De krant die je leest van A tot Z
Maandag 24 Juni, 2019

maandag 07 januari 2019

Nieuws:

Opinie: Schijndemocratie

Door: Redactie

Door Wim Overweg

Op oneigenlijke gronden en uiterst ondemocratische wijze is de gemeente Haren, de woonplaats van Wim Overweg per 1 januari opgeheven en opgeslokt door de gemeente Groningen. Toezeggingen dat met de mening van de bevolking (75% was tegen) rekening zou worden gehouden werden niet nagekomen.

Ik ga verhuizen zonder te verhuizen,
Want mijn gemeente Haren raakt uit beeld.
Gemeentelijk zijn wij heringedeeld,
Het is gelukt om ons erin te luizen.

Een schande in – wat ik nu zeker weet –
De schijndemocratie die Holland heet.

10 reacties

Nick zegt:

Wellicht is het verstandiger om niet wrokkig achterom te zien. Vooruit kijken en nagaan welke nieuwe kansen er kunnen ontstaan is heel wat beter voor de gezondheid.

7 januari 2019 om 14:32
Marc zegt:

Democratie heeft verschillende lagen. Moeilijk hè?

7 januari 2019 om 17:13
groot genoeg zegt:

@Marc

Je hebt helemaal gelijk Marc, democratie heeft verschillende lagen. Gemeente, Provincie, Landelijk,europees.

Als de provincie democratisch genomen beslissingen van de gemeente ter zijde schuift, wat heeft het dan nog voor zin om politiek in een gemeente te bedrijven?

8 januari 2019 om 09:40
Rodney G. zegt:

Wim Overweg:
75% van de stemmers in Haren waren in 2014 tegen herindeling, dus eerst het aantal stemgerechtigden tellen, dan het opkomst % en daar 75% van, die uitkomst is heel wat anders dan 75% van de bevolking (rekenen is moeilijk hè).
Regionaal belang gaat boven plaatselijk belang, dat snapten heel veel inwoners van Haren niet, de provincie gelukkig wel en de 2e en 1e kamer dus ook, zeer democratisch dus want niet de raad van Haren bepaalde wat er gebeurd maar de 2e en 1e kamer.
Desalniettemin Harenaars, van harte welkom in groot Groningen, incl. Gustaaf B. en Michiel V.

8 januari 2019 om 15:20
Rene valkema zegt:

Elke bestuurslaag heeft zijn eigen takenpakket en de daarbij horende verantwoordelijkheid.
Wat betreft herindeling hebben gemeenten en provincie een gezamenlijke, complementaire verantwoordelijkheid. Daarom hebben VGG en de provincie in Groningen ook vanaf 2008 gezamenlijk opgetrokken in de gewenste bestuurlijke schaalgrootte van gemeenten in de toekomst. Er zijn veel tussenrapporten verschenen, die door alle gemeenten ook zijn omarmd. Wat wil zeggen dat je doorzet om de volgende stappen te nemen.
In 2013 verscheen het rapport grenzeloos gunnen. Daarin stond de bestuurlijk schets van logisch samengaan van gemeenten. Het rapport is door alle gemeenten omarmd. Verder waren gemeenten zelf in eerste instantie aan zet om dat logische voorstel vorm te geven of te kiezen voor andere voor de hand liggend samengaan.
Je ziet dus dat op het thema herindeling de bestuurslagen niet gescheiden zijn maar gezamenlijk en complementair verantwoordelijkheid hebben naar elkaar.
Een keuze van haren voor zelfstandigheid zou in een vroeger stadium misschien nog kunnen lukken, echter met een duidelijke en overtuigende visie en vooral hoe dat zodanig vorm te geven dat haar kwetsbaarheden tot het verleden zou behoren. Dat heeft haren niet aangetoond. De weg van haren was balanceren op een smal koord, waarbij je dan wel goed moet weten welke argumenten en noodzakelijkheden je kunnen helpen anderen te overtuigen. Dat is falicant mislukt.
En daarom komt de wettelijke taak van de provincie om de hoek. Die zegt de provincie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het lokale bestuur. Toen dat, mede op basis van verschillende rapporten, niet langer kon worden gegarandeerd en gegeven het traject vanaf 2008, heeft de provincie democratisch en legitiem het herindelingsproces overgenomen.
Dat heet niet terzijde schuiven, maar elkaars competenties respecteren en handelen met het oog op de toekomst.
Ik wens u een goed 2019. En haren blijft haren, daar zorgen de inwoners wel voor.

8 januari 2019 om 18:32
Henk zegt:

Goed verwoord Wim. Je bent bij lange na niet de enige Harenaar die er net zo over denkt als jij.

8 januari 2019 om 19:39
Ronald zegt:

Rene, we hebben ware machthebbers in de Prov Staten. Ze luisteren niet naar het volk, maar hebben de macht om te overrulen. Nietszeggende mensen zonder echt leiderschap. In contrast met wat ze waarschijnlijk denken gaan ze de geschiedenisboeken niet halen.

8 januari 2019 om 22:13
Peter Hidding zegt:

@Rene. De reden van herindeling was enkel en alleen om de gemeente Groningen groter te laten worden. Het belang van de economische motor. Dit wordt (helaas achteraf) door prominente politici (ook uit de 1e kamer) ronduit toegegeven. De andere argumentatie deed helemaal niet ter zake en diende alleen om dit voor elkaar te krijgen. We kunnen de discussie sluiten. En helemaal over bestuurskracht en financiën, allemaal drogredenen. We moeten wel blijven nadenken over wat en hoe de democratie moet zijn, want we zullen af en toe moeten weten waarom en op wie we moeten gaan stemmen. Ik wil ook graag weer met overtuiging naar de stembus.
Gelukkig nieuwjaar iedereen trouwens!

9 januari 2019 om 20:49
prat zegt:

Wim,
Ik blijf wonen waar ik woon
Want Haren is gewoon
Nog steeds het zelfde dorp
Waar ik met vreugde woon.

Als democraat in hart en nieren
Het blijft mij immer nog plezieren

10 januari 2019 om 20:03
Dorpeling zegt:

Voor sommigen staat democratie gelijk aan ‘gelijk krijgen’. Krijgen ze geen gelijk dan was het een schijn democratie. Dat veel inwoners van Haren tegen de herindeling waren is nuttig om te weten. Maar de inwoners van Haren gingen daar niet over. Herindelen wordt namelijk door de wetgever bepaald en niet door een handje vol Harenaars. Maar ik zou zeggen: ga snel verhuizen, daar wordt jezelf, maar Haren ook, veel beter van.

11 januari 2019 om 12:39

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.