De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 19 Maart, 2019

dinsdag 13 maart 2018

Nieuws:

Zwembad Scharlakenhof maakte 50.000 winst in boekjaar 2016-2017

Door: Redactie

Volgende week verschijnt in Haren de Krant een uitgebreide ‘update’ van de stand van zaken Zwembad Scharlakenhof. Aanleiding is de aanhoudende reeks kritische opmerkingen en vragen over de gang van zaken van de stichting SEZS, die het zwembad grotendeels met vrijwilligers runt.

In het artikel komt voorzitter Piter Bakker aan het woord. Hij probeert te duiden waarom zoveel mensen het vergrootglas op het zwembad leggen. En hij gaat nog maar eens een keer in op de vraag waarom hij zich eigenlijk belangeloos inzet voor Scharlakenhof. Veel mensen blijven argwanend. Haren de Krant is er achter gekomen dat sommigen zich zorgen maken over de gang van zaken en dus de continuïteit van het zwembad. Helaas klinkt de kritiek vooral in wandelgangen en willen mensen die kritiek niet spuien met naam en toenaam. Tegelijk menen zwembadliefhebbers dat het bestuur van SEZS niet altijd openheid van zaken geeft. De gemeente Haren zegt dat indirect ook, want nog steeds heeft men geen goedkeurende accountantsverklaring ontvangen van SEZS over de jaren 2015-2017. Als straf is de subsidie voorlopig opgeschort.

Goede cijfers
Voorzitter en roerganger Piter Bakker laat weten dat de accountantsverklaring van Noord 90 op komende wege is. Het is een kwestie van weken. Tegelijk geeft hij desgevraagd inzage in de belangrijkste cijfers van het zwembad. De conclusie is volgens hem, dat SEZS 50.000 euro winst heeft geboekt in het boekjaar 2016-2017. Kritische burgers en gemeente kunnen dan wel aanmerkingen hebben op het beleid, maar ze zouden (als deze cijfers kloppen) met het financiële resultaat tevreden mogen zijn.

Jaarcijfers van het zwembad 2016-2017
Inkomsten uit losse kaartjes: 129.000
Inkomsten verenigingen: 49.000
Inkomsten subsidie: 138.000

Uitgaven huur, onderhoud, personeel: 170.000
Uitgaven aflossen en rente op schuld gemeente: 96.000
Winst/verlies 2016-2017: + 50.000

6 reacties

harm zegt:

Ziet er keurig uit!

13 maart 2018 om 11:02
jopie zegt:

zonder subsidie was het dus 50.000-138.000= -88.000 , dus eigenlijk verlies….
hmmmm dat wordt wat voor 2018 zonder subsidie.
toch misschien maar een accountant in dienst nemen??

13 maart 2018 om 11:48
simmie zegt:

Jaarcijfers van het zwembad 2016-2017
Inkomsten uit losse kaartjes: 129.000
Inkomsten verenigingen: 49.000
Inkomsten subsidie: 138.000

Uitgaven huur, onderhoud, personeel: 170.000
Uitgaven aflossen en rente op schuld gemeente: 96.000
Winst/verlies 2016-2017: + 50.000

Winst zou zijn 50.000
Dat moet (veel) hoger zijn, want aflossen van een lening zijn geen kosten, rente wel.
Kortom, de 96000 aflossen en rente moet je splitsen, rente is kostenpost, aflossen niet.
Winst is dan 50.000 + aflossing schuld gemeente.

13 maart 2018 om 15:43
Ronald zegt:

Deze optelling en opstelling van cijfers klopt niet. Maar waar kan je het jaarverslag van het zwembad, hun verantwoording van de door hun bestede publieke middelen vinden?

Ben wel benieuwd wat er in de kosten zit, want een zwembad heeft normaliter forse afschrijvingskosten en dotatie aan voorziening groot onderhoud.

14 maart 2018 om 06:23
InwonervanHaren zegt:

In het kort: Nee, we hebben nog steeds geen accountants verklaring.

15 maart 2018 om 10:59
Henk D. zegt:

Het zwembad wordt door de Harense belastingbetaler instandgehouden. Het lijkt mij dan ook niet meer dan billijk dat deze winst ten goede komt aan de gemeentekas

15 maart 2018 om 20:54

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.