De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 22 Mei, 2019

dinsdag 05 maart 2019

Nieuws:

Verhuizing Brinkschool nu in handen van gemeente Groningen

Door: Redactie

Naar wij vernemen heeft de gemeente Groningen het dossier ‘verhuizing Brinkschool’ in behandeling genomen.

Dit zou betekenen dat men met belanghebbenden gaat praten en daarbij ook het onderwerp ‘verkeer’ zal bespreken. Directeur Susanne de Wit van de Stichting Baasis (die het onderwijs in de voormalige gemeente Haren organiseert) hoopt dat voor de zomervakantie duidelijk zal worden of er verhuisd kan worden.

3 reacties

Harenaar zegt:

Dit staat in https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/0.-besluitenlijst-12-februari-2019.pdf:

Voorbereidingskrediet onderwijshuisvesting Rummerinkhof Haren
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen:
I. een voorbereidingskrediet van € 150.000,– beschikbaar te stellen voor de uitwerking van de planvorming over de verkeersafwikkeling aan de Rummerinkhof en de definitieve locatiekeuze voor de herhuisvesting van OBS Brinkschool;
II. dit voorbereidingskrediet te dekken uit Programma 3 Onderwijs, budget Onderwijshuisvesting;
2. het raadsvoorstel vast te stellen;
3. het voorbereidingskrediet mee te nemen bij het eerste verzamelvoorstel begrotingswijzigingen na de nog vast te stellen gemeentebegroting 2019.

6 maart 2019 om 11:01
Buurtbewoner zegt:

Zorgelijke ontwikkeling. Ondervinden dagelijks de overlast van de enorme verkeersstromen van en naar de Harenerholt. Oosterweg is een racebaan, Kromme Elleboog is een racebaan. Inhalen, asociaal weggedrag, geen voorrang verlenen. Het is gewoon wachten op een ernstig ongeluk. Zelf hebben ze gele poppetjes bij in hun wijk staan, maar zodra ze de wijk uit zijn gaat het gas erop. Kinderen van een ander hoef je blijkbaar niet zuinig op te zijn. Verkeersmetingen hebben in het recente verleden snelheden tot wel 90 km/uur gemeten, daar waar slechts 30 is toegestaan. Dat is eigenlijk gewoon poging tot doodslag als je bedenkt hoeveel fietsers en dan met name kinderen hier ook rijden. Als een gemeente dit al niet eens kan managen, hoe denken ze dit dan ook nog te combineren met een 2e basisschool aan de Rummerinkhof? Al vanaf de planning van die ‘prachtwijk’ zijn de belangen van de omwonenden consequent en bewust buitenspel gezet. Wij wonen hier al ruim 21 jaar en zien hoe de leefbaarheid en verkeersveiligheid in onze buurt worden steeds verder onder druk gezet. Het is nu gewoon wachten op een ernstig of dodelijk ongeval. En iedereen weet het, maar kijkt bewust de andere kant op. De Harenerholt is vooral gebouwd voor de centen die Haren zelfstandig moesten houden. Niks investeren in infrastructuur, maar vooral cashen. En buurtbewoners en kwetsbaardere verkeersdeelnemers betalen keer op keer de prijs voor dit wanbeleid. Iedereen wist dat het niet kon zo’n grote wijk op die plek. En wij zitten er dagelijks mee. Klaar mee!

6 maart 2019 om 20:38
annemarie zegt:

Ja, het is zorgelijk. Compleet nieuwe “Almeerse” wijken uit de grond stampen, maar geen rekening houden met de infrastructuur. Ook bij CBS de Borg is het een chaos, door de veel te laat vertrekkende ouders uit de Harenerholt, die om 830 uur er nog even aan komen racen.

8 maart 2019 om 12:07

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.