De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 22 Mei, 2019

donderdag 21 februari 2019

Nieuws:

Ietje Jacobs (VVD) wordt Harense troef in stadse politiek

Door: Redactie

Ietje Jacobs, sinds deze maand fractievoorzitter van de VVD in de Groningse gemeenteraad verwacht niet dat er in het komende jaar schot komt in de nieuwbouw op het Raadhuisplein Haren. “Er staat niets over in het coalitieakkoord. Het heeft geen prioriteit vrees ik.”

Jacobs zegt in de raad zeker Harense belangen te gaan bepleiten, maar nuanceert dat ook. “Ik wil liever het liberale geweten van Groningen zijn dan enkel het breekijzer voor Haren. Er komt veel op ons af. Echt nieuw voor mij zijn onderwerpen zoals internationalisering, studentenhuisvesting en cameratoezicht. Verder spelen er dezelfde dingen als Haren, maar dan acht maatjes groter.” Jacobs heeft financiën, veiligheid en verkeer in haar portefeuille. “Dat kan voor Haren handig zijn, want er ligt nog wel een verkeersprobleem. Ik zal me inzetten voor de doorsteek op termijn van de Rijksstraatweg via de Biotoop naar de Oosterweg. De oost-west-verbinding. Maar ik zal ook goed letten op de gevolgen voor de aanleg van de Zuidelijke Ringweg voor Haren.”

Niet op stoel van…
Ietje Jacobs heeft een kennismakingsronde achter de rug en kent nu globaal de beleidsterreinen van de grote gemeente Groningen. Nu het linkse coalitie-akkoord is verschenen zal ze zich vastbijten in de voornemens van het college. Ze zegt: “Ik ga niet op de stoel van de wethouders zitten en hun werk overdoen. Ik hou van een professionele functiescheiding.” Jacobs weet nog niet hoe de nieuwe dorpswethouder voor Haren (Philip Broeksma, GL) zijn taak zal vervullen. De raad vergadert op de laatste woensdag van de maand van 16.30 tot 23.00 uur. Ietje Jacobs zal het druk krijgen naast haar fulltime baan als datamanager in Assen. “We zijn echt een partij van werkende mensen, het is juist goed dat de raadsleden midden in de maatschappij staan.”

Harense kwesties?
Als Ietje wordt gevraagd naar de nabije toekomst van ‘Harense kwesties’ neemt ze iets meer bedenktijd. De Harense kwesties hebben namelijk nog wel wat promotie nodig, afgemeten aan het coalitieakkoord ‘Groen, gezond en gelukkig’.

Raadhuisplein: “Staat niet in het akkoord. Zal het komende jaar niets mee gebeuren, denk ik.”

Verhuizing Brinkschool: “Daar wordt wel aan gewerkt, ik zal dat goed monitoren, want ik vind dit erg belangrijk.”

Verkeersdruk rond Harenerholt: “Wordt lastig, want voor de oost-west-verbinding heb je de Biotoop nodig en die komt niet voor 2024 beschikbaar.”

Nesciopark verkoop: “Zal ik moeten aankaarten, het gaat niet vanzelf.”

Gratis parkeren: “Niet bekend hoe dat zal gaan. Ik zal me er sterk voor gaan maken.”

Ietje Jacobs is nog steeds begaan met het winkelhart van Haren. Ze zegt: “Ik ga de bloei van het centrum zeker op de agenda zetten. Want ik zie weer meer leegstand en daar moet wat aan gebeuren.”


(Plan Raadhuisplein in de koelkast)

Deze maand werd het nieuwe college van de Gemeente Groningen geïnstalleerd. Drie wethouders van Groen Links, twee van de PvdA, één van de ChristenUnie en één van D66. In de raad zitten drie mensen met Harense ‘roots’: Mariska Sloot (SeO), Hans Sietsma (GL) en Ietje Jacobs (VVD). De laatste is zelfs fractievoorzitter.

1 reactie

Jaap Jan Vels zegt:

Bla bla bla bla…..

Mooi dat mevrouw Jacobs voor zichzelf een plekje heeft gevonden in de Raad, zelfs als fractievoorzitter. Dat ze zich niet richt op Haren, zal niemand verwonderen. Waar de VVD in het verleden zich nog sterk kon voelen in de gemeente Haren, is en blijft zij nu veroordeeld tot een bijrol in de gemeente Groningen. En dat zal niet gaan veranderen. Echter de VVD Haren heeft dit zelf zo gewild, en daar hoor je ze dan ook niet over.

En qua coalitie-akkoord: het heeft betrekking op de Stad en haar misere in financieel en sociaal opzicht. Erg blij dat de inwoners van de voormalige gemeente Haren wederom middels OZB-verhogingen hun steentje bij mogen dragen aan “oplossingen” voor stadse problematieken. En in ruil daarvoor krijgen ze dan de toezegging dat er de komende raadsperiode niet gebouwd gaat worden in de groene long. Wat overigens niet wil zeggen dat er op de achtergrond ook geen plannen voor ontwikkeld worden, want zo zit politiek ook wel weer in elkaar.

Maar goed, het is nu eenmaal zo, en laten we elkaar vooral geen Ietje noemen……

21 februari 2019 om 16:27

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.