De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 23 Maart, 2019

woensdag 26 september 2018

Nieuws:

Susanne de Wit namens directie Brinkschool: “De situatie is zorgwekkend”

Door: Redactie

Susanne de Wit, directeur van de Stichting Baasis, maakt zich grote zorgen over de handelswijze van de vijf raadsfracties in de Harense gemeenteraad. “Er dreigt straks een heel vervelende situatie, waarin de Brinkschool zich zal moeten redden met twee locaties. En dat is nou net wat wij beslist niet willen.” Volgens De Wit stuurden de fracties van CDA, PvdA, CU, GL en GVH aan op dit doemscenario. Het liep maandag nog nipt goed af, maar ze is nog allerminst gerust.

De Brinkschool groeit als kool en heeft meer ruimte nodig voor haar 400 leerlingen. De gemeente heeft twee jaar geleden al voorgesteld om de school te verhuizen naar de Rummerinkhof (het oude Zernike College). Dit werd, met instemming van de raad vastgelegd in het Integraal Huisvestings Plan, onder voorwaarde dat er iets geregeld zou worden voor de verkeersafwikkeling. Susanne de Wit: “Er is de afgelopen jaren overlegd, ook met de Peter Petersenschool. Het leek of iedereen het eens was met de geplande verhuizing. Wat mij erg steekt is dat heel kort voor de Commissievergadering opeens grote onrust ontstaat. Hoe komt dat? Ik weet het niet. De directie van de PPS en veel ouders verzetten zich opeens heel hevig. Het lijkt of plotseling niemand erin gelooft dat de verkeerssituatie kan worden opgelost.”

Plotseling tumult
De Wit zegt te zijn overvallen door de plotselinge emoties, ook van de kant van de PPS. Ze vindt het niet passend in de sfeer van de afgelopen jaren. Ze verwachtte dat het oplossen van de verkeersdrukte geen breekpunt zou worden. Ze heeft afgelopen maandag met verbijstering de raadsvergadering gevolgd. “Het had niet veel gescheeld of wij hadden ons door toedoen van de die vijf fracties verder moeten behelpen op twee locaties.” Ze is nog niet gerust op het vervolg. “Ik kan niet voorspellen of de raad op 29 oktober gaat besluiten dat de verhuizing van onze school naar de Rummerinkhof kan doorgaan. Als dat niet gebeurt krijgen we te maken met het beleid in Groningen. Geloof me, die hebben geen enkel probleem om scholen te splitsen.”


Geen contact met politiek

” Wat De Wit verbaast is dat de politieke partijen helemaal geen contact hebben gezocht met directeur Bert Boers van de Brinkschool of met de Stichting Baasis. “Dat zou wel verstandig zijn geweest, want ze staan wel op het punt om beslissingen te nemen, met verregaande gevolgen voor schoolkinderen.”

Per saldo
De Stichting Baasis is groot voorstander van de verhuizing naar de Rummerinkhof en wil beslist de locatie van De Linde niet meer in gebruik nemen, ook niet tijdelijk. Een school met ‘dislocatie’ is voor leerlingen en school veel onaangenamer dan één locatie. De verkeersproblemen aan de Rummerinkhof zijn volgens Susanne de Wit oplosbaar, als de goede wil er maar is.

14 reacties

R. Leon zegt:

Nou wie jokt er nu>?. Mevrouw Sloot gaf afgelopen maandag aan dat de moties zouden zijn gedeeld met de brinkschool voorafgaande aan de raadsvergadering.

Mevrouw de Wit stelt verbaast te zijn over de commotie aan de kant van de PPS, met de PPS is volgens haar de afgelopen jaren overleg geweest, (ook over het voornemen van de verhuizing naar de Rummerinkhof?) Volgens mijn informatie zou de PPS hier pas concreet in april dit jaar bij betrokken zijn….

