De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 16 augustus, 2022

vrijdag 18 december 2020

Column:

Column Huub van ’t Hek december 2020

Door: Redactie

Ook het Kerstverhaal
zal nooit meer hetzelfde zijn

Huub van ’t Hek

In die tijd was het Rijk der Romeinen getroffen door de uitbraak van een levensbedreigende ziekte die alle inwoners van het rijk in zijn greep hield. En de naam van de ziekte was “Apokovo”, dat is vertaald “afgesneden zijn”. Er werd een besluit uitgevaardigd van keizer Augustus om een volkstelling te houden. Om vast te stellen hoeveel mensen de ziekte hadden overleefd. Reizen was uitsluitend toegestaan om aangifte te doen in de stad van oorsprong.

Zo vertrok ook Jozef – omdat hij uit het huis en geslacht van David was – vanuit Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem geheten, om zich aan te geven met Maria, zijn maagdelijke echtgenote die in gezegende staat verkeerde. Terwijl zij daar nu waren, brak de tijd aan dat zij moeder zou worden. En zij bracht haar eerstgeboren zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe, omdat de herbergen vanwege Apokovo gesloten waren.

Apokovo
Afgesneden zijn

Nu waren er herders in die streek, die in de nacht waakten en de wacht hielden over hun kudde. En zie, plotseling stond er een hemelse boodschapper voor hen; en zij werden zeer bevreesd. Maar de boodschapper sprak tot hen: “Vreest niet, want ziet, ik breng u een zeer blijde tijding, die voor het hele volk bestemd is. Heden is u in de stad van David een overwinnaar geboren, een kind zonder Apokovo, een kind dat van alle smetten vrij is. Omdat u allen besmet bent, is het u niet toegestaan het kind te bezoeken en de ouders te ontmoeten. Wie dit kind in zijn hart sluit, zal nimmer besmet raken”. De herders keken elkaar aan, spraken niet en overwogen de gebeurtenis bij zichzelf.

In die dagen verschenen er te Jeruzalem sterrenkundigen uit het Oosten, en zij vroegen: “Waar is de overwinnaar van de Apokovo te vinden? Want wij hebben in het Oosten zijn Corona rondom de zon gezien en wij zijn gekomen om hem met eigen ogen te aanschouwen.
Na een onderhoud met koning Herodes vertrokken zij. En zie, de Corona die zij in het Oosten hadden gezien, ging voor hen uit, totdat ze kwam te staan boven de plaats waar het kind zich bevond. Toen zij de Corona weer zagen, waren zij zeer verheugd en zij zeiden: “Hij is de Rex Invictorum Victor Mundi”. Dat is vertaald: “De koning der onoverwinnelijken, de overwinnaar van de wereld”. Een vaandel met deze tekst achterlatend, keerden zij naar hun land langs een andere weg terug.

Rex Invictorum
Victor Mundi

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.