De krant die je leest van A tot Z
Zondag 20 januari, 2019

zondag 13 mei 2018

Nieuws:

Tweespalt in gelederen ‘zelfstandig Haren’

Door: Redactie

Er zijn door de voorgenomen herindeling nieuwe wonden geslagen in Haren. Was de gemeenschap al verdeeld over de vraag of er moest worden gefuseerd met Groningen/Ten Boer…nu ontbrandt er een nieuwe strijd tussen ‘vroegere geestverwanten’. Het Burgercomité Haren lijkt achter de schermen felle aanvallen uit te voeren op de collegepartijen, met name D66, de partij van wethouder Michiel Verbeek.

Nu het pleit is beslecht en slechts een groot wonder Haren nog kan behoeden voor een fusie (op 22 mei zal naar verwachting de Eerste Kamer zich als laatste uitspreken voor fusie) beginnen de achterhoedegevechten tussen voormalige geestverwanten. Gustaaf Biezeveld (foto) van het Burgercomité legt zich nog niet neer bij de actuele situatie en blijft strijdbaar. Hij vindt dat D66 teveel heeft gewed op het paard van de zelfstandige gemeente en zich niet voldoende heeft ingespannen voor een alternatieve fusie: met Tynaarlo.

Fel repliek
Op de website van D66 Haren bijt fractievoorzitter Marjan Bachman ongewoon fel van zich af en refereert daarbij aan niet openbare aantijgingen van Biezeveld. Ze zegt dat Biezeveld bezig is met ‘zwarte pieten’ en dat hij daar niemand een dienst mee bewijst. In haar repliek wil Bachman duidelijk maken dat D66 zich ook heeft opengesteld voor een mogelijke fusie met Tynaarlo als alternatief. Voorts laat zij zich niet zeggen, dat de partij een ommezwaai heeft gemaakt en nu ‘vol voor de fusie gaat’. Bachman nuanceert het: ze zegt dat D66 nog steeds voorstander is voor een zelfstandige gemeente Haren, maar dat zij het als bestuurlijke verantwoordelijkheid ziet dat de fusie nu wel degelijk wordt voorbereid. Ze vindt de beschuldigingen aan het adres van wethouder Michiel Verbeek onterecht en ze zegt dat Biezeveld ‘nepnieuws verspreidt’.

In haar verhaal stelt Bachman overigens droevig vast, dat de fusie waarschijnlijk reeds in 2013 een politiek besluit is geweest en dat alle inspanningen om dit besluit ongedaan te maken op voorhand kansloos waren. 

Het is duidelijk: de beer is los. Nu vrijwel zeker de fusie doorgaat vliegen verwijten over tafel. Sommigen zullen zeggen dat Biezeveld een adequate analyse geeft van de teloorgang van Haren, anderen zien hem als een slechte verliezer zonder realiteitszin.

Marjan Bachman, D66

 

Hieronder de repliek van D66, die de verzuurde sfeer typeert:

Over nepnieuws, factchecking en zwartepieten

Voor de zoveelste keer ontvangen wij mails en telefoontjes van inwoners, die daartoe aangezet zijn door de voorzitter van het burgercomité. In voortgangsberichten die in een niet-openbaar circuit circuleren, staan allerlei kwalijke aantijgingen richting de wethouder en fractie van D66. Met het afnemen van de kans op een zelfstandig voortbestaan van Haren, begint kennelijk het zwartepieten. Niet zelden wordt daarbij nepnieuws verspreid. Aan factchecking of wederhoor wordt niet gedaan.
Wij kiezen er voor om onze antwoorden aan menig mailer en beller in het openbaar te verspreiden.

1. De fractie van D66 heeft het opgegeven en gaat voluit voor herindeling
Dit is nepnieuws! In het duidingsdebat op 8 mei is door ons gezegd: ‘Wij blijven er natuurlijk op hopen dat de leden van de Eerste Kamer hun werk zorgvuldig zullen doen, dat zij heldere afwegingen maken en het dossier toetsen op rechtmatigheid.
Wij zullen ons dan ook richting Senatoren ten volle inzetten voor een rechtmatige en afgewogen behandeling.
Ondertussen zullen in Haren, zo staat er in het collegevoorstel, geen onomkeerbare besluiten worden genomen tot aan de afronding van de parlementaire besluitvorming.’
En: ‘Het is onze vaste overtuiging dat Haren de toekomst prima als zelfstandige gemeente aan kan en dat dat ook beter is voor onze inwoners.’

2. Gesteld wordt dat D66 geen respect heeft voor de Eerste Kamer
Gebaseerd op 1. Dus ook hier: nepnieuws en een goedkope aantijging. Het treffen van voorbereidingen heeft alles te maken met bestuurlijke verantwoordelijkheid en niets met respect voor de Eerste Kamer.

3. Gesuggereerd wordt dat D66 een ander standpunt inneemt dan het CDA
Dit is nepnieuws! Het standpunt van D66 in het college en in de raad is namelijk EXACT hetzelfde als dat van het CDA. Het voorstel dat er lag (en waarin staat dat het college ondanks de voorbereidingen blijft strijden voor zelfstandigheid richting Eerste Kamer) is door alle collegeleden geaccordeerd en ook door de CDA-fractie vastgesteld zonder dat een amendement of motie is ingediend om aanpassingen te bewerkstelligen. Het CDA gaat op dezelfde wijze meewerken aan de voorbereidingen als D66. Net als de fracties van D66 en CDA zal het college zich richting Eerste Kamer sterk maken voor zelfstandigheid. De (pittige) brief daarbij wordt door de wethouder van D66 opgesteld.

