De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 20 oktober, 2018

dinsdag 09 januari 2018

Nieuws:

Opinie: René Valkema over ‘lichte samenvoeging’

Door: Redactie

Wat is de ‘figuur van lichte samenvoeging’ van Haren bij Groningen/Ten Boer?

De mening van GVH: ‘het college heeft nooit ingestemd met herindeling (lichte samenvoeging)’ Herindeling en ‘lichte samenvoeging’ worden abusievelijk aan elkaar gelijkgesteld. Wat onjuist is. Er is veel verwarring over de zogenaamde ‘lichte samenvoeging’. Laat mij proberen een toelichting te geven.
De brief van Plassterk van 30 juni 2015 is duidelijk. In aanvulling op de wet ARHI gaat de brief over de extra ‘criteria waaraan verzoeken tot een lichte samenvoeging worden getoetst’.
De volgorde is daarmee bepaald. Er is sprake van een herindeling volgens de wet ARHI. Daarbij wordt de herindeling getoetst aan de criteria uit het vigerende beleidskade. En DAARNA volgt het verzoek om de herindeling te laten plaats vinden volgens de figuur van een lichte samenvoeging. De beoordeling van dat verzoek is aan de Minister en daarna de beide kamers.
Het is dus als een tweetrapsraket. Eerst is er de beoordeling van een noodzakelijke herindeling en pas daarna volgt het verzoek tot een lichte samenvoeging.
Het college van Haren heeft wel degelijk ingestemd met het verzoek tot toepassing van de figuur van de lichte samenvoeging. Het verzoek staat namelijk in hoofdstuk 4 (pag.31) van het herindelingsontwerp. En het college van Haren heeft ingestemd met hoofdstuk 4 van het herindelingsontwerp (zie verslag open overleg van 5 september 2016 en zie de bevestiging daarvan door de burgemeester in de raadsvergadering van 28 november 2016 2:45:30 van de webcast). Daarmee heeft het college ook ingestemd met het verzoek tot toepassing van de figuur van de lichte samenvoeging.

Het college van Haren heeft bestuurlijk afgesproken (zie verslag open overleg van 19 juli 2016) om mee te werken aan een personeelsconvenant. Want het college van Haren heeft zorgen over de bedrijfsvoering. En maakt zich zorgen over de implementatie van de nieuwe omgevingswet.

Waarom gaat het dan mis?
Het college van haren heeft nooit ingestemd met het herindelingsontwerp als geheel. Dat is juist. Maar die instemming is ook niet nodig, omdat het herindelingsontwerp een document is van Gedeputeerde Staten nadat ze het proces volgens art. 8 van de Wet ARHI heeft overgenomen.
Door de motie van 5 september 2016 om geen verdere medewerking te geven aan het spoor herindeling wordt de bestuurlijke afspraak niet nagekomen. Juist deze houding wordt door collega-bestuurders in de regio als ‘arrogant’ beoordeeld.

Ergo aan het invullen van de criteria voor de ‘lichte samenvoeging’ wordt niet voldaan. Het is dus het college dat aan de ene kant instemt met het verzoek tot de ‘lichte samenvoeging’ en aan de andere kant weigert mee te werken aan het invullen van de criteria. Dat is waar het misgaat.
Dat is de reden waarom de Raad van State de minister heeft geadviseerd de ‘tweede trap’ van de raket (lees het verzoek tot lichte samenvoeging) te schrappen en het wetsvoorstel te beperken tot een reguliere herindeling volgens het beleidskader. De Minister heeft dat advies overgenomen. Hij (nu een zij) kiest daarmee de veilige weg. De herindeling kan dus niet op het argument ‘lichte samenvoeging’ door de kamer worden afgewezen. De RvS heeft het gevoerde proces door de provincie beoordeeld als ‘zorgvuldig’. Dat betekent dat de handelwijze van de provincie conform het wettelijk kader is verlopen. Dat staat haaks op wat GVH of het burgercomité u steeds wil doen geloven.
Binnenkort is de hoorzitting. Daarna zijn de beide Kamers aan zet. En als alles goed gaat is er voor de zomer duidelijkheid over de herindeling en kan de blik op de toekomst worden gericht.

René R. Valkema

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.