De krant die je leest van A tot Z
Maandag 18 december, 2017

maandag 15 december 2014

Nieuws:

VVD had persverklaring al gereed voordat wethouder sprak

Door: Redactie

De fractie van de VVD had binnen enkele minuten na het bekendmaken van de Harense voorkeur voor Tynaarlo (zie elders) al een doorwrochte persverklaring gereed. Die is niet geschreven tijdens de persconferentie. De fractie was dus klaarblijkelijk al op de hoogte van hetgeen het college vandaag ging besluiten. Wellicht de gewoonte onder coalitiepartijen?

Of dit ook betekent dat coalitiepartijen achter de schermen directe invloed uitoefenen op standpunten van eigen wethouders is niet duidelijk. Toegegeven, dit is een  andere discussie over dualiteit in de lokale politiek, die ons nu niet moet afleiden van het onderwerp herindeling. De reactie van de VVD treft u hieronder aan.

Verklaring van de VVD:

Persbericht VVD fractie m.b.t. collegebesluit bestuurlijke toekomst gemeente Haren

Op basis van alle onderzoeken, gegevens en inbreng van de bevolking wil het college van B&W van de gemeente Haren een fusie met de gemeente Tynaarlo nader verkennen. De VVD fractie waardeert dit eensgezinde standpunt en ziet dit als een krachtig signaal richting alle betrokken partijen.

De VVD fractie steunt de keuze van het college. Als fractie hebben we lange tijd voorkeur gehad voor een zelfstandig voortbestaan van de gemeente Haren. Tegelijkertijd moeten ook wij constateren dat de huidige gemeentelijke organisatie kwetsbaar is en te kampen heeft met een zeer forse schulden-last. Dit is nog eens bevestigd door de SWOT analyse en het onderzoek van bureau Berenschot.

De gemeente staat voor de forse opgave om haar schulden af te bouwen en een gezonde financiële buffer te creëren voor onzekerheden op diverse beleidsvelden, waaronder de nieuwe gemeentelijke zorgtaken in het sociale domein. Onder deze omstandigheden is het lastig om te investeren in de ambtelijke organisatie, iets wat voor een professionele uitvoering van onze taken nu en op de langere termijn wel noodzakelijk is.

Tegelijkertijd blijft de VVD inzetten op een goede dienstverlening vanuit de gemeentelijke kerntaken, korte lijnen tussen burger en bestuur en een groene gemeente waar dorpskernen hun eigen identiteit gewaarborgd zien. Verkenning van een fusie met Tynaarlo biedt in dit verband goede perspectieven: een krachtige plattelandsgemeente tussen Assen en Groningen met een dusdanige omvang dat het een evenwichtige partij vormt in de regionale samenwerking. De vele overeenkomsten tussen Haren en Tynaarlo op het gebied van bevolkingsopbouw, landschap en cultuur geven vertrouwen in een gezamenlijke koers op basis van gedeelde waarden.

VVD fractie

Titian Oterdoom

Ietje Jacobs-Setz

4 reacties

Paul van Weringh zegt:

Natlijk is de fractie ingefluisterd door de wethouder. Dat is niks nieuws. Wat wel raar is is dat nu pas nader wordt ononderzocht wat de mogelijkheden zijn tot een fusie met Tynaarlo. Dat had toch direct gemoeten na bekendwording van de uitslag van het volksreferendum. Of zie ik dat nu verkeerd.

Note redactie: Het influisteren door de wethouder is één ding, maar wordt er omgekeerd ook invloed uitgeoefend door de fractie op het standpunt van de wethouder binnen de muren van het collegeberaad?

15 december 2014 om 22:01
Paul van Weringh zegt:

Redactie. Het is gebruikelijk dat de wethouders de fracties influisteren in welke richting ze moeten denken. Dat geldt voor alle coalitiepartijen. Andersom kunnen de fracties de wethouder uitnodigen op vergaderingen waar dan gedebatteerd wordt over het betreffende standpunt.

Natuurlijk kan bij een discussie een standpunt of een inzicht van een wethouder wijzigen. Tenslotte zijn de mensen bijna altijd afkomstig uit de zelfde partij en hebben dus als het goed is in grote lijnen dezelfde standpunten.

De gemeenteraad dient zonder last of ruggespraak beslissingen te nemen op basis van de door het college voorgelegde voorstel. Daar dienen zij onafhankelijke informatie in te winnen. Zelf onderzoek te doen, rapporten te lezen en noem maar op. De influisteracties zijn vaak bindend. Dat is ook niet zo raar. Veel raadsleden hebben niet de tijd om het gehele dossier door te nemen en het eigen te maken. Daardoor is het voor een wethouder niet heel moeilijk om zijn of haar partij te beïnvloeden met de eigen subjectieve mening.

Verder hebben de colleges vaak een behoorlijke speelruimte even als de bijbehorende ambtenaren omdat de gemeenteraad meestal slechts kaders uitzet waarbinnen geopereerd kan worden en waarop ook nog eens een enorme variëteit is aan toegestane interpretaties.

Deze slappe verklaring is daar een voorbeeld van. De raadsleden weten geen harde stelling aan te nemen. Door nu te zeggen de mogelijkheden te verkennen geeft de wethouder alle ruimte om zaken te doen. Verder is de partij gevrijwaard van elk commentaar omdat ze niets beloven. Slechts de mogelijkheden verkennen is wat anders als kiezen voor.

Een andere mooie dooddoener is het tekenen van een intentieverklaring. Daar heb je ook niets aan. De intenties zijn aan het eind van de rit altijd goed geweest maar het gaat helaas niet door, We hebben ons best gedaan en naar de burger geluisterd maar we konden niet anders…

Beste Hein, dat is politiek.

16 december 2014 om 08:05
a wedda zegt:

Precies. DAT is politiek. En DAAR hebben we met z’n allen nu de buik van vol. En dat snapt iedereen. BEHALVE de politiek!

16 december 2014 om 08:53
Dirk zegt:

Paul is wel een fanatiek reageerder op deze site; wellicht een idee om eens bij hem een kijkje achter de schermen te nemen? Het lijkt haast of deze man inmiddels de burgervaarder van Haren is. 😉

16 december 2014 om 10:02

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.