De krant die je leest van A tot Z
Maandag 22 April, 2019

maandag 10 december 2018

Nieuws:

Gedupeerden van bodemdaling rond bouwplaats Walstroweg met de rug tegen de muur

Door: Redactie

Vrijdagavond kwamen achttien bewoners met schade aan hun woningen (o.a. Walstroweg, Wederikweg) bij elkaar om zich te beraden op de situatie. Zij menen dat de schades het gevolg zijn van bodemdaling, die wordt veroorzaakt door aannemer Reimert Infra die de fietstunnel onder het spoor aanlegt.

Hamvraag is of het bemalen (verlagen van de grondwaterstand) de schades veroorzaakte of dat de bodemdaling het gevolg is van de droogte, zoals Reimert zegt. Of is het de optelsom van het bemalen én de droogte die hier een rol speelt? Reimert heeft eigen onderzoek gedaan en aanvaardt geen aansprakelijkheid. De gemeente zegt geen partij te zijn en opdrachtgever ProRail schaart zich achter de bevindingen van Reimert Infra.

Patstelling
De bewoners hebben het plan opgevat om een collectief te gaan vormen en juridisch advies in te winnen over de mogelijkheden om Reimert Infra aansprakelijk te stellen. Hiervoor zou ook onderzoek van een onafhankelijk adviesbureau nodig zijn, maar de hoge kosten daarvan doen velen terugschrikken. Het herstellen van de individuele schades zou dan zelfs minder kunnen kosten dan het inwinnen van juridisch advies. Een patstelling die je kunt omschrijven als ‘met de rug tegen de muur’. Het gevolg zou namelijk zijn dat gedupeerden de kosten zelf moeten betalen.

Het Waterschap Hunze en Aa’s, dat de vergunning heeft afgegeven voor het verlagen van het grondwaterpeil (gedurende enkele maanden) heeft de aannemer een brief gestuurd en gewezen op de voorwaarden van de vergunning. Daarin staat o.a. dat de bodemdaling niet groter mag zijn dan 4,6 centimeter. Rond de bouwplaats is de bodemdaling echter groter. Navraag leert dat het Waterschap de bouwplaats nog niet heeft bezocht en dat men nog niet handhavend heeft opgetreden tegen Reimert. Wellicht hebben de problemen van omwonenden wél geleid tot een iets ander bemalingsregime, want getuigen melden dat de pompen bij de tunnel nu geregeld worden stopgezet, soms wel enkele dagen achtereen.

Compromis?
Navraag bij advocaat mr. J. de Goede (Groningen) leert dat de situatie in Haren complex is, omdat er twee oorzaken voor bodemdaling tegelijkertijd spelen. De vraag is nu hoe je kunt aantonen welke van de twee ‘het laatste zetje’ heeft gegeven voor de schades. Volgens De Goede heeft de rechtspraak voor dit dilemma wel een oplossing bedacht. De aansprakelijkheid wordt dan als het ware gelijkelijk verdeeld over beide veroorzakers. In Haren zijn er twee mogelijke schuldigen: de natuur en de aannemer. Echter, de natuur is niet aansprakelijk te stellen. In dat geval is het wellicht een optie om de aannemer te vragen 50% van de kosten voor herstel te betalen.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.