De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 19 Maart, 2019

donderdag 08 maart 2018

Nieuws:

Opinie: Burgercomité zou ‘nepnieuws’ verspreiden

Door: Redactie

Door René Valkema

Burgercomité Haren blijft nepnieuws verspreiden.

Opnieuw beschuldigt het burgercomité de Minister over haar standpunt over de herindeling Groningen, Haren en Ten Boer.
Het burgercomité gebruikt grote woorden, zoals: eerlijkheid, betrouwbaarheid. Tegelijk spreekt zij haar schande uit over de valse voorlichting door de provincie.
De Minister kijkt heel zorgvuldig naar alle criteria uit het beleidskader herindeling. De Minister vindt de kwetsbare bestuurskracht en financiële positie van Haren, de regionale context en de duurzaamheid van de herindeling doorslaggevend. Zij schrijft ook dat de gemeente Haren zelf ook heeft geconcludeerd dat langjarige zelfstandigheid zonder verregaande samenwerking niet houdbaar is. Zij plaatst dat gegeven in een context van opschalende gemeenten in de provincie Groningen. Zij concludeert daarom dat een herindeling nu het beste is. Het heeft geen zin, om nu uit te stellen wat op termijn onontkoombaar wordt geacht.

Het gaat dus om het totale pakket van de criteria met een duidelijke afweging van feiten en omstandigheden in een regionaal perspectief. Zij constateert ook terecht dat Haren nog geen stappen heeft gezet voor het opstellen van de omgevingsvisie. Ook het budget, te schatten op circa 1 miljoen, is nog niet vrijgemaakt. En het ontbreekt Haren aan de ambtelijke capaciteit en kwaliteit om dit proces te kunnen uitvoeren.

Het burgercomité wil het hele debat terugbrengen door te wijzen op een betere solvabiliteit in Haren dan in Groningen. De maatschappelijke inzet van een stad als Groningen in de sociale volkshuisvesting maakt die vergelijking onzinnig. En daarbij, alsof solvabiliteit het criterium is voor een herindeling. Verre van dat, en de provincie heeft dat ook nooit gedaan.
Die eenzijdige voorstelling van zaken door het burgercomité geven juist een ‘vals’ beeld van hoe in bestuurlijke en politieke zin een herindeling beoordeeld moet worden. Burgers worden zo misleidt. En er wordt een intimiderende druk uitgeoefend op inwoners om te accepteren dat alleen het burgercomité de waarheid spreekt. Onzin natuurlijk.
En bedenk daarbij dat meerdere democratische instanties, achtereenvolgens provinciale staten, de minister, de RvS en nu weer de minister) deze herindeling hebben beoordeeld als zorgvuldig! Gelooft u nu werkelijk dat zij allen niet betrouwbaar zijn? Dan hebben we een groot probleem in Nederland.
En zo komen de grote woorden van burgercomité terug bij haar zelf.

Het zou het burgercomité daarom sieren om eerlijk naar het totale plaatje te kijken en niet slechts selectief door een gekleurde bril. Je gaat het overigens pas zien als je het doorhebt.
Dan kunnen we in Haren als inwoners van een prachtig dorp weer normaal met elkaar omgaan en investeren in een betrokken samenleving.

Haren, René R. Valkema

10 reacties

Henk Schuster zegt:

Het is bekend, dat dhr. Valkema voor de opgelegde herindeling is.al zijn goedpraten van acties in die richting wijzen daarop.
Wat hij nog niet één keer heeft gedaan, net als GS en nu de minister is ingaan op het volgende:
— woorden van Brouns: “ we gaan geen enkele gemeente een herindeling opleggen”.
— de Harener bevolking en hun raad wil deze herindeling niet.
— Ten Boer en Groningen hebben aangegeven geen behoefte te hebben met een gemeente te willen fuseren, die dat zelf niet wil. En dat is Haren!!
Dan het volgende:
Waarom deze haast?
Waarom niet, wanneer ieder ander vindt, dat een herindeling MOET, Haren en Tynaarlo aan het werk te zetten?
De burgemeester van Tynaarlo (ook Leefbaar Tynaarlo) en Haren hebben dat bij de bijeenkomst met de Kamercommissie aangegeven.
Dat past Valkema blijkbaar niet.
Nee, Groningen met zijn gammele en echt zwakke begrotingen (2016 jaarrekening afgekeurd door Accountant!!) moet blijkbaar door Haren gered worden.
Haren wordt belazerd en ergens toe gedwongen wat zelfs door een Democraat als Ollongren ineens wordt weggewimpeld: een dergelijke herindeling opleggen hoort niet en WERKT niet: ontevreden bevolking!
Ergerlijk, dat dit doorgedramd wordt en niet eerst een onafhankelijk onderzoekt wordt gedaan naar de beweerde valsheid in geschrifte.
Herindeling heeft geen haast.
Laat Ten Boer en Groningen maar doorgaan. Haren redt zich wel echt wel, want de schaalvergroting is niet de oplossing.
Henk Schuster, die wel vertrouwen heeft in een zelfstandig Haren of met plezier samengaat met Tynaarlo.

