De krant die je leest van A tot Z
Zondag 19 Mei, 2019

dinsdag 03 juli 2018

Nieuws:

Zwembad Scharlakenhof is nog in gebreke: geen accountantsverklaring

Door: Redactie

Maandagavond in de raad beantwoordde het College vragen over de stand van zaken in het ‘dossier Scharlakenhof’.

Wat is er aan de hand?
De stichting SEZS ontvangt jaarlijks een subsidie van 138.000 euro en krijgt deze in kwartaaltermijnen uitbetaald. Van dat bedrag worden de terugbetalingen van de geldlening van 700.000 euro direct afgetrokken. Omdat de stichting haar toezeggingen niet nakwam en geen goedkeurende accountantsverklaring aan de gemeente kon tonen, werd in 2017 de subsidie tijdelijk ‘on hold’ gezet. Het gevolg was dat daarmee ook de terugbetaling van de lening stilstond. Nu al enkele kwartalen lang.

De patstelling is dat de gemeente geen subsidie betaalt en derhalve geen terugbetalingen van de lening ontvangt. Maar het hindert de gemeente ook, dat ondanks toezeggingen er nog steeds geen goedkeurende accountantsverklaring is ontvangen. Dit voorjaar liet bestuursvoorzitter Piter Bakker (foto boven) weten dat het bijna zover was, het zou een kwestie van dagen of weken zijn. Hoe is nu de stand van zaken, vraagt de gemeenteraad zich af.

Nog steeds geen openheid
Wethouder Verbeek liet weten dat de accountantsverklaring nog steeds niet is ontvangen en dat hij zich nu wel wat zorgen gaat maken over de terugbetalingen van de geldlening. Verbeek maandag: “Nu we geen subsidie meer geven, kunnen we die dus ook niet meer verrekenen met de terugbetaling. Feitelijk moet SEZS ons gewoon die termijnen rechtstreeks betalen, maar dat is nu al een tijdje niet meer gebeurd.” Verbeek zei dat deze week een gesprek staat gepland met Piter Bakker.

Piter Bakker reageert
Bakker reageerde maandagavond op vragen van deze krant en zegt dat de accountantsverklaring inderdaad nog niet is verstuurd. Maar dat kan ieder moment gebeuren. “Er waren nogal wat vragen over de manier waarop wij verantwoording afleggen en er moesten nog stukken worden gewijzigd. Onze verantwoordingmethode wijkt af van die van de accountant. Wij gaan altijd uit van wat mogelijk is, maar men ziet daar liever een voorzichtiger manier van begroten. Dit aanpassen kost tijd. De zorgen van de gemeente zijn onterecht.” Dat laatste zegt Bakker vaker, want hij meent dat het zwembad prima cijfers draait en winst maakt. Het zijn teksten die ook vaak worden gebruikt door wanbetalers die aangemaand worden.

Nakomen afspraak
Dat er geen terugbetalingen van de lening plaatsvinden verwijt hij de gemeente enigszins. Bakker: “Wij hebben gewoon meer tijd nodig voor die accountantsverklaring. We vragen de gemeente niet om meer geld, waar iedereen zo bang voor lijkt te zijn. We zijn gewoon bezig met het nakomen van een afspraak en dat vraagt meer tijd dan ik hoopte. In de tussentijd heeft de gemeente haar bijdrage gewoon stopgezet.” Bakker voegt er cynisch aan toe dat de gemeente met vorige exploitanten wel een miljoen euro kwijtgeraakt is en dat bovendien het zwembad nooit is gerenoveerd. Hij lijkt te bedoelen: laat de gemeente blij zijn met SESZ en een beetje geduld hebben (vrije interpretatie).

