De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 23 februari, 2019

maandag 08 oktober 2018

Nieuws:

Raad pikt gang van zaken over ‘parkeermotie’ niet. College moet strijd met Gemeente Groningen aangaan.

Door: Redactie

De gemeenteraad van Haren, met uitzondering van Groen Links, pikt het niet dat de Provincie geen goedkeuring wil hechten aan de motie ‘gratis 1,5 uur parkeren’, die op 2 juli 2018 was aangenomen. Zie ook eerdere berichtgeving. In een vlammend en onderbouwd betoog legde raadslid Mariska Sloot (GVH) het College het vuur na aan de schenen en ontmaskerde een Provinciaal besluit dat wellicht onwettig is.

Snapt iemand dit?
Niemand in de raadszaal (commissievergadering 8 oktober) snapte iets van de gang van zaken. De Provincie liet in een brief van 2 oktober weten geen bezwaar te hebben tegen de parkeermotie en herriep dit alweer op 5 oktober. Er werd opeens geen goedkeuring gegeven (in het kader van haar controlerende taak rond de aanstaande fusie). GVH vond de warrige communicatie nog niet eens het grootste probleem, maar steigerde wél tegen de formele gang van zaken, die volgens Sloot niet deugt. Zij memoreert terecht, dat de Provincie slechts om financiële redenen een beslissing van Haren mag blokkeren. Echter, de parkeermotie wordt nu tegengehouden om alles behalve financiële redenen. Dat klopt dus niet. Volgens Mariska Sloot is dat op zichzelf al een reden om de Provincie hierop stevig aan te spreken. De fracties van D66, CDA, PvdA, VVD en CU vielen haar bij. “Hup, morgen op de fiets en direct regelen”, zei Dieta Praamstra (CU). Ietje Jacobs maakte een mooi tijdpad en stuurde het college ook morgen al naar het Stadhuis van Groningen en overmorgen naar het Provinciehuis. “Dan kan het vrijdag in orde zijn en kan de motie op 1 november worden uitgevoerd.”

Wethouders geven repliek
Wethouder Mathilde Stiekema (foto onder) verbruikte haar tijd vooral aan het té zorgvuldig herhalen van de loop der dingen, maar dat had Mariska Sloot even daarvoor al helder gedaan. Stiekema ging steeds om de kernvraag heen: Hoe heeft Haren de motie onder de aandacht gebracht van de Provincie (is de motie verdedigd?) en waar staat nu eigenlijk zwart op wit dat de gemeente Groningen tegen deze motie is? Ook kon ze niet veel zeggen over de manier waarop de parkeermotie was besproken (en door wie?) in het ‘bestuurlijk overleg’ met Provincie en gemeenten Ten Boer en Groningen (‘Ik was er niet bij aanwezig’). Bovendien moest ze erkennen dat ze de besluitenlijst van de Provincie en gemeente Groningen nooit leest, dus ze heeft het besluit-traject niet gevolgd.

Wat kon ze dan wél zeggen? Stiekema vertelde dat ze erg blij was met de ‘goedkeurende brief’ van de Provincie van 2 oktober. Ze was helemaal niet verbaasd geweest, want ze had niet geweten dat er wellicht bezwaren leefden bij de gemeente Groningen. Heeft ze er wel naar gevraagd binnen haar College? Haar collega-wethouder Michiel Verbeek kon in de raad meer vertellen. Hij zei dat hij wel degelijk wist dat de gemeente Groningen bezwaren had, omdat men vindt dat het parkeerbeleid in lijn moet zijn met het Groningse parkeerbeleid. Hij erkende dus, in tegenstelling tot zijn collega Stiekema, zeer verrast te zijn toen de Provincie opeens schreef dat de parkeermotie was goedgekeurd. Raadsleden én lezers zullen het bijna niet meer kunnen volgen. De redactie heeft daarom vorige week al vragen gesteld aan de gemeente Groningen om te horen hoe dit nu allemaal is verlopen. Wethouder Mathilde Stiekema heeft vrijdag ook een mail gestuurd aan haar ambtgenoot in Groningen, maar werd per mail doorverwezen naar ‘de stuurgroep’.

Het Harense College lijkt wel volgzaam ten opzichte van de gemeente Groningen, want Verbeek wekte de indruk dat hij geen messen had getrokken om de motie te verdedigen.

