De krant die je leest van A tot Z
Maandag 18 december, 2017

vrijdag 03 april 2015

Nieuws:

Voortgang fusie in de geest van officiële procedure. Stap voor stap. Lees meer…

Door: Redactie

De provincie Groningen heeft laten weten nog geen toezegging te doen om Haren eventueel af te staan aan de provincie Drenthe, zodat fusie met Tynaarlo mogelijk wordt. Is dat vertragingstactiek? Of is het ’t spel volgens de regels?

Herindelingen gebeuren volgens de regels van het Arhi-spel. De wet Algemene Regels Herindeling. Daarin is leidraad dat twee fuserende gemeenten elkaar eerst één op één huwelijkse trouw moeten beloven. Pas dan doen provincies een uitspraak. Het standpunt van de provincie Groningen is dus begrijpelijk in het licht van de Arhi-wet. Nu is het nog te vroeg voor een discussie over de vraag in welke provincie een eventuele nieuwe gemeente Haren-Tynaarlo moet komen te liggen.

Volgens de Wet algemene regels herindeling (Arhi) zullen eerst beide gemeenten het samen eens moeten worden over de wenselijkheid van een fusie. Als het zo ver is, stellen beide gemeenteraden gezamenlijk eerst een herindelingsontwerp en daarna een herindelingsadvies vast. Dat gemeenschappelijke herindelingsadvies gaat via de provinciebesturen van Groningen en Drenthe naar de minister van Binnenlandse Zaken. Beide provinciebesturen zenden dan hun eigen zienswijze over de voorgenomen fusie mee.

Als dat is gebeurd, zijn volgens de wet de beide provincies aan zet. De Provinciale Staten van Groningen en Drenthe moeten gezamenlijk een herindelingsadvies over de wijziging van de provinciegrens vaststellen. Dat gaat ook naar de minister van Binnenlandse Zaken. Als beide provincies verschillend denken over de wijziging van de provinciegrens, kunnen volgens de wet de Provinciale Staten van één provincie zelfstandig een herindelingsadvies over de wijziging van de provinciegrens vaststellen. Dit is al eens gebeurd, bijna twintig jaar geleden. De provinciebesturen van Utrecht en Noord-Holland konden het niet eens worden over de vraag in welke provincie de beoogde fusiegemeente van Loosdrecht (in Utrecht), ’s Graveland en Nederhorst den Berg (beide in Noord-Holland) zou moeten komen te liggen. Uiteindelijk heeft Noord-Holland de minister geadviseerd om te kiezen voor onderbrenging van de nieuwe gemeente in die provincie. Zo is het uiteindelijk ook gegaan.

Voorlopig zullen we het moeten doen met het standpunt van Gedeputeerde Staten van Groningen in hun Visie op de Bestuurlijke Organisatie in Groningen (juli 2013) dat de provinciegrens voor hen in beginsel ‘niet heilig’ is. Provinciale Staten hebben dit standpunt onderschreven.

1 reactie

Rene Valkema zegt:

Uitstekend bericht. Zo is het precies en correct weergegeven. Niets aan toe te voegen.
Alle andere berichten, met onwaarheden kunnen per direct in de prullenbak.
De gemeenten zijn aan zet. Hebben daarvoor de ruimte gekregen van de provincies.
De vraag van de oppositiepartijen in Haren aan de informateur Verschueren (provincie) is een steek in de rug van burgers die bij het referendum tegen een herindeling waren met Groningen en Ten Boer. Deze partijen tonen daarmee aan dat democratie er voor hun niet toe doet. Een schande.

4 april 2015 om 00:00

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.