De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 23 Maart, 2019

woensdag 11 juli 2018

Nieuws:

Kaalslag in D66 Haren na fusiebesluit

Door: Redactie

Vandaag werd een ongekende kaalslag in de raadsfractie van D66 Haren bekendgemaakt. Vier van de vijf raadsleden én een commissielid hebben per 1 januari a.s. hun lidmaatschap van hun partij opgezegd. Zij regeren daarmee op het gedrag van hun collega’s in Eerste en Tweede Kamer.

Peter Hidding, Celine Fenijn, Marjan Bachman (fractievoorzitter) en Wil Legemaat houden het voor gezien. D66 en haar minister Kasja Ollongren zijn volgens de Harense democraten mede-verantwoordelijk voor het doordrijven van de herindeling, waar Haren in hun ogen slachtoffer is geworden. De Harenaars kunnen het niet verteren, dat hun partij een fusie steunt die tot stand komt na een oneerlijk spel, waarbij foute informatie over Haren voor waar is aangenomen.

Wethouder Michiel Verbeek (D66) heeft nog geen concreet plan de partij te verlaten. Hij zegt zich eerst volledig te willen wijden aan een zorgvuldige overdracht van Haren naar Groningen. Pas daarna beraadt hij zich op zijn lidmaatschap.

Persbericht D66

Vier leden en een commissielid van de Harense gemeenteraadsfractie van D66 hebben het
lidmaatschap van hun partij opgezegd.

In een brief aan het landelijk bestuur beschrijven fractievoorzitter Marjan Bachman en de
raadsleden Wil Legemaat, Céline Fenijn en Peter Hidding, alsmede commissielid Ries de
Langen hoezeer zij zich in het herindelingsproces door hun partijgenoten op regionaal,
provinciaal en landelijk niveau in de steek gelaten voelen. Een interne dialoog op inhoud
bleek niet gevoerd te kunnen worden. Haagse D66’ers deden niets met de informatie die
hun partijgenoten uit Haren aanleverden, maar volgden kritiekloos alle hele en halve
onwaarheden van de Provincie. Het dogma van de schaalvergroting bleek belangrijker dan
de democratische uitgangspunten. ‘D66 heeft als eerste richtingwijzer: ‘ Vertrouw op de
eigen kracht van mensen.’ Dat zijn inhoudsloze woorden gebleken in de houding naar Haren
toe. De opvattingen van de grootste fractie in de gemeenteraad en die van de ervaren
wethouder in het Harense gemeentebestuur zijn systematisch genegeerd’, zo staat in de
brief.

Maar het is niet alleen de herindeling die de Harense raadsleden tot dit besluit doet komen.
De wijze waarop D66 zich heeft vastgenageld in een landelijk regeerakkoord, ten koste van
de eigen idealen en uitgangspunten maakt dat de raadsleden zich voelen vervreemden van
hun partij. ‘D66 is in onze ogen ver af komen te staan van de idealen die de partij ooit zo
aantrekkelijk maakten. Sterker nog: D66 is bestuurlijk en uitvoerend verworden tot datgene
waartegen de partij ooit werd opgericht! Dogmatisch, regentesk en top-down in plaats van
luisteren naar ‘van onderop’.’ De raadsleden stellen zich hier niet langer bij thuis te voelen.
Zij beëindigen hun lidmaatschap per 31 december 2018, zodat zij in de gemeenteraad de
lopende zaken in Haren nog zorgvuldig kunnen afwerken en hun inbreng kunnen leveren aan
de overgang naar de nieuwe gemeente.
_____________________________________________________________

5 reacties

Toos zegt:

Wat een fantastische daad van ultiem verzet van de raadsleden. Het zou de dames en heren ook sieren om per direct af te treden als raadslid. Dan is het wat mij betreft ook echt, de daad bij het woord voeren!
Gaat de wethouder dan ook per direct weg? zou wel mijn voorkeur zijn. Ook zo’n dogmatisch, regentesk mannetje. Hij wou mij enige tijd geleden in het gemeentehuis niet eens te woord staan, toen ik met vragen bij de balie stond over de plannen voor het Raadhuisplein. Ik zag hen rondlopen op de bovenste etages, maar de secretaresse zij dat hij het te druk had.

11 juli 2018 om 21:43
Dave zegt:

Ook nu recht op wachtgeld?

12 juli 2018 om 00:35
Markus Velthuis zegt:

Mijn ervaringen met deze integere mensen zijn uiterst positief. Luisteren van onderop, zij waren de enige die hier gehoor aangaven. Het besluit is dan ook zondermeer te respecteren. Maar waarom dan nog verder er wordt toch niet naar de bevolking geluisterd.

12 juli 2018 om 10:38
Peter Hidding zegt:

Het is wel een terechte vraag: waarom dan ook niet direct aftreden?
Wij doen dat niet omdat wij ons als door inwoners gekozen personen verantwoordelijk voelen voor het bestuur van de gemeente. De raadsperiode is verlengd tot 1 januari. Er zijn nog verkiezingen straks en we moeten nog een aantal dingen doen. Deels is het op de winkel passen, maar (vooral ook de ambtelijke organisatie) moet nog heel veel doen om de overgang goed te laten plaats vinden. Wanneer we nu aftreden levert dat chaos op en dat zou dat proces vertragen. Dat gaan we niet doen. Met geld of wachtgeld heeft dit alles niks van doen. Wij zitten in de raad voor onze gemeente.

12 juli 2018 om 16:39
Jan zegt:

Het is een zegen voor de inwoners van Haren dat deze mensen opstappen.
Hoe in hemelsnaam kun je als democratisch gekozen raadsleden instemmen met een spreekverbod voor de burgemeester en zijn ambtenaren jegens Groningen en dan ook nog menen dat de Harense gemeenschap daarmee akkoord gaat. Ze verwijten de minister niet naar de eerlijke inhoud te willen luisteren. Maar wie de ander de bek snoert is zelf evenmin geïnteresseerd in de eerlijke inhoud maar veeleer in het uitoefenen van arrogante macht. Geen tranen bij hun vertrek dus.

14 juli 2018 om 20:47

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.