Als mevrouw de Wit denkt dat de verkeersproblemen kunnen worden opgelost met ‘goede wil’, dan heeft ze een ander beeld bij dan heel veel andere betrokkenen. 2 scholen op zo’n klein stukje terrein, met de huidige verkeersontsluiting? Dat is de kat op het spek binden en het is vragen om ongelukken.

26 september 2018 om 11:09
Harenaar zegt:

“Met de MR hebben we bijvoorbeeld bekeken of we zouden kunnen stoppen met het aannemen van leerlingen in de onderbouw. Dat noem je ‘uitsterfconstructie’. Maar dat is een vervelende manier om een school feitelijk op te heffen.”

Heel bijzonder… Ze hadden het aantal nieuwe leerlingen toch ook kunnen beperken tot één klas en de overige aanmelders doorverwijzen naar de andere openbare scholen in de gemeente? Dan was al deze heisa, inclusief het sluiten van De Linde waarschijnlijk helemaal niet nodig geweest.

” wil beslist de locatie van De Linde niet meer in gebruik nemen, ook niet tijdelijk. ”

Wellicht nog bijzonderder… De kinderen die nu al aan de Rummerinkhof zitten moeten daar dus ook blijven terwijl het gebouw grondig verbouwd wordt? Is het niet veel logischer die kinderen onder te brengen in De Linde totdat de nieuwe school (waar dan ook) helemaal klaar is?

Redactie zegt: de passage over ‘uitsterfconstructie’ bleek betrekking te hebben gehad op OBS de Linde en niet op De Brinkschool. Om misverstand te vermijden hebben we deze passage verwijderd uit het artikel.

26 september 2018 om 11:13
Moeder PPS zegt:

Ik erger me aan het ogenschijnlijke gebrek aan complete kennis van de situatie…van alle kanten trouwens.
Ouders van de Brinkschool en ouders van de PPS lijken allemaal alleen stukjes van het gehele plan te kennen. Er wordt nauwelijks op brede schaal gecommuniceerd met elkaar.

Vanuit de Brinkschool lijkt het of de PPS zich alleen bezorgd maakt over de verkeersonveiligheid en het de Brinkschool ineens niet gegund wordt. ‘Ineens’ ook, zo klinkt het in dit artikel. Dat ‘ineens’ komt misschien doordat ‘ineens’ pas de concrete aangepaste plannen werden gepresenteerd (een paar weken voor de raadsvergadering), waarbij de PPS er alleen maar enorm op achteruit blijkt te gaan. En niet alleen qua verkeersveiligheid, maar ook een extreme achteruitgang van de buitenruimte van de school.
Een school waar velen voor gekozen hebben vanwege het groen, de ruimte, de mogelijkheid om met zijn allen allerlei vieringen -zoals lentefeest en kerstfeest- buiten te kunnen vieren (zoals past bij het karakter van de jenaplanschool). Waar alle kinderen tegelijkertijd buiten spelen, wat voor de kleintjes soms overweldigend is, en het daarom zo fijn is dat er allemaal hoekjes zijn en ruimte is om ook in relatieve rust te kunnen spelen. Een buitenplek waar ouders en kinderen hun fietsen kunnen parkeren en er nog steeds plek is om te spelen.
En deze plek dreigt nu gehalveerd te worden, en wat overblijft is smal en versnipperd. Geen centraal plein meer om met zijn allen activiteiten te kunnen ondernemen. Er wordt jaarlijks een sponsorloop georganiseerd voor het goede doel, maar ook dat zal waarschijnlijk niet meer kunnen, omdat het dichtgebouwd wordt, zodat je buiten niet meer rond de school kan lopen.
Voor de PPS-ers heeft dit plan dus een enorme impact op het karakter van de school en de mogelijkheden. Voor mij persoonlijk voelt het bijna alsof de gemeente een deel van mijn eigen tuin wil onteigenen onder het mom van “er blijft genoeg tuin over volgens de officiële ruimtenormen”. Maar dan wordt er volledig voorbij gegaan aan het feit dat een tuin allerlei hoekjes heeft, een zithoek, een groentetuin, een grasveld om op te spelen, een klimrek en een boom om in te klimmen…net als bij de PPS. Op papier zou je misschien goed zitten qua ruimtenorm voor Nederland. Maar voor de PPS zou het een aderlating zijn, waar de eigenheid en allerlei functies van het plein verloren zouden gaan. En zelfs voor de gemeente Haren zou de PPS dan onderaan de lijst bungelen qua buitenruimte. Die norm is ingevoerd voor stadsscholen – er moet tenminste zoveel ruimte zijn- niet om bij dorpsscholen de helft te kunnen weghalen en het centrale plein vol te kunnen bouwen.

