De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 26 Juni, 2019

maandag 12 november 2018

Nieuws:

Scholenverhuizing houdt laatste raadsvergadering in wurggreep. Kiss-and-ride-spits is splijtzwam.

Door: Redactie

Een Gordiaanse knoop. Niet meer te ontwarren. Dat mag de typering zijn voor het vraagstuk van de scholenverhuizing in Haren. De Brinkschool wil zielsgraag verhuizen naar het leegstaande Zernike College aan de Rummerinkhof. Ouders en leerkrachten van de Peter Petersenschool willen dat slechts onder bepaalde voorwaarden accepteren. Het probleem is de drukte op de Rummerinkhof tijdens de ‘kiss-and-ride-spits’ van 8.15 tot 8.30 uur.

Wethouder Michiel Verbeek heeft zich hard gemaakt voor de verhuizing, omdat de Brinkschool het niet ziet zitten om wegens groei te worden opgedeeld in twee locaties (nevenvestiging zou de oude OBS de Linde moeten worden aan de Hertenlaan). Eind oktober, toen het debat binnen en buiten de raadszaal al was ontspoord en de emoties opliepen, kwamen de Brinkschool en de PPS met een eigen verhuisplan. Daarin stonden drie harde en ondeelbare voorwaarden:

1.Geen fietspad tussen de scholen door
2.Verkeersveilige kruising Oosterweg/Rummerinkhof
3.Minder parkeerplaatsen achter de scholen

Het College kon het evenwel niet eens worden over het gezamenlijke plan. Met name de eerste voorwaarde werd een breekpunt. Daarom stelde het College maandagavond aan de raad voor om het dossier van de scholenverhuizing in zijn geheel over te dragen aan de nieuwe gemeente Groningen. Dit werd vooral door de Brinkschool als een grote teleurstelling ervaren, omdat men vreest dat de gemeente Groningen zal gaan besluiten dat de school zich over twee locaties moet verdelen.

TOCH DRIE UUR DEBAT
In de raad ontstond over dit voorstel een langdurig debat, waarbij geen van de partijen een duimbreed toegaf. Twee amendementen werden ingediend. Dat zijn als het ware aanhangsels bij het voorliggende collegevoorstel. De twee amendementen kwamen neer op het volgende:

1. Ingediend door D66, VVD en CU (8 zetels)
Geeft aan het College opdracht om alsnog te besluiten dat de Brinkschool naar de Rummerinkhof mag verhuizen. Men wil voorts de uitwerking (en dus de aanpak van de verkeersproblemen en andere twistpunten) overdragen aan de nieuwe gemeenteraad van Groningen.

2. Ingediend door GVH, CDA, PvdA, GL (9 zetels)
Geeft aan het College opdracht om geen besluit te nemen over de verhuizing naar de Rummerinkhof en dit over te dragen aan de nieuwe gemeenteraad van Groningen, met dien verstande dat die raad wordt verplicht om de 6,5 miljoen budget voor de verhuizing ten goede te laten komen aan zowel Brinkschool als PPS. Voorts wil men dat na de komende kerstvakantie de leerlingen van de Brinkschool (die nu nog tijdelijk in het voormalige Zernike College aan de Rummerinkhof zitten) te laten verhuizen naar het leegstaande gebouw van De Linde aan de Hertenlaan.

Wethouder Michiel Verbeek praatte als Brugman om steun te krijgen voor de eerste motie. Hij herhaalde enkele keren een stelling waaruit hij waarschijnlijk zijn vasthoudendheid ontleent: “Deskundigen zeggen dat het oplossen van de verkeerspiek niet gemakkelijk zal zijn, maar het kán wel!” Hij verwees onder andere naar een rapport van het onderzoeksbureau Haskoning.

Tegen 23.00 uur werden de amendementen in stemming gebracht. Nummer 1 werd verworpen, nummer 2 werd aangenomen. Derhalve werd ook het voorstel van het College aangenomen. Per saldo betekent dit dat het besluit over de verhuizing van de Brinkschool als geheel wordt overgedragen aan de nieuwe gemeenteraad van Groningen. Voorts betekent dit dat Haren moet proberen het verhuisbudget van 6,5 miljoen te behouden voor de beide scholen. Ten slotte moet de gemeente tijdelijk leerlingen van de Brinkschool gaan onderbrengen in De Linde aan de Hertenlaan. Dat laatste noemde wethouder Verbeek ‘gekkigheid’, omdat hij vindt dat je niet telkens kinderen van de ene locatie naar de andere kunt verhuizen. Wat hij niet noemde is dat er bovendien voor 40.000 is verbouwd aan het oude Zernike om de tijdelijke huisvesting mogelijk te maken aan de Rummerinkhof. Dat is nu weggegooid geld. Burgemeester Pieter van Veen memoreerde dat dit amendement waarschijnlijk Arhi-plichtig zal zijn (het gaat ook over geld) en dan zal de Provincie er nog goedkeuring aan moeten hechten.

