De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 22 augustus, 2018

dinsdag 17 juli 2018

Nieuws:

Fietssnelweg tot Haren klaar, en nu?

Door: Redactie

Met de opmars van e-bikes en supersnelle pedelecs (een soort turbo e-bikes) is het tijd voor fietssnelwegen, waarin de langzame fietsers niet meer in conflict komen met de snelle (25 km/u en méér). Zo’n snelweg wordt nu aangelegd tussen Groningen en Assen (25 kilometer), vier meter breed. Het plan is in 2015 ontwikkeld. Een paar kilometer loopt door de gemeente Haren. Wat is de stand van zaken?

Het gehele project kost minstens 15 miljoen euro, maar de kosten kunnen oplopen als het tracé wordt voorzien van b.v. tunnels en bruggen om ‘de snelheid erin te houden’. De gemeenten Groningen, Tynaarlo en Assen en de provincies Groningen en Drenthe zijn hierbij betrokken. De gemeenten hoeven niets te betalen, maar nemen straks wel het onderhoud voor hun rekening. Het pad moet het toerisme bevorderen, maar ook het woon-werk-verkeer per fiets. Minder autoverkeer, minder uitstoot.

Najaar weer verder
De fietssnelweg volgt het Noordwillemskanaal vanaf de Ketwich Verschuurbrug in Groningen tot aan Assen. Het eerste gedeelte tot de Meerwegbrug in Haren is dit jaar gereedgekomen. Snelle fietsers die vanuit de stad komen kunnen dan nog wel verder, maar worden geconfronteerd met een slecht fietspad, dat langs De Witte Molen loopt. Arne Dijk, namens de gemeente Haren betrokken bij de aanleg, zegt dat in het najaar de draad weer wordt opgepakt en dat dan het gedeelte tot ongeveer De Witte Molen wordt aangelegd. Het pad wordt 4.00 meter breed en bestaat uit betonplaten waarop het soepel rijden is.

Obstakels
Volgens Arne Dijk was het Harense gedeelte niet moeilijk. Dijk: “Het wordt spannender als je verder naar het zuiden gaat. Dan kom je bij de Groningerstraat in De Punt en later bij een sluis bij Yde. Verderop bij Vries liggen nog zandwegen voor landbouwverkeer. Voor die knelpunten moeten nog oplossingen worden gevonden.” Volgens Dijk is overigens bij de Meerwegbrug nog even overwogen om een fietstunnel onder de Meerweg te bouwen, maar daar wordt van afgezien. Fietsers moeten dus ‘gewoon oversteken’.

3 reacties

Edmond Varwijk zegt:

Hi,

# Het gerealiseerde deel voldoet niet aan de verwachtingen : saai, onbeschut en dat is het ergste, enorm hobbelig door gebruik van betonplaten met tussenruimte. Ruim 1500 hobbels op de nu gerealiseerde 3 kilometer route. Geen fijne fietservaring, zie https://www.youtube.com/watch?v=DLFVJVqwe80

# Het nog te realiseren deel van het traject kent een groot aantal uitdagingen die zullen leiden tot ofwel veel en dure aanpassingen (tunnels, bruggen) of een fietssnelweg die dat stempel niet verdient. Voor een beeld van de uitdaging, scan de documenten op https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegen/fietssnelweg

Een groot deel van deze uitdaging komt doordat de strook waar de fietssnelweg is gepland (grofweg tussen en door de A28 en Noord Willemkanaal) al erg vol is en bijvoorbeeld door de komst van de P+R in de Punt, nog voller wordt. Daar een fietssnelweg inpassen lijkt schier onmogelijk.

Een onbeantwoorde vraag is ook, wat is de impact van de fietssnelweg op de budgetten voor onderhoud en schonen van de huidige fietspaden in de gemeenten die het onderhoud gaan verzorgen? Komt daar nieuw budget voor en bijvoorbeeld ook nieuwe strooiauto’s en extra strooizout of gaat onderhoud aan de fietssnelweg straks ten koste van kwaliteit en veiligheid van de fietspaden buiten de fietssnelweg? In dat geval zal de fietssnelweg eerder een negatieve bijdrage aan het totale fietsverkeer leveren dan een positieve.

Let wel, een fietssnelweg is dure voorziening voor een kleine groep fietsers. Waar een automobilist gerust eerst enkele kilometers de verkeerde kant oprijdt om op een snelweg te geraken, doet een fietser dat niet. Die wint de tijd en inspanning die zoiets vergt nooit terug. Zeker niet wanneer dan ook zoals nu, de fietssnelweg suboptimaal is (hobbels, geen voorrang, snelheidsdrempels https://www.youtube.com/watch?v=nAbFHTVCSy0 ) en op tal van plekken toch nog gedeeld wordt met gemotoriseerd verkeer of daar zelfs voorrang aan moet worden gegeven.

Het is onbekend of de beoogde aantallen fietsers er ooit gaan komen. Terwijl anderzijds het fietsverkeer ook zonder de fietssnelweg in onze regio nu al sneller groeit dan het autoverkeer https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/136932/Economische-groei-leidt-tot-toename-wegverkeer-Groningen-Assen.

De vraag “en nu?” moet wat mij betreft dan ook ingevuld worden door te beslissen of een fietssnelweg in het huidige volle gebied van A28/NW-kanaal en daarmee de grote impact, suboptimale realisatie en hoge kosten, de juiste keuze is.

Recent onderzoek toont aan dat ook fietssnelwegfietsers belang hecht aan beschutting en veiligheid en schoonheid boven alleen snelheid https://www.linkedin.com/pulse/elektrisch-fietsen-nederland-zes-stellingen-paul-plazier/ Het lijkt mij de verkenning waard of voor ongeveer dezelfde kosten als die de huidige fietssnelweg kost, er niet twee fietssnelwegen kunnen worden gerealiseerd, een flink ter linkerzijde van het huidige tracé die grofweg loopt via Assen/Vries/Donderen/Eelde/Eelderwolde en een flink ter rechterzijde die Gieten/Eext/Anloo/Annen/Zuidlaren/Glimmen/Onnen/Haren verbindt. Door hierbij zoveel mogelijk bestaande routes te upgraden kunnen kosten voor al te grote aanpassingen worden vermeden en profiteert ook het huidige fietsverkeer.

Mocht dit te duur zijn zou ik als overweging geven geheel af te zien van de fietssnelweg en heel het budget te steken in verbetering van de huidige fietsinfrastructuur en de grootste knelpunten daarin. Bijvoorbeeld alle rotondes in de grotere fietsroutes, beter in te richten met meer ruimte tussen fietspad en auto’s en vaker (in elk geval binnen de bebouwde kom) voorrang voor fietsers, misschien her en der eens een openbare fietspomp en watertap (bij elk elektrisch oplaadpunt waar gemeenten zich zo druk om maken). Deze en andere aanpassingen leveren misschien uiteindelijk wel een grotere groei van het fietsverkeer dan de mogelijk te dure, te complexe fietssnelweg voor een te kleine groep fietsers.

19 juli 2018 om 22:01
ceye zegt:

klaar tot aan de tunnel en niet tot de meerweg brug waarvan akte.

4 augustus 2018 om 11:58
lanting zegt:

vanaf de tunnel tot de brug zeer slecht wegdek!!

6 augustus 2018 om 23:14

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.