Ik ben dan ook echt verbaasd dat mevrouw de Wit verbaasd is over het verzet. En dat de Brinkschool er zo weinig begrip voor heeft. Tenzij ze niet weten wat de plannen zijn (of waren… dat is bij de wethouder Verbeek niet echt duidelijk).

Ja, het is een lastige situatie voor de Brinkschool, zeker. En niet fijn voor kinderen en ouders. Maar wél een die deels door (mijns inziens) wanbeleid van de Brinkschool en de gemeente is veroorzaakt.
Door het laten sluiten van de linde, door geen leerlingenstop in te voeren en door niet door te verwijzen naar andere scholen/afdeling van de Brinkschool(de linde). En nu niet gesplitst willen worden in twee afdelingen. Een erg klein zoekgebied eisen waar een nieuwe lokatie moet komen op zeer korte termijn. Terwijl de kinderen uit heel Haren komen en er best wat ruimer gekeken mag worden. Waar de kinderen van de PPS nu de prijs voor dreigen te betalen. Maar de Brinkschool heeft nou eenmaal specifieke wensen en zoals wethouder Verbeek maandag al aangaf, wil hij dat graag respecteren. Terwijl hij eerder aangaf dat -verzet van de PPS of niet- de Brinkschool hoe dan ook aan de Rummerinkhof zou komen. Weinig respect dus voor ons, onze cultuur en buitenruimte, onze wensen en bezwaren. Het lijkt me alsof de Brinkschool en de PPS niet helemaal op hetzelfde volwaardige niveau geplaatst worden. Alsof de belangen van de Brinkschool belangrijker worden gevonden dan de belangen van de PPS. Stel je eens voor dat de gemeente de helft van jullie schoolplein of tuin wil afpakken, hoor zou dat voelen?

Ik hoop van harte dat er een respectvolle oplossing komt voor het buitenterrein van de kinderen van de PPS. En voor de verkeersveiligheid en -drukte van iedereen die daar langs komt. En voor de ruimteproblemen van de Brinkschool.
Maar…graag een respectvolle dus. En niet een vervelende ervaring zoals de gemeente Haren kort geleden zelf heeft gehad, namelijk een herindeling door de strot geduwd krijgen terwijl er geen draagvlak voor was. Zo voelt het voor de PPS nu ook. Hopelijk leert de gemeente van de eigen ervaring en gunnen ze dat een ander niet.

26 september 2018 om 21:47
D. zegt:

Het is een vooropgezet plan waarbij kinderen worden ingezet voor politiek gewin.
Jaren geleden vertelde de directeur van de brinkschool al trots aan ouders over enkele jaren het enigste kindcentrum van Haren te zullen zijn. De Linde ‘moest’ sluiten en schijnbaar is het niet erg om hiervoor kinderen uit groep 8 van de brinkschool 3x te laten verhuizen in hun laatste jaar waarbij ze afscheid nemen van hun basisschoolperiode. Ze dan eerst in een oud gebouw zetten, terwijl er een basisschool net leeg is komen te staan, waarvan ook al bekend is dat ze dat oude gebouw halverwege het jaar wegens verbouwingen sowieso moeten verlaten, lijkt of op een hele onlogische niet goed overwogen keuze of op een vooropgezet plan om zaken urgent te kunnen noemen en dingen voor elkaar te kunnen krijgen.
Van de Linde werd altijd al gezegd dat de school hoorde bij de Brinkschool. Naar mijn idee heeft deze school de deuren moeten sluiten in de hoop dat deze leerlingen binnen de stichting zouden blijven. Met als gevolg dat de Brinkschool nog meer zou groeien. Zodat er een nieuw gebouw zou komen zodat er een kindcentrum zou kunnen ontstaan. De enige in Haren.