Cijfers volgens Piter Bakker
Jaarcijfers van het zwembad 2016-2017
Inkomsten uit losse kaartjes: 129.000
Inkomsten verenigingen: 49.000
Inkomsten subsidie: 138.000

Uitgaven huur, onderhoud, personeel: 170.000
Uitgaven aflossen en rente op schuld gemeente: 96.000
Winst/verlies 2016-2017: + 50.000

Analyse
In eerdere artikelen hebben we laten zien dat de stichting en haar vrijwilligers wonderen hebben verricht. Het zwembad bleef open en werd gerenoveerd. Tegelijk stelden we vast dat SESZ geen goed communicatiebeleid voert, want er hangt een sfeer van ‘er klopt iets niet’ terwijl volgens Piter Bakker het zwembad winst draait. Nu is het niet in zijn voordeel dat Bakker keer op keer moet melden dat het niet lukt om van kantoor Noord Negentig een goedkeurende accountantsverklaring te verkrijgen. Bovendien erkent hij ruiterlijk, dat de boekhouding met ‘dozen en bonnetjes’ niet altijd ordelijk in elkaar zit. Dat nu, alweer drie maanden later, nog steeds geen openheid is gegeven, baart enkele raadsleden zorgen. Is er iets aan de hand wat we niet weten? Kloppen de winstcijfers wel? Als je het heel cru uitdrukt: zit er geen lijk in de kast?
Navraag bij het accountantskantoor bevestigt de indruk, dat de vertraging is te wijten aan het uitblijven van informatie. Rob de Beus van Noord Negentig is voorzichtig in zijn formulering, maar tegelijk heel duidelijk: “Het ligt niet aan ons. Als we antwoorden krijgen op materiële vragen, dan kan het morgen klaar zijn. Het gaat om onderliggende stukken die ontbreken. Het gaat dan niet om een paar tientjes.”
Wie eenmaal argwanend is zal door de antwoorden van Bakker niet gerustgesteld worden. Wethouder Verbeek laat desgevraagd weten ‘moed te houden’ en uit te gaan van een positieve uitkomst. Hij verwacht vandaag van Piter Bakker te horen wat er aan de hand is.

Plan B
Intussen staat een groep Harenaars in de startblokken om het zwembad te redden, mocht de stichting omvallen. Deze betrokkenen blijven buiten de publiciteit, maar weten zeker dat het fout zich in de krochten van de stichting SEZS. Als het misgaat, hebben ze een plan B klaarliggen om het bad open te houden.

4 reacties

Antoine zegt:

Misschien moest de redactie haar licht maar eens opsteken bij de overige gemeenten waar dhr. Bakker een zwembad exploiteert? Franeker bijvoorbeeld?

3 juli 2018 om 15:25
Zwemmer zegt:

Dit zijn nogal onthutsende uitspraken van een bestuurder:
“Onze verantwoordingmethode wijkt af van die van de accountant”. Ter info, een accountant heeft deze niet. Hij of zij toetst of de verantwoording van het zwembad voldoet aan regelgeving. Het zwembad moet daar dus aan voldoen (en doet het (nog) blijkbaar niet.

“men ziet daar liever een voorzichtiger manier van begroten”. Dat toetst een accountant niet.

Tja, cursus boekhouding is wel nodig blijkbaar.

3 juli 2018 om 16:05
Joop zegt:

Tijdens de raadsvergadering waarin de gemeenteraad de jaarrekening van 2017 goedkeurt meld de bestuurder
1. Een terugbetaling van een vordering op de balans vd gemeeente Haren van EUR 700.000 is onzeker
2. Dit is doofde bestuurder / wethouder niet gemeld aan de accountant
3. Het bedrag is veel hoger dan de door de accountant gehanteerde materialiteit voor het vaststellen van een getrouwe weergave van de balans vd gemeente

Vervolgens, keurt de raad de jaarrekening goed! Ben ik gek? Als ik zeg “ wat een idioterie!” Wordt eens wakker gemeenteraad! Wat een BDO accountant! Dit zal het NIVRA nooit goedkeuren!

3 juli 2018 om 23:35
lanting zegt:

er is toch ook een grote schenking gedaan

5 juli 2018 om 17:15

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.