De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 26 Juni, 2019

dinsdag 25 september 2018

Nieuws:

VVD schrikt van uitspraak burgemeester Groningen over ‘parkeermotie’

Door: Redactie

Ietje Jacobs (VVD) heeft vanochtend een prangende vraag gesteld aan het College. Op de website van Haren de Krant las zij het interview met burgemeester Peter den Oudsten van Groningen. Daarin werd de vraag gesteld hoe Groningen zal omgaan met de motie ‘vrij parkeren 1,5 uur’ die voor de zomer werd aangenomen in de raad van Haren.

De letterlijke tekst:”Respecteert u de laatste raadsbesluiten over b.v. het gratis parkeren in Haren?
De Oudsten: “Dat was een motie van de raad en het College van Haren heeft nog niet laten weten of men die motie ook gaat uitvoeren. Daar is nu het wachten op. De Provincie Groningen is toezichthouder bij de herindeling. Besluiten die financiële consequenties hebben worden door de Provincie voorgelegd aan de andere herindelingspartners. Die mogen daar ook iets van vinden. ”

Jacobs: “Wij hadden van wethouder Mathilde Stiekema begrepen, dat het verzoek al lang bij de gemeente Groningen en de Provincie ligt. We willen nu dus weten hoe het werkelijk zit.” In de motie werd door de raad de opdracht gegeven aan het College om reeds in november te starten met het regime ‘1,5 uur gratis parkeren’ in het centrum van Haren. Aangezien dit gevolgen heeft voor de parkeerinkomsten, moet dit besluit worden voorgelegd aan de Provincie en aan de gemeente Groningen.

1 reactie

Henk Schuster zegt:

De VVD wilde toch graag “onder” Groningen? Wees daar nu dan ook blij mee aub.

25 september 2018 om 22:07

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.