Daarbij komt ook nog dat ouders vandaag al mail hebben ontvangen waarin staat dat de gemeente Groningen heeft aangegeven dat de Brinkschool blijft bestaan uit twee locaties. Terwijl er nog gesprekken hierover met de gemeente Groningen gepland zijn. En de gemeente Groningen zelfs heeft aangegeven hier serieus naar te willen kijken.

Waarom wordt ouders wat anders verteld? Is het de bedoeling onrust te creëren bij ouders van de Brinkschool?
Ga eens bezig met de kwaliteit van het onderwijs en kijk eens naar het welbevinden van de kinderen. Daar gaat het om! En niet om een mooi gebouw of om een status en een eenpitter positie.
!!!!!!!!!!!Dit hele zaakje stinkt! Aan de pers om dit eens tot de bodem uit te zoeken!!!!!!!!!!

Wat betreft kwaliteit…
Ook een tip om eens te kijken naar andere keuzes die de gemeente haren heeft gemaakt t.a.z. van onderwijs. Hiermee doel ik bijvoorbeeld op de inzet van bussen, waarbij kinderen van de Wissel in plaats van gebruik te maken van de gymzaal op hun schoolplein met de bus naar gym gaan naar een zaal aan de andere kant van het dorp. Terwijl er een gymzaal op hun schoolplein staat!
De kinderen van de Brinkschool die tijdelijk in het zernike gebouw zitten, schijnen met inzet van ouders te moeten fietsen naar een gymzaal elders, omdat de gymzaal in hun gebouw niet bij de huur inzit!

27 september 2018 om 01:08
R.Leon zegt:

Mooie uiteenzetting moeder PPS! Je slaat de spijker op z’n kop.

27 september 2018 om 07:18
BS moeder zegt:

Beste PPS moeder,

Bedankt voor uw reactie. Nu begrijp ik veel beter waarover de PPS zich (ook) zorgen maakt. Ik dacht ook dat het vooral om verkeerssituatie ging; gezien de motie, pers, hart van Nederland item etc. Wat betreft deze verkeerssituatie zijn er vast oplossingen te bedenken. Andere school tijden bijvoorbeeld. Mocht de Brinkschool niet naar Rummerinkhof mogen verhuizen wordt het verkeer op de veel besproken kruising er niet beter op. Immers moeten alle ouders van de nieuwbouwwijk daar langs terwijl er een grote stroming van zuid naar noord wil (werk, Zernike).
Ik begrijp heel goed dat inleveren van plein voor PPS zorgelijk is, zeker als dat belangrijk voor de visie van jenaplan is. Zijn er andere oplossingen mogelijk?
Als BS moeder maak ik me ook grote zorgen. De groepen die nu in Zernike zitten, geholpen hebben met verven van hun nieuwe klas, zouden ineens na de herfst weer weg moeten? Opnieuw verhuizen? Dit zorgt voor veel onrust. De Brinkschool een gespleten school laten worden waarbij de helft naar de Linde moet zie ik ook totaal niet zitten. De Linde is eens zo ver vanuit de nieuwbouwwijk. Brinschool en Linde staan redelijk ver uit elkaar. Eerst naar de ene school en dan door naar de andere en dan door naar werk; ophalen van de kinderen met speelafspraken die weer mee moeten door naar de andere school en weer naar huis. Logistiek een gedoe. Ga ik dan wellicht vaker de auto nemen? Ik heb juist gekozen voor een openbare school dichtbij huis.
Als ik naar 2 scholen moet, en zover weg naar Linde, kan ik ook naar een andere school. Maar welke dan? Vele hebben een leerlingstop, ook in helpman.
Ik ben voorstander van verhuizing van Brinkschool naar Linde. Alle kinderen onder 1 dak, verkeersveiliger (80% vd Brinkschool kinderen komt uit nieuwbouwwijken en kan binnendoor via fietspad fietsen, dus hoeft niet langs het veelbesproken kruispunt), een aula, meer buitenruimte, een sportveld buiten, gymlokaal?, ruime lokalen, groen, en vooral dichtbij huis
Ik maak me zorgen!

