De krant die je leest van A tot Z
Maandag 18 december, 2017

maandag 02 oktober 2017

Nieuws:

Tunnel Oosterhaar: Start werkzaamheden verwacht in het tweede kwartaal 2018 – lees meer…

Door: Redactie

In maart 2017 tekenden de gemeente Haren en ProRail de overeenkomst die de realisatie van de onderdoorgang tussen het Stationsplein en de Walstroweg, een gemoderniseerd station en de herinrichting van het stationsplein mogelijk moest maken. De eerste stap in de realisatie was het aanbesteden van het project. Inmiddels is deze Europese aanbesteding afgerond en gegund aan Reimert Bouw en Infrastructuur uit Almere. Een belangrijke mijlpaal waardoor in het tweede kwartaal 2018 gestart wordt met de aanleg van de lang verwachte en gewenste tunnel voor voetgangers en fietsers.
tunnel-henk

Wethouder Mariska Sloot (GVH) is erg blij met de gunning van het project: “wij hebben het geduld van de inwoners van Oosterhaar de afgelopen jaren helaas op de proef moeten stellen. Waar wij verwachtten in 2017 klaar te zijn met de herinrichting van het stationsgebied én de tunnel wordt dit nu in de loop van 2019. Onze ambitieuze planning bleek te krap. Daarom vind ik het heel fijn dat wij nu onze belofte in kunnen lossen: het realiseren van een veilige onderdoorgang voor fietsers en voetgangers tussen het Stationsplein en de Walstroweg en een veilig en gemoderniseerd station.”

Station Haren verbindt
Met het project ‘Station Haren Verbindt’ is een totale investering van bijna twaalf miljoen euro gemoeid. De gemeente Haren, NS, Regio Groningen-Assen, provincie Groningen en ProRail nemen een groot deel van de totale investering voor hun rekening. Daarnaast draagt ook het Rijk bij in de vorm van subsidies. Deze gelden maken het tezamen mogelijk om het gehele stationsgebied aan te pakken, waaronder de realisatie van de tunnel, de modernisering van het station, een nieuw P+R-terrein (reeds gerealiseerd), de pleinen en het openbaar gebied.

Meer informatie vindt u op www.stationharenverbindt.nl.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.