Conclusie
Insprekers uit verschillende geledingen van de samenleving schetsten het beeld van de tegengestelde belangen. Een enkeling redeneerde wel erg direct vanuit de eigen wijk (auto’s door mijn wijk De Groene Kamers), anderen pleitten vanuit iets bredere perspectieven en met bredere belangen voor ogen. Maar iedereen kwam weer met andere wensen en eisen. Wel fietspad, geen fietspad. Fietsroute omleggen langs Stationsweg. En zo voorts. Consensus was onmogelijk. Het gezamenlijke plan van de beide scholen zat daar nog het dichtst bij, maar het College kon dus niet op één lijn komen om dat plan te steunen, omdat een ambtelijk advies het schrappen van het fietspad tussen de scholen met klem ontraadde. Dit dossier, het voorlaatste belangrijke agendapunt van deze gemeente, kent nog geen happy end.

8 reacties

Ouder zegt:

Uiteindelijk de beste uitkomst. De Rummerinkhof locatie is volgens alle deskundigen niet veilig te krijgen qua verkeer. Helaas was het verplaatsen van de kinderen naar de Linde (Wat een Brinkschoollocatie was) al eerder middels een motie aangenomen. Het college heeft hier helaas geen opvolging aan gegeven. Ik denk dat als de directie van de Brinkschool een beetje goed voor de dag wil komen in de nieuwe gemeente Groningen zij deze verhuizing voortvarend ter hand moeten nemen om zo vanuit een goede uitgangspositie op zoek te kunnen gaan naar een locatie voor en mooie / nieuwe en veilige school. Blijven ze eigenwijs vasthouden aan de rummerinkhof dan zou volgend jaar de nieuwe gemeenteraad wel eens kunnen gaan voor een dislocatie van de bovenbouw (wat de rummerinkhof trouwens nu ook is ) alleen al omwille van het feit dat een gemeenteraad zich niet kan laten chanteren door een schooldirectie die willens en wetens gelijk wil halen. Afgezien van het onoplosbare verkeersprobleem op deze locatie.

13 november 2018 om 14:27
Cees zegt:

Wellicht een beetje tendentieus om een inspreker die de belangen van de wijk inbrengt een ‘eng’ perspectief toe te kennen. De wijk heeft door DHE en al het daardoor gegenereerde verkeer niet alleen een waardevolle dorpsrand verloren maar is in toenemende mate verstedelijkt ( blijkbaar de ooit beloofde Harense allure) . In ieder geval is het volbouwen om het huishoudboekje op te poetsen vergeefs geweest. Beetje meer de tijd en ruimte genomen en men had wat meer lucht gehad om ook maatschappelijke doelen/functies in DHE op te nemen.
Om dan de toekomst van de Brinkschool een hoger doel te noemen is hetzelfde als het volbouwen van DHE werd gepresenteerd, ook een zgn. hoger doel was waarvoor alles moest wijken.
Vanuit die achtergrond is deze reactie geschreven. Kortom, niet geheel objectief zo’n weergave (in mijn ogen als wijkbewoner met volwassen kinderen natuurlijk, dus eigenlijk kan ik beter mijn mond maar houden. en overdrijven is ook een kunst, je le sais).

Redactie zegt: De beperkte horizon sloeg op b.v. de inspreekbeurt van een inwoner van De Groene Kamers, die zich beperkte tot het belang van ‘geen auto’s in haar straat’. Dat had met het vraagstuk van de verhuizing van de scholen of andere algemene belangen niet veel te maken. Overigens is het hele dossier best curieus. Feitelijk ageren veel ouders van de scholen tegen de verkeersdrukte tussen 8.00-8.30 uur waarin zij vooral zelf de hoofdrol spelen. Zij hebben dus zelf invloed op het veiliger maken van de verkeerssituatie. Die insteek werd maar zelden gehoord in dit debat. We proberen in de berichtgeving evenwel objectief te zijn, maar zoals u dit ervaart slagen we daar niet altijd in.

13 november 2018 om 23:30
Les cheveux zegt:

Happy end, bij de betere massagesalon hebben ze die wel.

14 november 2018 om 08:55
Jelle Overbosch zegt:

@ouder: het lijkt me zeker niet in het belang van de kinderen over wiens hoofd de hele discussie gevoerd wordt om ze nu halverwege het schooljaar te gaan verplaatsen. Mocht een verplaatsing afgedwongen worden, dan lijkt me de zomervakantie daar een geschikter moment voor.
Wat ik nog mis in de hele discussie is een concreet voorstel waar de brinkschool dan moet komen. Iedereen roept vooral waar NIET, maar het is constructiever om te denken over waar dan WEL. Aangezien de helft van de kinderen uit DHE 5/6 komt en niemand daar in de buurt zit te wachten op extra autoverkeer van ouders die hun kind naar school brengen lijkt het me logisch dat er gekeken wordt in de nabijheid van DHE 5/6.

