De krant die je leest van A tot Z
Vrijdag 21 Juni, 2024

zaterdag 01 juni 2024

Column:

Goede Raad, gastcolumn door Mariska Sloot, Stadspartij 100% voor Groningen mei 2024

Door: Redactie

Ietje Jacobs-Setz en Mariska Sloot zijn de enige Harenaars in de gemeenteraad van Groningen. Om en om nemen ze ons mee in onderwerpen die hen bezighouden.

Deze maand: Mariska Sloot, raadslid voor Stadspartij 100% voor Groningen.

Hoe zou u reageren?
In mijn vorige stukje stelde ik een aantal vragen over ervaringen met de herindeling. Een aantal Harenaars reageerde en hun antwoorden wil ik u niet onthouden. Anne reageerde met behoorlijk wat kritiek, zij ervaart meer afstand tot de gemeente sinds de fusie. Ze ervaart weinig betrokkenheid bij Haren, er wordt niet goed geluisterd en ze heeft het idee dat Haren ‘er maar een beetje bij hangt’. Op mijn vraag hoe het beter moet, zegt ze dat ze de communicatie mist.” Er is behoefte aan meer persoonlijk contact”. De politiek beantwoordt volgens haar mails erg laat of helemaal niet. Als voorbeeld vertelt ze over het groenonderhoud. Volgens haar wordt dat minder goed gedaan dan vroeger, klagen bij de gemeente heeft in haar ogen weinig resultaat en “als je dan de politiek benadert, geven die ook niet thuis”. Ze heeft het gevoel dat Haren wel mag betalen, maar er weinig voor terugkrijgt. Peter, daarentegen is blij met de herindeling, hij vindt dat de gemeente het beter voor elkaar heeft dan vroeger, met name op het gebied van de straten en trottoirs ziet hij verbeteringen. Hij ziet wel dat de kosten stijgen voor ondernemers en verenigingen en hoopt dat dat ooit wordt teruggedraaid Wat betreft beloften die door de politiek zijn gedaan staan Anne en Peter lijnrecht tegenover elkaar: waar meneer vindt dat de politiek goed naar ons luistert en benaderbaar is, zegt mevrouw dat er weinig terecht komt van de belofte dat Haren het beter zou krijgen dan voorheen. Ze vinden het beiden jammer dat er slechts twee Harense raadsleden zijn. Ze hopen dat er bij volgende verkiezingen meer te kiezen valt en dat er aanwas van jongere dorpsbewoners komt. Mijn vraag voor mijn volgende stukje is: hoe zorgen we in Haren en de buitendorpen voor meer zeggenschap of vinden we dat dit niet nodig is? Helaas ervaren Anne en Peter de discussie over de herindeling nog steeds zo gevoelig dat zij niet met hun eigen naam in de krant willen. Dit respecteer ik, hun namen zijn natuurlijk wel bij mij bekend.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.


Poll - uw mening telt

Een krant lees ik het liefst:

Ga naar het Poll archief