De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 23 februari, 2019

woensdag 11 juli 2018

Nieuws:

Relletje zwembad blijkt nepnieuws, zegt gemeente Haren

Door: Redactie

Gisteren heeft zich volgens de gemeente helemaal geen incident voorgedaan in het zwembad Scharlakenhof. Gisteren brachten wij het bericht, dat ambtenaren van Groningen een onverwacht bezoek wilden brengen aan het zwembad en dat boze vrijwilligers hen de toegang hadden ontzegd. Het bezoek werd als ‘arrogant’ aangeduid in social media. Voorts werd verteld dat de ambtenaren waren weggestuurd, omdat ze ‘ze nog niks in Haren te zoeken hadden’. De fusie zou immers pas dinsdagavond worden beklonken in de Eerste Kamer.

Nu de eerste hectiek van de situatie af is (lees: relletje) kan er een reconstructie worden gemaakt van de gebeurtenissen op basis van verschillende bronnen. Het is allemaal aanmerkelijk minder spectaculair dan eerder verteld. Inmiddels zeggen ook Piter Bakker (directeur van het zwembad) en een woordvoerder van de gemeente Haren dat het ‘fakenieuws’ was. Bakker: “Ik heb een reactie gegeven gisteren, op basis van verkeerde informatie.”

Reconstructie

1.Ambtenaren van Groningen en Haren brengen een werkbezoek aan sportlocaties in Haren. Geen inspectie. Ze spreken in de sporthal met elkaar en er wordt geopperd ook even in het zwembad te gaan kijken.

2.In het zwembad melden zij zich en worden daar weliswaar enigszins argwanend bekeken, maar de toegang wordt hen niet ontzegd. Ook wordt niet gezegd, dat zij hier als Groningse ambtenaren niets te zoeken zouden hebben. Wél wordt hen verzocht de schoenen uit te doen of met plastic sokjes naar binnen te gaan. De groep besluit dit niet te doen vanwege de tijd. Ze werpen van afstand een blik en vertrekken. Naar hun zeggen in prima sfeer.

3. Een vrijwilligster die aanwezig was en fel tegenstander is van de fusie, heeft zich daarna hoorbaar opgewonden over de situatie. Zij interpreteerde het bezoek als een ‘inspectie’ (wat het volgens de gemeente dus niet was). Ze heeft gezegd, dat ze het arrogant vond, dat ze juist op deze dag langskwamen. Volgens andere aanwezigen heeft zij aangekondigd de politiek op de hoogte te brengen van de vermeende inspectie.

4. De vrijwilligster is inderdaad gaan bellen en niet lang daarna verschenen berichten op twitter (Haren niet bij Stad) en Facebook. Volgens Piter Bakker staat het wel vast dat oud-wethouder Mariska Sloot achter deze hoax zit. De redactie kan het bij haar niet verifiëren, omdat zij met Haren de Krant geen contact wenst.

Het bericht is volgens de gemeente én Piter Bakker een eigen leven gaan leiden. Beiden bevestigen dat meerdere ambtenaren die erbij waren niets hebben gemerkt van de situatie zoals die in de social media-rel is beschreven.

Analyse
Het laat zien dat de fusiediscussie verhit was en nog is. Dat door sommige mensen de fusie wordt gezien als een overval of complot. Het laat zien hoe ‘nepnieuws’ werkt. De emotie van de betreffende vrijwilliger(s) heeft geleid tot een beleving en een overhaaste conclusie en die hebben weer geleid tot berichtgeving op social media. Het gevolg is dat tegenstanders van de fusie nóg bozer worden, omdat zij worden gesterkt in het beeld dat de gemeente Groningen voortijdig haar ‘buit’ kwam inspecteren. Dit laat zien hoe wonden langere tijd open kunnen blijven in plaats van helen. Het laat zien hoe social media kunnen uitpakken. Het laat zien dat de emotie rond de fusie realiteit is, die serieus genomen moet worden. Peter den Oudsten (burgemeester van Groningen) wil verhoudingen herstellen. Om dit soort verhoudingen gaat het dan.

1 reactie

Klaas Helder zegt:

De rel over het zwembad Scharlakenhoff krijgt een ander gezicht, de heer Bakker, voorzitter van het stichtingsbestuur, lijkt doordrongen van de onjuistheid over het bericht en verschuilt zich nu achter het verspreiden van nep-nieuws.
Daarnaast geeft hij aan dat het een vrijwilligster betrof die vel tegen de fusie Groningen -Haren is daarom een eigen invulling aan de aard van het bezoek (lees inspectie) heeft gegeven en om deze reden uit haar dak zou zijn gegaan.

Feit is echter dat de vrijwilligster door monde van de secretaris namens het bestuur publiekelijk aan de schandpaal is geplaatst, sterker nog de voorzitter verkondigd dat hij de vrijwilligster persoonlijk berispt zou hebben, geheel onjuist de voorzitter heeft tot nu toe nog geen woord met de vrijwilligster gewisseld.

Het nuanceren van het eerder bericht geeft aan dat het publiekelijk aan de schandpaal nagelen van de vrijwilligster te voorbarig is geweest en vraagt nu om een publiek excuus aan genoemde hoofdrolspeelster.
Dus heer Bakker wat let u.

11 juli 2018 om 19:29

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.