De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 26 Juni, 2019

dinsdag 19 maart 2019

Nieuws:

Interview: Hoe het Harense gemeentebestuur verdampte

Door: Redactie

Op 1 januari kwam een eind aan de gemeente Haren. Oud-wethouder Michiel Verbeek (62) beleefde het laatste half jaar als surrealistisch. Op ons verzoek kijkt hij terug op een periode die hij omschrijft als ‘de minst leuke’ van zijn politieke loopbaan in Haren. “Toen ik van 1994 tot 2002 wethouder was konden we echt met de inhoud bezig zijn. Vernieuwen. Het draaide toen allemaal om de Harenaars. Dat was heel anders in de laatste maanden van 2018. Het was toen een College in ontbinding.

Lege agenda
“De laatste jaren ging het over de fusie. Over de strijd tegen de fusie. Maar ook over de manier waarop we ons op die onverhoopte fusie moesten voorbereiden”, zegt Verbeek. “Het ging eigenlijk nauwelijks meer over de Harenaars. Dat heb ik heel erg jammer gevonden.” Maar er was nog meer veranderd: “Mijn positie als wethouder veranderde op de dag dat de Eerste Kamer definitief voor de fusie had gekozen. Mensen gingen mij anders bejegenen, ik was niet meer aan de bal. Minder afspraken in de agenda. Er lagen natuurlijk nog steeds een paar brandbare dossiers: Raadhuisplein en verhuizing van de Brinkschool. Maar nieuw beleid in de steigers zetten was niet meer mogelijk. Ik ervoer dat als een vacuüm.” Volgens Verbeek moesten burgers en organisaties wachten op Groningen na de fusie.

Uit balans
Het College van B&W, ooit boegbeeld van de Gemeente Haren, raakte tijdens de jarenlange fusiestrijd uit balans. Twee wethouders gooiden de handdoek in de ring en het overblijvende minderheidscollege (D66 en CDA) was aangeschoten wild. Toen de Eerste Kamer op 10 juli 2018 om 22.59 uur vóór de fusie stemde, werkte dat als een genadeschot. Waar de wethouders Mathilde Stiekema en Michiel Verbeek en burgemeester Pieter van Veen voor de bühne nog saamhorig knokten voor de zelfstandigheid, viel die bindende factor ineens weg. Er was niets meer om voor samen te werken. “Het werd een College in ontbinding”, zegt Verbeek. “We gingen feitelijk ieder onze weg. We vertelden elkaar niet meer wat we deden en wat we belangrijk vonden.” De oud-wethouder erkent dat hij nooit echt op dezelfde golflengte zat als wethouder Stiekema (CDA), in tegenstelling tot haar voorganger Paula Lambeck (VVD). “Maar in de laatste maanden was de samenwerking werkelijk nul. Ik geef niet alleen haar daarvan de schuld, ik had er namelijk ook geen enkele behoefte aan om nog veel met haar te delen.” De rol van de burgemeester werd ook anders. Was hij in het begin nog een verbinder, die rol had in het laatste jaar weinig zin meer. Hij liet het op zijn beloop, aldus Verbeek.

Pijnlijke dossiers
In de sfeer van dit ‘uitdovende’ College moest Verbeek nog vol aan de bak in de twee hoofdpijndossiers die hem waren toegeschoven. Het Raadhuisplein zat aanvankelijk in de portefeuille van Economische Zaken (Stiekema). Toen het bestemmingsplan een belangrijke rol ging spelen kwam Mariska Sloot erbij vanuit Ruimtelijke Ordening. In december 2018 stapte Sloot op als wethouder en mocht Verbeek de Gordiaanse knoop ontwarren. “Dat is me uiteindelijk niet gelukt.” Omwonenden ontevreden. De gemeente had bij de aanbesteding in 2018 oude afspraken met de gemeenteraad uit 2012 vergeten. Raad verdeeld en ontevreden. College niet op één lijn.”

Het resultaat is, dat de raad het dossier nu maar heeft aangeboden aan de nieuwe raad van de Gemeente Groningen. Dat gebeurde ook met het dossier ‘Verhuizing Brinkschool’. Verbeek: “Talloze bezwaren die oplosbaar waren. Een mooi plan van de scholen zelf, maar onenigheid over de verplaatsing van een fietspad.” Hij kreeg hoon en kritiek en zag met lede ogen toe hoe de raad de verhuizing afblies. Een meerderheid in de raad wilde leerlingen opnieuw laten verhuizen naar de oude OBS De Linde: gekkenwerk.” Het is nu aan Groningen wat er met de Brinkschool gaat gebeuren.