27 september 2018 om 10:44
Dien zegt:

Vroeger was er een leerlingenstop voor een volle school en werd men doorverwezen naar een andere school .

27 september 2018 om 13:13
BS moeder zegt:

Moet natuurlijk zijn: voorstander van verhuizen Brinkschool naar Zernike en niet Linde

27 september 2018 om 14:12
rene valkema zegt:

Het hele probleem ontstaat door De Linde uit het samenwerkingsverband met De Brinkschool te halen.
Het was een school. En binnen die eenheid is prima een oplossing te vinden.
Effect geen verkeersproblemen, geen beperkingen voor PPS.
Onderwijskundig kan dat makkelijk gerealiseerd worden. Immers PO scholen kennen een onderbouw en een bovenbouw. Dat min of meer ‘gescheiden werelden’ op een basisschool. De bovenbouw kan gemakkelijk in De Linde worden gehuisvest. De afstand is minder dan twee kilometer. Dus waar praten we eigenlijk over?
Het hele dorp is in rep en roer over een probleem wat geen probleem hoeft te zijn.
De politiek moet het oplossen? De wethouder heeft iets naar zich toegetrokken wat feitelijk op het bordje van De Brinkschool lag. De directie had met in achtneming van de verordening onderwijs zelf al kunnen kiezen om de bovenbouw in de Linde onder te brengen.
De gemeenteraad moet de eigen verordening volgen. Net zoals ze dat in het verleden ook bij andere scholen heeft gedaan met een dislocatie. Dat zou rechtvaardig zijn.

1 oktober 2018 om 13:34
JT zegt:

Ik zou de redactie van Harendekrant willen oproepen om een gedegen journalistiek verhaal op te nemen over deze kwestie. Het geïsoleerd weergeven van een mening van mw de Wit doet geen recht aan de situatie. Laat beide partijen aan het woord om uit te leggen hoe de situatie gegaan is, onderzoek de verkeersveiligheid door een onafhankelijke partij, neem de lezer mee in de geschiedenis van de scholenkwesties en onderzoek wat het betekent dat Groningen straks over deze kwestie moet beslissen.

Er wordt zoals moeder PPS zegt veel informatie uitgewisseld waarvan onduidelijk is wat de waarde precies is. Het schrijven van een artikel vanuit 1 persoon waarin veel suggesties staan die niet berusten op feiten en enkel angst / boosheid en onzekerheid zaaien onder eigen achterban en het andere lijdende voorwerp, de PPS draagt hier niet aan bij. (uiteenvallen in 2 locaties, geen goede wil, geen contact opgenomen met Baasis, altijd goede gesprekken en ineens is iedereen tegen).

Onderzoek ook Verbeek, wat is zijn rol nou precies en welke belangen dient hij. Zijn rol in deze discussie is op zijn minst opmerkelijk waarin hij mensen beticht van NIMBY’s (not in my backyard)-gedrag en kosten wat kost dit plan wil doordrukken, terwijl er aantoonbaar onveilige situaties zijn. De oplossing lijkt bij hem te liggen in “verwachtingen” en “aanpassingen tzt” Allen zeer vaag en weinig onderbouwd met feiten.

