De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 23 Maart, 2019

dinsdag 12 juni 2018

Nieuws:

Harense schrijfster mede-initiatiefnemer Abt Emo lezing

Door: Redactie

Op zaterdag 7 juli 2018 verzorgt mr. J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State, de vierde Abt Emo lezing in de kerk van Wittewierum. Die dag is het exact 806 jaar geleden dat Abt Emo in Wittewierum terugkwam van een tocht naar Rome om bij de paus zijn gelijk te halen in een geschil met de bisschop van Münster. De lezing begint om 15:00 uur met een ontvangst vanaf 14:30 uur.

De tweejaarlijkse Abt-Emo lezing is een initiatief van de plaatselijke commissie van de kerk van Wittewierum, Erfgoedpartners
en de schrijfster Ynskje Penning uit Haren. De initiatiefnemers willen om de twee jaar rond 7 juli een lezing organiseren die geënt is op één
van de drie deugden van de beroemde abt: spiritueel, intellectueel en rechtvaardig.

Gemeenschappelijk rechtssysteem
Emo als eigenzinnige noordeling, die het hoogste gezag opzoekt om zijn recht te halen, inspireerde de jurist Donner. In zijn lezing
met de titel Zou Emo nu nog gaan? En waarheen? zoekt Donner naar de waarde van een gemeenschappelijk gevoeld rechtssysteem
tegenover het recht van de sterkste. Waar vind je recht dat ook door anderen wordt geaccepteerd?

De vergelijkingen met de huidige samenleving dringen zich op zoals de Groningers en de aardgaswinning of de Nederlandse regering
rondom de MH17. In een historisch-filosofisch onderbouwd betoog legt Donner veel dwarsverbanden tussen de wereld van Emo rondom
1200 en de eeuwen daarna. Hij plaatst Emo tegen de achtergrond van zijn tijd en ziet bij hem een ontluikend individualisme tegenover de
waarden van de samenleving om hem heen. Dit thema trekt Donner door naar de huidige tijd, waarin iedereen zijn eigen waarheid kan
beleven en de digitalisering dit proces versterkt. Toch spreekt Donner ook van hoop: ergens voor gaan omdat het goed is, niet vanwege de
kans op slagen maar in de zekerheid dat iets zinvol is.

Na de lezing is het mogelijk om nog iets te drinken en een middeleeuwse maaltijd te gebruiken. Ook kan de fraai vormgegeven brochure
worden aangeschaft met de tekst van de lezing. De brochures van de vorige lezingen zijn eveneens te koop.

Aanmelden kan via de website van Erfgoedpartners http://erfgoedpartners.nl of door te bellen (050) 313 00 52.
De kosten bedragen € 10,00 per persoon voor de lezing. Deelname aan de middeleeuwse maaltijd kost € 15,00. De prijs voor de brochure is
€ 8,00.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.