De krant die je leest van A tot Z
Zondag 20 januari, 2019

woensdag 02 mei 2018

Nieuws:

Oud-directeur Nieuwsblad van het Noorden in mei 60 jaar getrouwd

Door: Redactie

Op 24 mei 2018 zijn Frans Hazewinkel en Hansje Loos zestig jaar met elkaar getrouwd.
Ze zijn beiden in 1934 geboren in Groningen en waren klasgenoten op de kleuterschool en in de hogere klassen van het Heymanslyceum. In december 1951 kwam het ‘aan’.
In 1953 behaalden alle twee het eindexamen HBS-B. Frans woont sinds 1940 in Haren, Hansje is in 1956 in Haren komen wonen.

De militaire dienstplicht (1953-1955) vervulde Frans als reserveofficier. Hij was stafofficier gevechtsinlichtingen en batterijcommandant bij de zware artillerie.
Hansje volgde een opleiding tot bibliothecaresse. In 1956 vroeg de Harener burgemeester Mr. F.W. van Ketwich Verschuur aan Hansje om directrice te worden van de nog op te richten Openbare Bibliotheek in Haren. Hansje reageerde enthousiast en in 1957 werd de bibliotheek officieel geopend.

Op het salaris van Hansje trouwde het paar op 24 mei 1958. Frans verdiende als stagiair bij het Rotterdamsch Nieuwsblad op dat moment nog niets. Vóór Rotterdam studeerde hij enkele jaren economie aan de universiteit van Groningen.
Het echtpaar kreeg vier dochters, die respectievelijk in Rotterdam, Nijmegen, Canada en Engeland wonen; acht kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Samen met zijn neef Ruurt Hazewinkel vormde Frans vele jaren de directie van het Nieuwsblad van het Noorden. Naast zijn directeurschap zat hij in talrijke regionale en landelijke Doopsgezinde besturen. Ook was hij lid van organisaties als de Reclame Code Commissie (Amsterdam), de Raad van Toezicht van de Stichting Vluchteling (Den Haag) en de Stichting Oecumenische Hulp, de voorloper van Kerk in Actie (Utrecht).
Van het Hazewinkelfonds, opgericht in 1988 bij het 100-jarig bestaan van het Nieuwsblad van het Noorden, het noodhulpfonds voor Groningen en Drenthe, was hij 10 jaren bestuurder en 15 jaar adviseur.

Frans was verscheidene jaren vicepresident-commissaris van de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC). Nu is hij nog lid van het Comité van Aanbeveling van de stichting voor Vluchteling Studenten, UAF (Utrecht).

Toen de kinderen groter waren, studeerde Hansje voor het Catechetendiploma van de Nederlands Hervormde kerk. Na het behalen van het diploma nam het (toen nog Sint) Maartenscollege haar in dienst als godsdienstonderwijzeres: een Doopsgezinde mevrouw met een NH-diploma werd godsdienst-onderwijzeres op een Rooms Katholieke school. Het was in een tijd dat de oecumene volop in de belangstelling stond. Een aantal jaren gaf Hansje Bijbelcursussen aan Doopsgezinde Gemeenteleden in Groningen en Drenthe.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.