De krant die je leest van A tot Z
Maandag 24 Juni, 2019

woensdag 17 oktober 2018

Nieuws:

Spoeddebat in Groningen leidt niet tot nieuwe inzichten: parkeermotie sneuvelt

Door: Redactie

De raad van Groningen heeft vandaag ruim een half uur gedebatteerd over het gedoe rond de parkeermotie van Haren (1,5 uur gratis parkeren). De raad van Haren nam deze motie in juli aan, maar de Gemeente Groningen zag bezwaren en daarom wilde de Provincie deze plannen niet goedkeuren. De Provincie controleert Harense besluiten in aanloop naar de fusie, dat is zo vastgelegd in de wet (Ahri). Resultaat van vandaag: er verandert niets, de parkeermotie sneuvelt.

De Groninger gemeenteraad had niet veel zin om de messen te slijpen voor dit Harense vraagstuk. Men ziet het als een Harens probleem. Pas na 1 januari wordt het ook een Gronings probleem. In verschillende formuleringen probeerden de fracties de commotie op te splitsen in (1) het proces en (2) de inhoud.

1-Het proces
De manier waarop de motie is afgehandeld in de stuurgroep van de fusiepartners staat wat burgemeester Peter den Oudsten betreft niet ter discussie. Hij werpt het verwijt van 100% Groningen (‘er is met modder gegooid’) van zich. “Wij zijn als gemeente transparant en correct, maar ook nog zuiver omgegaan met het vraagstuk.” Hij legde nog eens uit dat Haren zelf had aangegeven, dat het parkeerbeleid goed moest aansluiten op de centrumvisie én op de plannen van het Haderaplein. Dat vond Groningen dus ook. Den Oudsten zei ook nog iets over geld: “Het gaat om een paar ton per jaar, dat mag weinig lijken op een begroting van een miljard, maar het is wél een paar ton.” Hij suggereerde dat het financiële argument dus ook een rol had gespeeld in de afwijzing van de Harense parkeermotie. De communicatie in dit proces vindt ook Den Oudsten vreemd. De Provincie schreef verwarrende brieven.

2-De inhoud
De meeste partijen in de Groningse raad kunnen zich wel vinden in de visie van Groningen (én klaarblijkelijk ook Haren) dat de parkeermotie niet als ‘losse flodder’ moet worden uitgevoerd. Zij vinden dat je dit moet zien in de context van centrumvisie en Haderaplein.

Sfeer van het debat
De heer J. Dijk (SP) haalde flink uit naar de aanvragers van het spoeddebat (Stad en Ommeland en CDA). Hij vond het een ‘belachelijke vertoning’ dat er in deze raad moest worden gepraat over een motie ‘over twee maanden gratis parkeren in Haren’. Dijk was kennelijk niet bijgepraat, want het gaat niet om twee maanden maar om structureel beleid voor de komende jaren. Dijk vond het vandaag desalniettemin een ‘tenenkrommend debat’. Hij kreeg bijval van 100% Groningen (‘dit is niet goed voor de reputatie van de politiek’), Student en Stad, Groen Links en PvdD. De fracties van PvdA, VVD en CDA blijven van mening dat Haren ten onrechte een motie wordt ontnomen, terwijl men nog een zelfstandige gemeente is. Ze vinden dat Haren zijn gang moet kunnen gaan. De sfeer van het gehele spoeddebat laat zich typeren met: ‘Waar zeuren ze over in Haren’.

Conclusie
Er verandert waarschijnlijk niets. De parkeermotie mag niet worden uitgevoerd. Waar Haren en de ondernemers in het bijzonder zo blij mee waren, gaat niet door. Ongemakkelijk is de vaststelling dat ook burgemeester Peter den Oudsten weer eens herhaalde dat Haren zélf als eerste had gezegd, dat er bezwaren kleven aan het uitvoeren van de motie. Hoe kan het dan, dat het Harense College precies het omgekeerde beweert?

Het zal niet veel zin hebben om hierin nog de onderste steen boven te krijgen, maar het moge duidelijk zijn dat de brandstof in de Harense motoren op begint te geraken en dat de laatste weken op weg naar 1 januari zwaar zullen zijn. Naast het parkeren zijn er nog de dossiers Brinkschool en Haderaplein. Zal in het gemeentehuis worden gesmacht naar de eindstreep?

2 reacties

Frank zegt:

eigen schuld!

18 oktober 2018 om 07:38
Gerrit zegt:

Wat ik nu zo raar vind ze hebben als Gemeente bestuur jaren lang het gratis parkeren tegen gehouden
Nu ze moeten fuseren gaan ze ineens 11/2uur gratis parkeren invoeren en dat lukt niet is het de schuld van de fusie partner .
Hoe praat je recht wat krom is en daarom heeft de burger steeds minder vertrouwen in de politiek.
Het is liegen bedriegen misleiden en een ander de schuld geven nooit hebben ze het zelf gedaan.
Het zijn de ratten van de samenleving niet alleen in de gemeente politiek maar ook landelijk ze zijn te laf om door te pakken
Behalve als het gaat om de burger mond dood te maken dan is er een snelle reactie kijk afschaffen referendum sleepwet met dank aan de partij van de dictatuur66 met als graaier en zelfverijker grote roerganger Pechtold en pinokkio Rutte
Vinden ze nog gek dat er niemand de politiek vertrouwd

18 oktober 2018 om 09:37

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.