Overdracht van Haren
Volgens oud-wethouder Michiel Verbeek is de fusie ondanks de tijdsdruk toch goed voorbereid. Dat is volgens hem mede de verdienste van de gemeentesecretaris. Met ambtenaren zijn goede afspraken gemaakt over hun functies. “Ik denk dat Harense belangen best in goede handen zijn in Groningen.”

Nachtkaars
Op 20 december stond er een feesttent op het Raadhuisplein. Het mocht geen ‘feest’ heten, want het was een ‘afscheidsbijeenkomst’. Enkele honderden Harenaars kwamen langs om afscheid te nemen van B&W en ambtenaren. Vrolijk waren weliswaar de klanken van de orkestjes, nostalgisch was het Loflied op Haren. Maar het gemoed van de twee overgebleven wethouders en de burgemeester was waarschijnlijk zwaar. Merkbaar op de automatische piloot speelden zij voor het laatst hun rol. Verbeek: “Toen het was afgelopen hebben we geen gezamenlijk afrondend gesprek gehad. Er was zelfs geen etentje met het College om deze periode af te sluiten. Daar was bij niemand behoefte aan, ook bij mij niet. Het is veelzeggend.”

En dat was het dan. Een gemeente die meer dan 200 jaar heeft bestaan, ging als een nachtkaars uit. Het College verdampte in stilte. Inmiddels behoort Haren al bijna drie maanden bij de gemeente Groningen. Het Gebiedsteam Haren is opgericht om de verbinding te vormen met het gemeentebestuur. Wethouder Philip Broeksma (GL) is de Dorpswethouder, die het Harense geluid zal laten horen in het Stadhuis.

Wat doen ze nu?
Mathilde Stiekema is nu onbezoldigd bestuurslid van de Stichting De Hondsrug UNESCO Global Geopark. Michiel Verbeek oriënteert zich op een nieuwe functie. Is ondertussen bezig met een tweetal opleidingen en is voorzitter geworden van de coöperatie Duurzaam Haren en lid van de Raad van Toezicht van De Hub, het project in de Zusterflat van Beatrixoord voor beschermd wonen, huisvesting studenten en statushouders, parent housing en een aantal bedrijven in de creatieve industrie en social work).Burgemeester Pieter van Veen woont nu elders in het land en noemt zich ‘ambteloos burger, maar niet in ruste’.

Oud-wethouder Mathilde Stiekema

Oud-burgemeester Pieter van Veen

2 reacties

inwoner zegt:

Toch jammer dat de redactie deze , zeker in de nadagen van de gemeente volledig incompetent gebleken wethouder toch weer een podium biedt. Het Raadhuisplein dossier is volledig mislukt.. Het 1-2tje tussen D66 en VVD t.a.v. de ridicule Brinkschool verplaatsing/ verbouw rummerinkhof locatie is mede dankzij deze halsstarrige man een nog veel groter hoofdpijn dossier geworden. Waarom vergeten we deze man niet gewoon zo snel mogelijk. Heeft 2 carrières gehad als wethouder die allebei niet heel florissant zijn verlopen (was er jaren geleden met deze man als wethouder niet al een groot financieel debacle?) Ben erg benieuwd of dit gepubliceerd wordt..Of zijn de hoofdredacteur en deze man toevallig van dezelfde partij?

Note redactie: Niet in complotten denken, dat zal u en andere bevallen. Natuurlijk publiceren we uw reactie, want er staat geen onfatsoenlijk woord in.

20 maart 2019 om 14:53
Joke zegt:

Het zou de redactie sieren om hoor-wederhoor toe te passen. Deze meneer heeft een spoor van leugens achtergelaten bij veel betrokken bewoners bij de genoemde dossiers. U geeft nu deze meneer een podium om zielig te zijn. Terwijl zijn leugens, daden hebben geleid tot het rottingsproces waar de Gemeente Haren. Reeds ver voor het besluit van de eerste kamer.

Of is dat te veel gevraagd aan deze journalist?

Redactie zegt: Hoor en wederhoor is een prima principe. Echter in dit geval wilde de krant gewoon weten hoe deze wethouder de laatste periode heeft ervaren. Tóch triggert u wel met uw reactie, want u suggereert dat de wethouder enerzijds niet de waarheid spreekt (of heeft gesproken) en anderzijds dat zijn handelswijze de oorzaak was van een ‘rottende gemeente’ is. Kunt u dat hardmaken? Wellicht wordt het aanleiding voor een ander soort artikel met een analyse van de laatste zes maanden van de gemeente Haren. Uw reactie kunt u ook zenden aan redactie@harendekrant.nl

21 maart 2019 om 20:42

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.