De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 26 Juni, 2019

zaterdag 06 oktober 2018

Nieuws:

Verontwaardiging in Haren: Provincie stuurt verwarrende brief, onrust over ‘gratis 1,5 uur parkeren’: Gaat het nu niet door? (met reactie College)

Door: Redactie

Amper een paar minuten na het publiceren van nieuws over de goedgekeurde motie over het gratis parkeren (1,5 uur) in Haren, is dat nieuws alweer achterhaald. De Provincie blijkt op 3 oktober een verwarrende brief aan de raad te hebben gestuurd. De indruk werd gewekt dat de motie over het gratis parkeren was goedgekeurd. De provincie stuurde twee dagen later een nieuwe brief, waarin wordt gesteld dat de motie (nog) niet is goedgekeurd. Communicatie is een vak, brieven schrijven een kunst. Hoe zit het?

Boven: de brief die verwarring zaaide…

Onder: de herziene brief van 5 oktober…

Waarschijnlijk zag de Provincie de parkeermotie wel zitten (brief 1) en ligt in deze zaak de Gemeente Groningen dwars (brief 2). In de brief van 3 oktober wordt een opsomming gegeven van een aantal moties en raadsbesluiten. Wie deze brief leest komt tussen het jargon tot de conclusie dat de genoemde raadsbesluiten en moties zijn goedgekeurd. Er staat: “Wij hebben dan ook besloten goedkeuring te verlenen aan de voorliggende besluiten”. Deze mededeling werd door de indieners van de motie en door ondernemers blij ontvangen. Echter op 5 oktober werd een domper gezet op de feestvreugde.

In een tweede brief wordt, veel korter, gezegd dat slechts de moties zijn goedgekeurd over ‘Onderhoud en beheer openbare ruimte, aanpassing subsidie Culturele Raad,landschapsbeheer”. De moties over het parkeren en de ‘voorjaarsrapportage Torion’ vallen buiten de goedkeuring. Over de twee ‘afgekeurde’ moties zegt de brief dat is gebleken dat hierover geen bestuurlijk commitment is. Om dit preciezer te duiden zullen we navraag moeten doen aan het College in Haren. Wordt hiermee bedoeld dat het Harense College het uitvoeren van de parkeermotie niet ziet zitten? Ondernemer Gert Bruns, die zich hard maakt voor gratis parkeren in Haren is diep teleurgesteld en ook ge├»rriteerd. “Vreselijk is dit. Het centrum van Haren heeft het hard nodig. Hele grote teleurstelling. Nu moeten we weer helemaal opnieuw beginnen in de Groningse gemeenteraad.”

Update 6 oktober 11.00 uur: Het College van B & W Haren geeft een toelichting

Wethouder Michiel Verbeek legt uit waarom het College ermee instemde om de ‘parkeermotie’ mee te nemen naar het nieuwe jaar, zodat Groningen het kan beoordelen.

De wethouder had de brief van 5 oktober nog niet gezien toen hij reageerde: “We kregen uit Groningen het ambtelijk en bestuurlijk signaal dat het nieuwe parkeerregime pas besproken kan worden in samenhang met de ontwikkeling van het Haderaplein, centrumvisie en het totale parkeerbeleid in de gemeente Groningen. En daarom koos het College ervoor om de kwestie mee te nemen in het overdrachtsdocument.” Volgens Verbeek biedt de brief wel enige hoop aan de ondernemers. Hij zegt dat de eerste brief laat zien dat de Provincie kennelijk wel ruimte zag om de motie goed te keuren. Hij denkt dat de schoen vooral wringt in de gemeente Groningen. “Volgens de wet Ahri is het echter de Provincie die over dergelijke zaken in aanloop naar de fusie het besluit moet nemen. Kennelijk had men daar het besluit al genomen dat de moties akkoord waren wat hen betreft.”

 

1 reactie

Rubert Homan zegt:

Wederom een teleurstelling!
Ondanks de inzet van oa Gert Bruns en collega ondernemers. Het blijft een heet hangijzer maar wanneer ik kijk naar helpman tov stad zal Haren zal hoe dan ook betaald parkeren moeten hebben met 1.5 vrij parkeren. Of krijgen wij als eerste naast de stad betaald parkeren (100%).
Als ondernemer met meerdere vestigingen kan ik zeggen dat het een drempel is voor klanten om meteen te moeten betalen.
De meningen verschillen hierover maar expert en Homan hebben deze ervaring wel degelijk.
Zorg dat Haren toegangkelijk blijft, onderscheidende winkels hebben wij al nu nog een gastvrij onthaal voor onze klanten uit de regio groningen friesland en drenthe enndaar buiten.

Ik hoop dat wij snel een JA horen en verder kunnen met ondernemen zonder ergenis over betaald parkeren.

Detail: de onderhandelingen lopen al uit de tijd dat mijn vader samen met Henk Boomker en Henk Warners hier over onderhandelden. Dus vele jaren van praten teleurstellingen etc…. wat een geld heeft dat ons wel niet gekost aan ambtelijke uren.

7 oktober 2018 om 07:30

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.