De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 23 Maart, 2019

maandag 09 juli 2018

Nieuws:

In Franeker hoeft Piter Bakker voorlopig niets terug te betalen aan de gemeente Waadhoeke. Situatie lijkt op Haren.

Door: Redactie

Piter Bakker, voorzitter van de Stichting SEZS, die in Haren het zwembad exploiteert, heeft in Franeker een vergelijkbare rol in het zwembad Bloemketerp. De gemeente laat desgevraagd weten dat de stichting van Bakker aldaar een geldlening van 200.000 euro heeft, die terugbetaald moet worden. “Maar wij hebben geen redenen om ons zorgen over te maken over de terugbetaling van de lening”, zegt een woordvoerder.

Bloemketerp werd door Piter Bakker gered van de ondergang, net als zwembad Scharlakenhof in Haren. Ook in Franeker tuigde Bakker een organisatie op met vrijwilligers en professionals en hield het zwembad open. Net als in Haren is Piter Bakker ook in Franeker directeur en voorzitter tegelijk.

Financieel probleem in Franeker
In een artikel van de lokale krant van Franeker staat te lezen (februari 2017) dat Bakker met de gemeente aldaar een afspraak heeft gemaakt om de terugbetaling van de lening voor twee jaar stop te zetten. Het artikel laat zien dat het zwembad ook in Franeker voor problemen zorg. Het artikel staat onderaan dit bericht te lezen.

De vraag van de krant werd ingegeven door de zorgen die de gemeente Haren zich lijkt te maken over het terugbetalen van een lening van 700.000. Tot vorige week voldeed SEZS niet aan haar verplichtingen door nog steeds geen goedkeurende accountantsverklaring te overleggen. Daarop trok Haren in het najaar 2017 de subsidie in. De jaarlijkse subsidie van 138.000 euro wordt telkens per kwartaal uitgekeerd en verrekend met de lening. Omdat Haren de kwartaaltermijnen heeft stilgelegd, is er dus ook al sinds 2017 (najaar) geen terugbetaling gedaan door SEZS.


Franeker Courant februari 2017

FRANEKER De gemeenteraad van Franekeradeel is afgelopen donderdag akkoord gegaan om de aflossingsverplichting van Zwembad Bloemketerp aan de gemeente met twee jaar op te schorten.
Daarmee is er een investeringsruimte gecreëerd van 40.000 euro. Voorzitter Piter Bakker van de Stichting Exploitatie Zwembad Bloemketerp is blij met het besluit. ,,Het maakt ons leven een stuk gemakkelijker, maar het lost ons probleem niet op.” Bakker gaf na afloop van de raadsvergadering aan niet weer om geld te willen bedelen bij de gemeente. Volgens hem moet een financiële oplossing nu vanuit de Franekers zelf komen. ,,Anders is het openhouden van het zwembad tegen beter weten in.” Ook wethouder Twerda gaf aan van mening te zijn dat als er meer inwoners van Franeker naar zwembad Bloemketerp gaan, een deel van de financiële problemen is opgelost. Wel wilde de FNP nog weten of de toekomst van het zwembad nu veilig is. Dat kon wethouder Twerda niet toezeggen. Wel zei hij erop te vertrouwen dat de Stichting Exploitatie Zwembad Bloemketerp er alles aan zal doen om het zwembad goed te laten draaien. Bakker: ,,Wij hoeven op de dit moment geen extra geld van de gemeente. Die vraag was ook niet aan de orde. Voor de exploitatie zou het wel beter zijn als er een structurele bijdrage voor het onderhoud komt, maar daar wil de gemeente niet aan.”

1 reactie

Antoine zegt:

Dat Franeker geen zorgen heeft over de terugbetaling van die lening kan ik me voorstellen. De aflossingsverplichting is vorig jaar namelijk voor twee jaar opgeschort…

https://franekercourant.nl/site/2017/02/22/piter-bakker-zwembadbezoekers-franeker-nu-aan-zet

9 juli 2018 om 15:03

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.