De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 22 Mei, 2019

dinsdag 03 juli 2018

Nieuws:

Harense zorginstelling profiteert van Menzis Fonds

Door: Redactie

De Stichting Vrienden van ZINN is 4.200 rijker dankzij een gift uit het Menzis Fonds. Het geld wordt besteed aan muzikale optredens op de locaties van ZINN in Haren, Groningen en Hoogezand www.jongvanhartgroningen.nl/Het MenzisFonds ondersteunt zeven projecten in de regio Groningen. Met het MenzisFonds wil Menzis, samen met maatschappelijke organisaties, werken aan meer leefkracht en slimmere zorg in de vijf regio’s waar Menzis actief is. 

In de regio Groningen zijn 17 aanvragen genomineerd. De selectiecommissie, bestaande uit een afvaardiging uit de Ledenraad, heeft op 26 juni zeven initiatieven in Groningen blij gemaakt met een bijdrage uit het MenzisFonds.

De initiatieven dragen bij aan de leefkracht van de inwoners van de regio. Bijvoorbeeld door het voorkomen van eenzaamheid, gezonder eten, digitalisering en meer sporten en bewegen voor jongeren. Verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkrachtinitiatief konden tot 20 mei 2018 een financieringsaanvraag indienen.

MenzisFonds versterkt de regio’s
Het MenzisFonds is gestart om lokale of regionale initiatieven met een maatschappelijke insteek te ondersteunen. Zo kan Menzis samen met maatschappelijke organisaties werken aan het verbeteren van de leefkracht en innovatie van de zorg. Door het fonds (vooral) regionaal in te zetten onderstrepen wij onze de betrokkenheid en binding met de regio’s waar we de meeste verzekerden hebben. De uitgangspunten zijn laagdrempelig, kleinschalig en dichtbij de verzekerde.
In de regio’s Achterhoek, Groningen, Midden, Twente en West is de komende 3 jaar een fonds beschikbaar van € 25.000 per jaar. Daarnaast is € 30.000 per jaar beschikbaar voor projecten in heel Nederland.

Foto: Robert Berting en Hennie van Beek (Vrienden van ZINN) ontvangen hun donatie.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.