De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 19 Maart, 2019

dinsdag 20 februari 2018

Nieuws:

Trilt Haren ook door de bevingen?

Door: Redactie

In het weekend van 10 en 11 februari waren er twee aardbevingen. Eén bij Scharmer (1.7 op de schaal van Richter) en later bij Garrelsweer (2.2). Met name de beving bij Scharmer is in Haren ook nog gemeten. Tot nu toe zijn er vanuit de gemeente Haren bijna 800 schades gemeld. In Haren wordt echter meer gepraat over gemeentelijke herindeling dan over bevingsschade. Hoe kan dat?

Foto: Marianne Wouda laat zien hoe haar huis is beschadigd. Verloopt het spel eerlijk?

Haren ligt in de ‘buitenste contour van het Centrum Veilig Wonen’ (CVW). Toch liggen de gemeentegrenzen van Haren op minder dan 15 kilometer van Huizinge, waar de hardste klap in 2012 maar liefst 3.6 op de schaal van Richter was. In het kadertje hieronder is te zien dat de gemeente Haren zelf al zeven keer het epicentrum was van lichte bevingen. Het is dus onjuist te denken, dat Haren helemaal niets te maken heeft met bevingen. Haren is echter nog niet door groot bevings-leed getroffen. Daardoor zou het bevings-bewustzijn van Harenaars laag kunnen zijn.

Epicentrum Haren
5 juni 2011 – 1.5
17 mei 2001 – 1.4
10 augustus 2012 – 1.5
20 september 2017 – 1.4
6 juli 2014 – 0.9

Epicentrum Onnen
28 mei 2011 – 1.7
8 mei 2015 – 1.1

Ook schade
Ook bevingen buiten Haren hebben impact op Harense gebouwen. Marianne Wouda en haar man Paul van der Laan wonen aan de Molenweg in Haren en hebben bevingsschade. In het proces van schade melden, teneinde deze van de NAM vergoed te krijgen, zijn de Harenaars teleurgesteld. Paul: “Ik ging er vanuit, dat iemand die schade veroorzaakt, deze schade ook spoedig zal vergoeden. Maar ik heb nu toch een ander gevoel. De NAM maakt het zo ingewikkeld om je recht te halen, dat veel mensen zullen afhaken. Maar dat ben ik niet van plan.”

Casus Molenweg
De eerste melding deed het stel in september 2016. Ze kregen bezoek van het CVW, maar die stelde dat in Haren geen bevingsschade was. De schade van zeven scheuren werd eerst niet toegeschreven aan de gaswinning. Paul van der Laan schakelde op kosten van de NAM een bureau in voor contra-expertise en die verklaarde dat (op één na) alle scheuren het gevolg waren van bevingen. Het zou lang gaan duren voordat een arbiter het geschil zou kunnen oplossen. De NAM deed een schikkingsvoorstel. “Ik heb het maar geaccepteerd, anders had het nog een hele tijd kunnen duren. Ik wilde wel graag de schade hersteld zien. De tweede melding deed Paul van der Laan in juni 2017. Het gaat nu om veel meer scheuren. “Maar we hebben nog geen zicht op een vergoeding, dus herstellen kunnen we het nog niet.”

Oproep
Marianne Wouda: “Wij zijn erg ontdaan over het leed dat vele Groningers ondervinden in onze gehele provincie. Dit kan op deze wijze gewoon niet zo door blijven gaan. Wij hopen dan ook dat in Haren dit onderwerp meer besproken zal worden. En we roepen iedereen op zijn aardbevingsschade ook echt te melden. We weten dat sommige mensen dit niet doen omdat ze geen zin hebben in de procedures, maar het is heel belangrijk om dit te melden zodat er een duidelijk beeld ontstaat.”

Wie heeft in de gemeente Haren ervaring met bevingsschade? Mail aan: beving@harendekrant.nl

(kader)
Maatregelen Haren
*In de nieuwe wijk Harenerholt wordt niet bevingsbestendig gebouwd.
*De gemeente heeft geen maatregelen genomen voor bestaande gebouwen, maar de nieuwbouw Nicolaasschool wordt wél voldoende bevingsbestendig gebouwd.

1 reactie

E.A. van Dort zegt:

Geachte lezer,

Ja we hebben ervaring met bevingsschade.
Het proces begon in 2014.
Toen ik bij de gemeente informeerde of daar ook meldingen waren geweest kreeg ik het antwoord dat ik de eerste was. Maar ze zouden informeren en met mij contact opnemen.
Die informatie moet nog komen,
Op 07-10-2014 heb ik contact gehad met het Waterschap over de grondwaterstand.
We kregen netjes een reactie met duidelijke informatie.
Op 28-10-2014 onze schade aan de NAM door gegeven.
Op 30-12-2014 start het CVW, maar omdat ik de schade al bij de NAM had gemeld zou deze door de NAM afgehandeld worden.
Op 21-01-2015 heeft de NAM-expert de schade bekeken en op korte termijn goedgekeurd.
Alles is netjes afgehandeld en ik heb voor de organisatie, die het toen in handen had niets, dan lof.

Bij het ontdekken van de volgende schadegevallen kwam ik wel bij het CVW terecht.
De contacten waren goed maar ik heb mijn twijfels over de kennis die de inspecteurs hebben.
Ook kwamen ze naar mijn mening met een duidelijke opdracht: in eerste instantie niet te veel goed keuren.

Bij een contra expertise gaven ze ons gelijk en kregen we goedkeuring. Alle schade is hersteld.
Om een lang verhaal kort te houden: Bij ons is alle schade vergoed, we zijn in aanmerking gekomen voor de regeling waardevermeerdering en we hebben het dossier in juli 2017 gesloten.

Wat ik niet te verteren vind is dat het CVW het afgelopen jaren een winst van ruim een miljoen euro’s maakte over de ruggen van vele gedupeerden.

22 februari 2018 om 10:29

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.