Ik ben niet voor of tegen een verhuizing van de BS naar de Rummerinkhof maar wens voor beide scholen een betere situatie. Met de informatie die ik (ongetwijfeld ook niet helemaal volledig) kan vinden kan ik enkel tot de conclusie komen dat er geen enkele partij winst ervaart in dit plan. Met het huidige plan waarin verkeersveiligheid ondergeschikt lijkt te zijn aan het huisvesten van alle kinderen van de BS op deze locatie en de forse achteruitgang voor de PPS is dit plan voor beide scholen geen goede optie. De reeds voorgestelde aanpassingen aan de verkeersveiligheid zoals verkeersregelaars en het schrappen van de fietssnelweg (welke aan weer andere partijen is toegezegd) lijken allerminst het probleem echt op te lossen.

2 oktober 2018 om 09:10
Harenaar zegt:

Begrijp ik dit allemaal goed?
– Er waren 2 prima scholen: De Brinkschool en De Linde die onder hetzelfde bestuur vielen
– De Linde heeft te maken met teruglopende leerlingaantallen en De Brinkschool met een overaanbod
– In plaats van De Linde aantrekkelijker te maken wordt ervoor gekozen de school te sluiten
– De Brinkschool barst uit zijn voegen omdat er onbeperkt leerlingen worden aangenomen
– De oplossing is om 6 miljoen euro uit te geven voor een nieuwe (vernieuwde) school op een plaats waar dit verkeerstechnisch door meerdere deskundigen wordt afgeraden.

2 oktober 2018 om 10:15
Jelle Overbosch zegt:

Rene Valkema, bestuurlijk heeft u vast gelijk. U gaat echter voorbij aan het feit dat het voor ons als ouders met meer dan 1 schoolgaand kind een crime gaat worden om zowel in de ochtend als middag 2 locaties af te moeten. We hebben juist zeer bewust voor de BS gekozen vanwege het feit dat het om een openbare school gaat, de nabijheid bij de nieuwbouwwijk zodat we juist niet met de auto hoeven en het feit dat we beide kinderen naar 1 locatie kunnen brengen. Het zou voor ons eigenlijk een reden zijn op zoek te gaan naar een OBS om alsnog de volledige 8 jaar op 1 locatie te hebben. Dat dit waarschijnlijk gaat leiden tot meer gebruik van de auto op een al overbelaste Oosterweg lijkt me in niemands belang. Aangezien een niet onaanzienlijk deel van de kinderen op de BS uit DHE 3/5/6 komt zijn we daarin vast niet alleen.
Kortom, ik hoop dat de raad ook een beetje het belang van de ouders van de BS mee wil wegen die graag al hun kinderen op 1 locatie willen brengen. Ook met het oog op de hoeveelheid auto’s en verkeersveiligheid op de Oosterweg.

3 oktober 2018 om 06:09
Rene valkema zegt:

@harenaar
U heeft het goed begrepen.
De verkeersproblemen ontstaan alleen door de linde te sluiten.
De linde en Brinkschool samen geven voldoende ruimte voor alle leerlingen. Dus: weg huisvestingsprobleem.
Haren kan 6 miljoen maarschappelijke kosten besparen door de linde in gebruik te nemen.
Het voorstel van college is niet in het belang van haar burgers.

3 oktober 2018 om 13:13
Harenaar zegt:

@Jelle Overbosch: Vanuit de verste uithoek van de Harener Holt is het volgens Google 2,6 kilometer naar de Linde. Dat lijkt me toch prima op de fiets te doen. Groot deel van de fietstocht gaat ook nog eens over de recent aangelegde “fietsstraat”.
Om kinderen op 2 locaties te hebben is inderdaad niet handig, maar daar hoeft ook geen sprake van te zijn als de school gewoon weer in tweeën wordt gesplitst, zoals de Linde en de Brinkschool vele jaren naast elkaar hebben bestaan tot volle tevredenheid van vele kinderen. Dus op elke locatie groep 1-8. Die zes miljoen kan dan in het onderwijs gestoken worden in plaats van in bakstenen.

3 oktober 2018 om 15:12

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.