Kern van de zaak: Is de weigering onwettig?
Om dit merkwaardige dossier te doorgronden zullen we de vraag moeten beantwoorden wat er nu precies is gebeurd tussen de provinciale goedkeuring van 2 oktober en de provinciale afkeuring van 5 oktober. Voorlopig is het aannemelijk dat de eerste goedkeuring een vergissing was. Immers, het was Verbeek al bekend dat de gemeente Groningen de motie niet zag zitten. Cruciaal is nu waarom Groningen de motie inhoudelijk laat afkeuren. Dat is zelfs de hamvraag. Verbeek noemt de drie argumenten van Groningen:

1.De parkeermotie komt te vroeg, want er staat nieuw parkeerbeleid in de gemeente Groningen op stapel.
2. De parkeermotie moet beter aansluiten op de centrumvisie van Haren.
3. De parkeermotie moet passen in het definitieve plan van het Haderaplein (een ander hoofdpijndossier).

Met deze opsomming bewijst Verbeek impliciet, dat het afkeuren van de parkeermotie volgens de regels van de wet Arhi (fusiewet) helemaal niet kán! Immers, de provincie, Groningen en Ten Boer mogen slechts om financiële redenen een democratisch besluit van Haren blokkeren. Over financiën wordt in de weigering echter niet gesproken. Het zijn pragmatische en politieke redenen. En daarmee komen we weer terecht bij GVH, die de afkeuring van de motie niet accepteert. De argumenten kloppen niet. Mariska Sloot voelt zich door de gang van zaken ‘geschoffeerd’ (en dat zou niet voor het eerst zijn). “Als we als raad tot 31 december toch niets meer te vertellen hebben kunnen we er net zo goed mee ophouden.” Ton Sprenger van de PvdA zei het ook helder: “Met dit besluit heeft de gemeente Groningen helemaal niets te maken.”

Mariska Sloot, GVH

College in draf naar Provincie en Gemeente Groningen
Na het debat in de Commissie geeft de raad aan het College van Haren de opdracht om ‘zo snel mogelijk, doch uiterlijk 29 oktober’ de zaak door de Provincie te laten rechtzetten. De afkeuring van de parkeermotie is niet volgens de regels van de wet tot stand gekomen en dient krachtig te worden herzien. Overigens werd gememoreerd dat dit treurspel ook zeer pijnlijk moet zijn voor Torion. Die was al blij, dat de bezuiniging van de baan was. Ook dat is nu onzeker, omdat ook die motie nu is afgekeurd.

Tijdens de raadsvergadering van 29 oktober zal duidelijk worden of het College de strijd om de parkeermotie heeft kunnen beslechten.

8 reacties

Fan van Haren zegt:

College, u werkt nog voor de gemeente Haren. Doe de Harenaren een plezier, maar ook uw plicht. We zijn nog gewoon een gemeente die haar eigen zaken dopt, zij het gebonden onder de arhi regels (die inderdaad alleen financiële obstakels kan werpen).
Dan kunt u ook meteen nog het bestemmingsplan buitengebied laten goedkeuren 🙂

9 oktober 2018 om 06:24
Les cheveux zegt:

Of de gemeente haren heeft heel veel hoofdpijndossiers, of de gemeente haren is gewoon niet bij machte om dergelijke dossiers fatsoenlijk en adequaat op te pakken en af te ronden.

Dit is niet het enige dingetje waar de gemeente best een dikke onvoldoende voor mag krijgen. (lees haderaplein, verhuizing brinkschool + verkeersperikelen)

9 oktober 2018 om 10:49
mimi zegt:

Jaaaaaaaa. Laten we lekker het besluit van de gemeente Groningen afwachten. Dan zijn we weer drie jaar verder.

9 oktober 2018 om 11:13
Peter zegt:

Ik krijg bij dit college altijd het idee dat niet alle feiten boven tafel komen.

Wethouder Stiekema is, op haast al haar dossiers, niet te bespeuren op inhoudelijke kennis
Wethouder Verbeek heeft de schijn tegen en lijkt (op één of andere manier) een dubbele agenda te hebben bij zijn dossiers.

9 oktober 2018 om 11:25
Antoine zegt:

@Peter: dat heb je goed aangevoeld!
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/199975/Haren-torpedeert-parkeerplan-maar-legt-schuld-bij-Groningen

Het heeft er alle schijn van dat het hele parkeerplan alleen maar was bedoeld als wisselgeld in de onderhandelingen met Stad. Wat een hilarisch slecht Harens toneelstukje weer.

11 oktober 2018 om 21:55
Henk zegt:

Jaren lang hebben verschillen partijen het gratis parkeren tegen gehouden, zelfs de VVD was er op tegen.
Nu allemaal lekker zielig doen. Och och och wat een stelletje prutsers.

12 oktober 2018 om 20:21
Koos zegt:

@peter
Meneer Verbeek wordt regelmatig aangesproken op het verklaren van fake News. Ze zullen hem missen in Haren!

13 oktober 2018 om 10:25

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.