4. Gesteld wordt dat D66 het mandaat van haar kiezers aan de laars lapt
Het burgercomité heeft altijd de mond vol over feiten die gecheckt horen te worden, maar doet daar zelf niet aan. De feiten nog maar eens op een rijtje:
D66 had in 2014 NIET in het verkiezingsprogramma staan dat zelfstandigheid het streven was. Integendeel, wij wilden herindelen met een gelijkwaardige partner. Dit op basis van de toen alom gevreesde uitbreiding taken Sociaal Domein en het feit dat zelfstandig blijven voor het toenmalige college van GS GEEN optie was.
D66 heeft direct na de verkiezingen in 2014 alles in het werk gesteld om het proces overnieuw te doen. Uit de Large Scale Intervention bleek dat burgers Haren het liefst zelfstandig zien en als dat niet kan, dan herindeling met Tynaarlo wilden.
De gesprekken met Tynaarlo vorderden, maar liepen in 2015 spaak toen er een nieuw college van GS van de Provincie Groningen kwam dat zei: gemeenten gaan er zelf over. Tynaarlo zei toen terecht: jullie hoeven niet meer zo nodig.
Intussen was er sprake van voortschrijdend inzicht op het Sociaal Domein: de schaalgrootte van Haren bleek juist uitstekend geschikt voor het uitvoeren van die nieuwe taken.
In december 2015 maakte een ruime meerderheid in de raad (12:5) de keus zelfstandig te willen blijven. Dat mocht van GS, zo was toegezegd, het was voor de inwoners eerste keus en we konden die nieuwe taken prima aan. Helaas kwam er begin 2016 een vreemde kentering: het CDA in GS draaide 180 graden en de VVD in Haren eveneens.
D66 strijdt sinds dat moment voluit voor zelfstandigheid, maar nooit met uit het oog verliezen van bestuurlijke verantwoordelijkheid.
Als er al D66-kiezers teleurgesteld zouden moeten zijn in ons, dan zouden dat degenen zijn die graag willen herindelen.
Tenslotte: in voorgaande voortgangsberichten werd herhaaldelijk opgeroepen tot het wegsturen van onze D66-wethouder. Zelfs onze leden werden er toe aangezet. Reden? De wethouder heeft zijn eigen opvattingen over de wijze waarop moet worden gestreden voor zelfstandigheid. Hij doet dat met zoveel passie dat hij zich afgelopen week uitvoerig de nieren moest laten proeven door de oppositiepartijen. Maar hij heeft zich – geheel terecht – niet willen laten aansturen door de voorzitter van het burgercomité. En dat wordt niet geaccepteerd. Zoals het maken van andere afwegingen en realiteitszin niet worden geaccepteerd. Over respect hebben gesproken. Inmiddels is wel duidelijk dat gestook in het college en zwartmakerij de gemeenschappelijke zaak geen goed doen.

Zoals wij zeiden tijdens het duidingsdebat: wij zijn er inmiddels wel achter dat met die herindeling een politiek besluit werd genomen, al jaren en jaren geleden. Wat we ook anders gedaan hadden, het resultaat was waarschijnlijk hetzelfde geweest. Ieder doet op zijn of haar manier z’n uiterste best en het is een bittere pil dat het zo lijkt te gaan aflopen en onthutsend dat het op zo’n ondermaatse manier gaat. Maar wie op voorhand begint de zwartepiet uit te delen, bewijst niemand een dienst en haalt zichzelf naar beneden.

Marjan Bachman
Wil Legemaat

4 reacties

Antoine zegt:

Ik snap de verontwaardiging bij D66 niet zo goed. Biezeveld heeft van meet af aan niets anders gedaan dan nepnieuws rondbazuinen, rookgordijnen optrekken en kwade reuk over anderen verspreiden. Het treurige is dat D66 dat altijd prima heeft gevonden — tot nu toe dan. Ook hier geldt: met zulke ‘vrienden’ heb je geen vijanden meer nodig.

13 mei 2018 om 21:35
Leo Nederpel zegt:

Als de aantijgingen zoals gedaan in de aangiften door dhr. Biezeveld en het Burgercomité juist zijn, er is geen enkele reden daaraan te twijfelen, dan is het in elk geval ons 1e Kamerlid van Kesteren duidelijk waarom het OM het inzake de afwikkeling ervan tot dusverre laat afweten. Dat OM hier is niet zo van het vervolgen van strafbare feiten dáár waar het anderen dan burgers, buitenlui en belastingbetalers betreft. Van Kesteren is in het bezit van en op de hoogte van de stukken waarop ik deze stelling op basis van eigen ervaringen stoel. Het wordt tijd dat de 1e Kamer inzicht in e.e.a. wordt verschaft en of verkrijgt.

14 mei 2018 om 00:10
Ben zegt:

In haar verhaal stelt Bachman overigens droevig vast, dat de fusie waarschijnlijk reeds in 2013 een politiek besluit is geweest en dat alle inspanningen om dit besluit ongedaan te maken op voorhand kansloos waren.

………..

14 mei 2018 om 04:04
peter zegt:

@Nederpel,

Dit artikel geeft toch juist alle reden om te twijfelen aan de aantijgingen als genoemd in de bewuste aangifte?

14 mei 2018 om 13:29

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.