De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 22 Mei, 2019

zaterdag 23 februari 2019

Nieuws:

Hans Sietsma (GL) over zijn rol in gemeenteraad

Door: Redactie

In de Groninger gemeenteraad zitten drie Harenaars. Eén van hen is Hans Sietsma, Groen Links.

.

1.Hoe ga je de Harense belangen behartigen in de stadse agenda?
“Voorop staan twee dingen: allereerst blijft Haren groen en wordt ons landschap beschermd. In de tweede plaats let ik erop dat er ruimte blijft voor onze inwoners om zelf initiatieven te nemen in de zorg, in beheer van de openbare ruimte, in verenigingen, in winkelvoorzieningen, enzovoort. De gemeente is er om dat te ondersteunen. Het gebiedsteam kan daarbij helpen. Verder moeten de voorzieningen als buurthuizen en het zwembad natuurlijk blijven. En er moet ruimte zijn voor ondernemers om – duurzaam! – te ondernemen. In het coalitieakkoord wordt dat trouwens allemaal goed geborgd.”

2. Welk Harens thema staat bovenaan je prioriteitenlijstje.

“Ik krijg vooral signalen van inwoners die nu in de nieuwe gemeente ruimte zien voor nieuwe initiatieven. Een hondenlosloopgebied, een coöperatie voor het runnen van een winkel, vaart maken met het voedselbos in Glimmen, mensen die duurzame woningen willen realiseren. Mensen willen wat ondernemen en ik probeer vooral hen zo nodig de ambtelijke weg te wijzen en ze te ondersteunen.”

3. Weet je intussen hoe de hazen in het Groninger stadhuis lopen?
“Ja hoor, ze lopen nog niet zo hard, maar ik houd ze wel bij. We waren met de GroenLinks fractie onlangs op “hei-dag” in buurthuis Mellenshorst en de fractie was onder de indruk van hoe het hier bruist.”

1 reactie

InwonervanHaren zegt:

Een ander puntje van aanpak zou de ruim 1 miljard schuld kunnen zijn.

25 februari 2019 om 08:04

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.