De krant die je leest van A tot Z
Maandag 18 december, 2017

maandag 06 juni 2016

Nieuws:

Opinie: Brief CDA over herindeling, frontale aanval op huidig college

Door: Redactie

De fractie van het CDA in Haren is op ramkoers. Ze valt het college nu hard aan en zegt dat men geen daadkracht toont in het oplossen van de financiële zorgen. De partij stelt dit in het onderstaande opiniestuk.

Door CDA Haren

Haren staat fors onder water
Geld zit in gemeentehuisstenen, te veel personeel, schulden en te veel inhuur.

De CDA-fractie Haren is tevreden over de druk die opgevoerd wordt om te komen tot verbeteringen. Al jaren is de situatie in de gemeente penibel vooral ten aanzien van de financiële positie, bestuurskracht en de ambtelijke organisatie. Meerdere onderzoeken hebben nu aangetoond waar de knelpunten liggen en waar de verbeterstappen liggen. Verschillende colleges hebben verzuimd in te grijpen en hebben de boel laten versloffen.

Ook het huidige college met D66 voorop heeft van alles beloofd en heeft met de VVD het paard van Troje binnengehaald.
Twee en een half jaar geleden gaf het onderzoek van Berenschot al aan wat te doen. Hoeveel onderzoeken zijn er nog nodig om dit college te dwingen de hand op de knip te houden? Meer af te stoten, meer op afstand te zetten en minder uit te geven?

Wij begrijpen de analyse van de provincie dan ook wel. Het beeld wordt nog eens bevestigd door de stresstest van Deloitte. De financiële spankracht is beperkt en weinig beïnvloedbaar. Als de benodigde bezuinigingen niet worden doorgevoerd dan is het handhaven van de huidige zelfstandige positie van Haren ondenkbaar. Ook dit onderzoek geeft aan dat 1 miljoen extra moet worden bezuinigd en daarop nog eens 1,5 milj. structureel. Dit is helaas een forse maatregel die genomen moet worden.
Dit gegeven was twee jaar geleden ook al bekend.

De huidige coalitie heeft de afgelopen twee jaren geen ingrijpende maatregelen genomen en zal dat de resterende periode ook niet gaan doen. Immers er is niet eens een coalitieakkoord met een bezuinigingsopdracht daarnaast worden de aanbevelingen van de auditcommissie genegeerd door het college.

Volgens het CDA is het financiële probleem hardnekkig maar oplosbaar. Twee jaar geleden heeft het CDA heeft samen met GroenLinks een bezuinigingsprogramma opgesteld voor 2,5 miljoen euro op jaarbasis. Herhaaldelijk is gevraagd om de raad en de inwoners hierbij te laten kiezen, maar het college weigert om vergaande bezuinigingen door te voeren. Deze onwil zet de handhaving van de zelfstandige status onnodig onder druk.

De financiën van Haren zijn niet het probleem, het gebrek aan daadkracht van het college, bestaande uit D66, VVD en GVH zullen Haren de das omdoen.
CDA-fractie Haren

Mathilde Stiekema
Jacob Boonstra
Ed Lensink
Joma Kaal
Gerrit Boersma

 

8 reacties

Klaas zegt:

Nee dit helpt…lekker constructief. Als je oppositie wil voeren had het CDA dit eerder en beter moeten doen. Zielige vertoning dit.

6 juni 2016 om 12:24
Klaas zegt:

De gehele raad zou zich sieren als zij zich het boetekleed zou aantrekken voor het dwarsbomen van deze daadkracht.

6 juni 2016 om 12:29
peter zegt:

Deze hele soap, die nu al een aantal jaren duurt, bevestigd toch enkel de onbekwaamheid van de Harense politiek/ambtenarij…?

6 juni 2016 om 14:57
Klaas zegt:

Ambtenaren en ook het college zijn uitvoerend. Als je dan een opdracht krijgt moet het vertrouwen daarbij horen. Maar de bemoeizucht van de Harense raadsleden (en alleen maar zeggen wat burgers willen horen en nu de kiezers toch teleur moeten stellen en daarvoor niet het boetekleed aan willen trekken) maakt dit onwerkbaar voor hen. De raad is hierin het probleem.

6 juni 2016 om 16:54
Klaas zegt:

….en hierbij strooit het CDA maar weer eens zand in de ogen van de burger…

6 juni 2016 om 16:57
Ria boer zegt:

Beste redactie

Zo langzamerhand wordt het een soap hier in Haren over de herindeling!En het CDA maakt hier dankbaar gebruik van .(misbruik)

6 juni 2016 om 19:23
Jos zegt:

Ik ben verbaasd. Bij de behandeling van het rapport B&A hoorde ik mevrouw Stiekema iets zeggen over ‘niet elkaar vliegen afvangen’, maar ‘samen de schouders eronder of schouder aan schouder staan’. Of woorden van die strekking. Het CDA zet de goedbedoelde oproep van een paar weken geleden alweer bij het grofvuil.
Het waarom is gissen?
Het CDA is voorstander van zelfstandigheid maar valt haar medestanders in dit dossier vlak voor een cruciale vergadering vol aan. Dat is vreemd. Het maakt de positie van het CDA in de samenwerking eerder zwakker dan sterker. we zullen op 15 juni horen wat de tactiek van het CDA is om andere zo te schofferen.

Overigens heeft @Klaas hierboven gelijk. Ze schoffeert ook zichzelf. Of bedoeld ze te zeggen ‘Het CDA had altijd al gelijk’. Dat gelijk is er echter alleen indien het CDA de meerderheid van de raad van dat gelijk heeft kunnen overtuigen. De raad is de baas. en het CDA maakt deel uit van die raad. Het college voert slechts uit wat de raad heeft ‘bevolen’.

Het college bezuinigd in de periode 2016-2019 precies wat de raad op aangeven van CDA en GroenLinks heeft gevraagd. Als het CDA dat nu achteraf te weinig vindt had ze toen harder op de trom moeten slaan en de collega’s in de raad overtuigen dat ‘Haren het water aan de lippen staat’, zoals ze nu schrijft. Dat is niet gelukt, en dat is een democratische uitkomst, die je zult moeten respecteren. Wat het CDA nu doet is achteraf het gelijk halen ten koste van een ander. En dat zijn geen waarden die bij het CDA passen.

Gooit het CDA nu de handdoek in de ring? Geeft ze haar strijd voor zelfstandigheid op? Juist daar waar ze moet samenwerken kiest ze frontaal de aanval. En geeft anderen de schuld. Daar waar eensgezindheid nodig is, zoals Stiekema onlangs zei, haakt het CDA af. Onbegrijpelijk en onverstandig.

het CDA veegt haar straatje schoon. Het zwarte Pieten is begonnen. Als de provincie, Brouns van het CDA, ingrijpt en zijn zin doorzet, dan ligt het niet aan het CDA. Is dat de boodschap die ze wil uitstralen?

6 juni 2016 om 21:43
Hans zegt:

Geld zit in gemeentehuisstenen, ….. zat de CDA niet in de raad toen besloten werd tot nieuwe gemeentehuis??

7 juni 2016 om 13:02

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.