8 maart 2018 om 18:47
Ben zegt:

Rene

Prachtig stuk, wellicht ook omdat je zelf aan het roer hebt gestaan met de kop in het zand en nu de spreekwoordelijke pot bent die de ketel verwijt dat hij zwart ziet

8 maart 2018 om 20:54
Jacob zegt:

Sorry hoor René R. Valkema, maar wat een oogkleppen heb jij toch op.
Het is gewoon tenenkrommend. Ik ga er niet eens meer op in, jouw verhaal is al vaak genoeg weerlegd.

9 maart 2018 om 08:32
jopie zegt:

Eindelijk een stuk waar we wat mee kunnen.

@Henk Schuster; waarom Tynaarlo er weer bij halen…
Geen verstandig mens wil daar mee fuseren. Ook te duur, niet duurzaam… en het zijn Drenten.

9 maart 2018 om 12:36
Jaap Jan Vels zegt:

Rene, ik denk dat er straks wel een plekje bij GS vrij komt. Ik verwacht dat Brouns zijn ambities boven het provinciaal niveau uit stijgen. Mogelijk is dat plekje dan iets voor jou?! 🙂

9 maart 2018 om 13:03
jan willem zegt:

Rene begint alvast aan zn zegetocht. Het is voor hem te hopen dat de geestelijke gezondheidszorg in ieder geval wel op peil blijft bij een herindeling…

9 maart 2018 om 23:15
Dorpeling zegt:

René, dank voor je inzet. Enkele verdwaasden blijven roepen voor zelfstandigheid. Maar ieder weldenkend mens kan zien dat dit slechts stuiptrekkingen zijn. Haren heeft een prachtige toekomst als dorp in een grote gemeente. Eind dit jaar zal het hopelijk zo ver zijn.

11 maart 2018 om 23:08
h.vos zegt:

@dorpeling

Op welke inzet van Rene doelt u dan precies?

Op zijn inzet in 2010 , toen hij als voorman van het CDA pleitte voor een zelfstandig Haren? Of op zijn inzet in 2014, toe hij als eenmansfractie van leefbaar Tynaarlo beschreef in deze krant waarom Haren niet met de grote stad Groningen moest gaan herindelen? Of op zijn inzet na halverwege 2016, waarin hij wederom een andere mening was toegedaan. Toevalligerwijs was toen net het CDA, die hem eerder had verbannen als lijsstrekker, toegetreden tot de Harense fractie.

Iedereen heeft recht op zijn persoonlijke mening. Als deze mening echter wordt gevormd door onzuivere persoonlijke motieven, dan vind ik dat geen bedankje waard.

12 maart 2018 om 14:13
Rene valkema zegt:

@H.vos
Niet goed opgelet. Ik heb nooit voor zelfstandigheid sec gepleit. Altijd ging die bestuurlijke zelfstandigheid gelijk op met een ambtelijke fusie. Bij voorkeur met Tynaarlo. Dat was mijn standpunt vanaf 2008-2014.
Daarvoor was in haren geen draagvlak. Alle partijen exclusief GVH waren voor herindeling in 2013.
Na de raadsverkiezingen 2014 kreeg het college en de coalitie een eenmalige kans om tynaarlo over de streep te trekken. tynaarlo wilde een ambtelijke fusie op 5-7 terreinen. College van Haren wilde dat niet. Ergo Tynaarlo raakte uit beeld in 2015.
Wat reste was een herindeling. Immers dat vond de gemeenteraad zowel in 2013 als in 2014. Ook voor D66 was in verkiezingstijd herindelen het verkiezingsitem. Liefst met tynaarlo. En als dat niet lukte met de stad.
Alleen toen kreeg men koudwatervrees voor de stad. En om GVH niet uit de coalitie te stoten werd gekozen voor zelfstandigheid op ondeugdelijke gronden.
Ik heb hen gesteund zolang als dat mogelijk was. Tot dat duidelijk was dat de provincie een onomkeerbare route voor herindeling heeft ingeslagen.
Op dat moment moet je de politieke realiteit onder ogen zien en het beste doen voor inwoners en personeel.
Dat laatste deed en doet college en coalitie niet.
Ik distantieer mij daarvan. U mag dat draaien noemen. Maar de tijd staat niet stil. En standpunten, overwegingen zijn nooit in beton gegoten. Mij gaat het om het dorp, niet om het politieke gelijk tot in het oneindige.
U mag me gerust uitnodigen voor een kop koffie, dan praten we er nog een keer over.

12 maart 2018 om 20:45
Ronald zegt:

Solvabiliteit maakt niet meer uit blijkbaar, terwijl dit het eerste en voornaamste argument was van de provincie om Haren in te gaan delen. Nu Groningen richting de financiële afgrond gaat, erbarmelijke reserves nog heeft, is dit argument van tafel geveegd. Uiteraard volgt Valkema deze lijn, welke opgedragen provinciale lijn volgt hij niet? Blijft sneu, maar ik denk dat hij binnenkort wel weer werk heeft bij de provincie of gemeente Groningen.

14 maart 2018 om 06:29

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.