De krant die je leest van A tot Z
Zondag 19 Mei, 2019

dinsdag 13 november 2018

Nieuws:

Sportpartij gaat voor noaberschap in nieuwe gemeente Groningen

Door: Redactie

Tekst: Sportpartij

Een van de centrale thema’s waar de Sportpartij zich de komende jaren hard voor wil maken is een duurzame toekomstbestendige stadsregio waar het goed wonen, werken, verblijven en vooral veilig en vitaal leven is. Dit wil zij vanuit de gemeente realiseren door vooral concrete projecten en bestaande initiatieven te ondersteunen. Stichting Senioren Werkplaats Groningen (SSWG) is een heel mooi voorbeeld van zo’n concreet initiatief dat al jarenlang vanuit noaberschap zijn steentje bijdraagt aan de leefbaarheid van de Gemeente Groningen. Iedereen is het erover eens dat SSWG heel goed werk doet in de wijken door de veiligheid en zelfredzaamheid van senioren te bevorderen. Maar ondersteuning vanuit de Gemeente blijft achter.

“Iedereen vindt dat zo lang mogelijk thuis wonen voor senioren om allerlei redenen veruit de voorkeur heeft,” zegt Martijn van der Veen, lijsttrekker van de Sportpartij (lijst 11), “maar als het erop aankomt is een veel gehoord geluid dat de senioren vaak aan hun lot worden overgelaten. Thema’s als vereenzaming onder senioren, toegang tot digitale loketten, te weinig beweging en sport, zijn onderwerpen waar de Sportpartij de komende jaren alle aandacht aan wil schenken. Gelukkig kunnen we dat in samenwerking met initiatieven als de Stichting Senioren Werkplaats Groningen. Maar dan moeten we die wel concrete ondersteuning gaan bieden,” aldus Van der Veen.

Freddi Kuipers, voorzitter van SSWG ligt toe: “Wij richten ons voornamelijk op de veiligheid en zelfredzaamheid van senioren. Ons motto hierbij is ‘Sterk door samenwerking!’. Ons doel is om mensen zich veilig te laten voelen en om te zorgen dat ze autonoom en onafhankelijk kunnen leven. De ondersteuning die wij bieden aan senioren gebeurt door middel van producten en cursussen. Het liefst mobiliseren wij dezelfde senioren om hierin zelf mee te helpen ontwikkelen.”

“In het Oosterpark zijn we bezig met de voorbereiding van het project Burenhulp,“ geeft Kuipers als concreet voorbeeld, “Omdat de overheid minder doet zal de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de bewoners groter moeten worden. Zeker waar bewoners ouder worden of kampen met afnemende gezondheid. De bedoeling is dat buren door buren worden geholpen. Het project is gericht op het opzetten van een zelfstandige groep actieve wijkbewoners (suppoosten). Deze actieve wijkbewoners zullen de andere wijkbewoners aanzetten te helpen of hulp organiseren waar dat gewenst en nodig is.”

De Sportpartij vindt dus dat dit soort concrete projecten – die veelal vanuit noaberschap ontstaan en op basis hiervan kunnen bestaan – veel te weinig vanuit de Gemeente worden ondersteund. Van der Veen: ”De balans is zoek. Het is nu alleen vrijwilligerswerk, wat als je het negatief bekijkt, ook als aan het lot overlaten kan worden uitgelegd. Ondersteuning hoeft vanzelfsprekend niet altijd alleen in geld te zijn, dit kan ook in menskracht, kennis, of ruimte. Maar beloon dit soort goede ontwikkelingen nou zodat je als gemeente niet alleen in woord maar ook in daad ondersteunt. Wij gaan hier als Sportpartij op toezien, en zullen ons hardmaken voor concrete ondersteuning. We moeten als Gemeente zelf ook noaberschap tonen!”

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.