14 november 2018 om 09:34
Buurtbewoner zegt:

@Jelle Overbosch, wij hebben de buik allang vol van al dat verkeer uit DHE. Hebben wij niet om gevraagd. Niet voor niets met de hele buurt tot aan de Raad van State tegen gestreden tegen de bouw ervan. Wij ervaren dagelijks enorme overlast door de drukte en het weggedrag is vaak asociaal. Met hoge snelheid over de Oosterweg richting Grootslaan crossen, maar zelf wel overal in de wijk gele Victor Veilig-poppeltjes voor de deur zetten. Als jullie zo graag de Brinkschool om de hoek willen hebben, zet ‘m dan maar midden in jullie wijk. Maar ook jullie willen dat verkeer niet! Verwend gedrag van een generatie ouders die opgegroeid is in de jaren ‘80 en denkt dat alles maar moet kunnen en maakbaar is. En dan wordt het dus weer bij de omliggende buurten over de schutting gegooid. En daar passen wij voor! Wij wonen hier al ruim 20 jaar en ons woongenot is ernstig aangetast door de bouw van de Harenerholt. Los het schoolprobleem maar op zonder daarvoor de buurtbewoners nog verder te belasten. En daar komt bij dat de Brinkschool haar capaciteitsprobleem zelf veroorzaakt heeft: Linde sluiten en maar leerlingen blijven aannemen. Is een ordinaire centenkwestie. De Wissel is ook een prima school, fietstunnel gaat binnenkort open. Lekker op de fiets naar De Wissel gaan, ook een prima school. Kan de Brinkschool blijven zitten waar ze zitten.

14 november 2018 om 11:44
Een beledigde ouder zegt:

@ redactie, uw stelling dat ouders ageren tegen de verkeersdrukte ‘waar ze zelf een hoofdrol in spelen’ en de aanname dat ze zelf een grote rol kunnen spelen in de veiligheid klinkt mijn inziens erg beschuldigend en getuigt van kortzichtigheid. Veel kinderen, zeker uit de onderbouw, gaan (vaak) nog niet zelfstandig naar school. Sterker nog, ik zou ze er nu niet eens naar toe durven coachen. Ouders brengen kinderen nu gespreid naar school, pakken wanneer mogelijk de fiets of gaan lopend. Wat wilt u nog meer zien. Met alle liefde en in het belang van de veiligheid van onze kinderen doen wij dit. Hoe ziet u de rol van ouders in het verbeteren van de veiligheid precies voor u? Een per klas afgestemd brengrooster, iedereen lopend alle en werkgevers die de ouders flexibele werktijden bieden om dit alles mogelijk te maken?
De ouders (en scholen) doen alles wat zij kunnen in het belang van de veiligheid van onze kinderen en daarbij hoort OOK de ze de zorgen neerleggen waar ze horen, bij de mensen die hier een beslissing over moe(s)ten nemen. Dit dossier daarom als curieus bestempelen vind ik dan ronduit beledigend (en misschien zelfs vooringenomen?).

14 november 2018 om 14:00
Jelle Overbosch zegt:

@ Buurtbewoner: wat wil je nu van me horen? Moet ik nu mijn excuses gaan aanbieden dat we het in ons hoofd gehaald hebben een huis in DHE te kopen? En dat tot overmaat van ramp mijn kinderen nu ook naar school moeten? Wij doen werkelijk alles op de fiets om het in en buiten onze wijk leefbaar te houden, kinderen naar school brengen en naar werk in Groningen centrum, alles gaat op de fiets. Ik voel me ook dus zeker niet aangesproken wat betreft asociaal rijgedrag.
Dat jullie de wijk hier niet wilden hebben kan ik me nog iets bij voorstellen, maar helaas voor jullie is de wijk er nu eenmaal en ik laat me ook niet weg terroriseren. En ook zeker niet door anderen bepalen naar welke school mijn kinderen moeten.
Groeten van een verwende jaren 80 ouder.

14 november 2018 om 15:40
Buurtbewoner zegt:

@Jelle Overbosch, flauwe reactie. Beetje verongelijkt hier en daar, misschien zelfs wel ‘n tikje verwend inderdaad….. Ik geef alleen maar aan dat wij als buurtbewoners niet nog meer verkeerellende op ons bordje willen. En dat opmerkingen als dat men geen extra verkeer in de straten vd Harenerholt wil, bij veel buurtbewoners in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Wordt ook dat nog eens op ons afgeschoven. Jullie worden niet weggeterroriseerd, het is eerder omgekeerd. Al meerdere buurtbewoners hebben hun buis al verkocht omdat ze de herrie en de drukte van het verkeer niet langer willen. En ook mijn vrouw en ik overwegen dit nu. Zo hadden we het ons niet voorgesteld toen we het huis lang geleden kochten en nienand ooit nog van DHE had gehoord. We wilden hier samen oud worden. Maar we zijn hier inmiddeld verworden tot het afvoerputje van verdienmodel “Haren-Noord”. Ook wij willen zo niet langer wonen. Zoek maar een andere en duurzamere oplossing voor de Brinkschool en kijk ook eens verder dan de Brinkschool. Er zijn ook nu al goede alternatieven. Niet alles hoeft over onze rug voor het gemak van de school op kruipafstand. Met ca 5-10 min fietsen ben je vanuit de Harenerholt bij De Wissel. Dat gaat echt nergens over. Maar hou in vredesnaam op met het pompen van nog meer verkeer door onze straten.

14 november 2018 om 20:20

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.