dragen).

Daar komt nog iets bij: als het richting winter gaat dan wordt het pal na werktijd schemerig en verderop in de winter volledig donker. Als ik naar het zuiden fiets op dit fietspad (na werktijd) kijk ik recht in de lampen van de noordrijdende autos op de A28. Netto resultaat: ik zie niemand zonder verlichting (en dat zijn er zat…helaas) op het fietspad. Dat vind ik zo gevaarlijk met 45kmph dat ik s winters de fiets alleen al om deze reden laat staan. Kortom: ik zou heel blij zijn met een breed fietspad langs het kanaal. OOK nog mooier dan langs de A28 ook volgens mij (en ook deels beschut).

Kortom: brede fietspaden .. ja! Haren.. yde/de punt: graag langs het kanaal (of beter: niet pal aan de a28).

Planningstechnisch/wegenbouwkundig zijn er wellicht ook andere oplossingen (goedkoper/duurder weet ik veel wat). Dat kan ik niet inschatten. Maar de situatie tussen Haren en yde de punt zo laten als deze is, is vragen om moeilijkheden en ongelukken.

Dan nog over die selecte groep. Nu is het wellicht een selecte groep idd… toch zie ik er steeds meer. Daarnaast: ik vind dat werkgevers en overheid dat fietsen meer kunnen en moeten stimuleren. Ook de speedpedelec. Goed voor gezondheid, en goed voor de autodruk op bijv. Groningen stad. Zeggen dat het nu een kleine groep is klopt. Maar ik mag toch hopen dat de visie op lange(re) termijn is om deze groep (sterk) te vergroten. Goede en vooral veilige fietspaden horen daarbij.

17 september 2018 om 21:38
jos br zegt:

nog een kleine toevoeging op mijn vorige post (die nog niet akkoord gegeven is zie ik).

Het ontrekken van geld voor dit fietspad aan het fietsbudget kan NATUURLIJK niet de bedoeling zijn. Maar dat hoeft toch ook niet? Gemeentes en provincies werken toch met een VERKEERSbudget mag ik aannemen??

Als we met zn allen de ambitie hebben om meer mensen OP de fiets en UIT de auto te krijgen (goed voor gezondheid, milieu, filedruk, parkeerdruk etc) dan hoort dan vanuit overheidswege UITERAARD een navenante verschuiving van middelen bij (MEER NAAR FIETSinfra, MINDER NAAR AUTOfinra).
Wel de ambitie hebben maar dat niet nakomen/ondersteunen met een verplaatsing van middelen toont naar mijn mening wel heel weinig bestuurlijke competenties aan.

18 september 2018 om 11:02
Henk Oostland zegt:

Eind 2018 verandert mijn werkplek met ongeveer 240 werknemers van Groningen naar Assen. Het gesprek gaat dan ook met regelmaat over ons woon werk verkeer straks. Ik overweeg zelf zeer sterk een speed pedelec ipv een 2e auto. Volg het plan dan ook met bijzondere interesse. En ondersteun de schrijver hiervoor dat je niet alleen moet kijken naar de kleine groep nu, maar ook naar een langere termijnvisie. Ook het onderwerp veiligheid ga ik prioriteren in mijn keuze.

10 januari 2019 om 23:08

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.