De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 16 januari, 2019

woensdag 11 april 2018

Nieuws:

Het uur U nadert: Kamer vergadert 17 april om 18.30 uur over toekomst Haren

Door: Redactie

Afgelopen donderdag, 5 april, heeft de waarnemend griffier van de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken een brief gezonden aan de gemeente Haren, met daarin het vergaderschema van de Tweede Kamer van de komende week.

De brandbare kwestie van de herindeling van Haren, Groningen en Ten Boer staat op de vergaderagenda voor dinsdag 17 april om 18.30 uur. Onder voorbehoud van wijzigingen.

De Tweede Kamer zal tijdens deze plenaire behandeling mogelijk komen tot de beslissing of het wetsvoorstel, waarin de fusie wordt voorgesteld, wordt aangenomen of niet. Simpel gezegd zijn dit de opties:

1. De Kamer stemt met het wetsvoorstel in en de fusie gaat door.
2. De Kamer stemt in met het wetsvoorstel, nadat de gemeente Haren uit dit voorstel is gehaald wegens lokale bezwaren.
3. De Kamer neemt het wetsvoorstel niet aan. De fusie is van de baan.

Als de Tweede Kamer een beslissing heeft genomen en het wetsvoorstel aanneemt, zal de Eerste Kamer ook nog een beslissing moeten nemen. Maar de kans is groot dat deze de eerste besluitvorming zal volgen.

De historische context
De fusie-discussie komt in haar eindstadium. Dit ging vooraf:

2013
Op basis van een rapport van de Commissie Jansen (Grenzeloos Gunnen) wilde de Provincie Groningen graag van 23 gemeenten terug naar 6 gemeenten. Haren werd ingedeeld bij Groningen en Ten Boer.

2014
In de jaren hierna kwam de discussie traag op gang, maar groeide in Haren fel verzet bij monde van het Burgercomité Haren. Hoewel de raad van Haren reeds in het najaar van 2013 instemde met fusie, kwam men na de raadverkiezingen van 2014 (en een referendum waarin 74% van de Harenaars tegen fusie met Groningen/Ten Boer stemden) tot nieuwe inzichten. Zo koerste men tijdelijk op een fusie met Tynaarlo en kwam men nadien tot de conclusie dat men zich eigenlijk helemaal niet in een fusie wenste te laten slepen.

Onderzoek na onderzoek. Rapport na rapport. De Provincie meende te kunnen aantonen, dat Haren niet opgewassen is tegen een zelfstandige toekomst. Men sprak van financiële zwakte, maar ook van bestuurlijke zwakte. De gemeente Haren verzette zich en schreef een verbeterplan, waarin bestuurskracht en financiën op orde werden gebracht. De raad bleef gespleten: voor de fusie zijn VVD, PvdA, CU en GL. Tegen de fusie zijn D66, GVH, CDA. Die vormen nog steeds een meerderheid.


2016
In 2016 sneuvelde de VVD-wethouder van Haren (Paula Lambeck), omdat ze alsnog voorstander van fuseren werd.

2017
In 2017 haakte wethouder Mariska Sloot (GVH) af, omdat ze vond dat Haren zich niet fel genoeg verzette tegen fusie (omdat men on speaking terms was met Groningen).

2018
In januari kwam de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken de rampgebieden bezoeken om zelf te luisteren naar voor- en tegenstanders. De provincie werd door het Burgercomité aangeklaagd wegens valsheid in geschrifte (een aangifte bij het OM waar sindsdien overigens niets meer van is vernomen). Het werd de Kamerleden duidelijk dat de fusie de lokale samenleving in Haren splijt en dat er op zijn minst sprake is van massief verzet.

Vorige maand werd duidelijk dat minister Kasja Ollongren (D66) geloof hecht aan de argumenten van de Provincie, zodat wordt verwacht dat zij het wetsvoorstel voor de fusie met verve zal verdedigen. Op 17 april om 18.30 uur zou over de bestuurlijke toekomst van Haren ultiem beslist kunnen worden. Hoe de stemverhouding in de Kamer is valt nog niet precies te voorspellen.

1 reactie

Jan zegt:

De Stelling van de Dag: ‘Rem op gemeentefusies’
http://stellingvandedag.mwm2.nl/

16 april 2018 om 10:29

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.